SESJA XXIX

 UCHWAŁA NR XXIX/205/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:15:16.
 UCHWAŁA NR XXIX/206/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:16:45.
 UCHWAŁA NR XXIX/207/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:18:08.
 UCHWAŁA NR XXIX/208/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:19:18.
 Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:22:01 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:23:11.
 UCHWAŁA NR XXIX/210/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:26:11 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:26:49.
 Protokół Nr XXIX/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-09-25 08:08:18 | Data modyfikacji: 2017-09-25 10:14:32.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2017-09-25 08:08:18
Data modyfikacji: 2017-09-25 10:14:32
Opublikowane przez: Mariola Kępka