SESJA XXX

 UCHWAŁA NR XXX/211/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – darowizny nieruchomości.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:49:45.
 UCHWAŁA NR XXX/212/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:53:40.
 UCHWAŁA NR XXX/213/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:11:28.
 UCHWAŁA NR XXX/214/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:03:54 | Data modyfikacji: 2017-10-10 12:08:03.
 UCHWAŁA NR XXX/215/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie".

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:18:01 | Data modyfikacji: 2017-10-10 12:08:03.
 Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:20:48 | Data modyfikacji: 2017-10-10 12:22:36.
 UCHWAŁA NR XXX/217/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:22:01 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:25:52.
 Protokół Nr XXX/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:47:28 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:25:52.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:47:28
Opublikowane przez: Mariola Kępka