SESJA XXXIII

 UCHWAŁA Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:36:58.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:38:50.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:40:00.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:42:34.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:43:58.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:45:13.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Anielowie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:49:54.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sokole.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:51:52.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kaleniu Drugim.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:53:11.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Sobolewie – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:09:54.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Gończycach – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gończycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:11:11.
 UCHWAŁA NR XXXIII/234/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:12:05 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:22:23.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:14:10 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:22:23.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:16:00 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:22:23.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:17:18 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:22:23.
 Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:20:34 | Data modyfikacji: 2017-12-11 10:26:07.
 Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:22:29 | Data modyfikacji: 2017-12-11 10:27:15.
  Protokół Nr XXXIII/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-29 08:54:39 | Data modyfikacji: 2018-01-25 12:17:48.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2017-12-29 08:54:39
Data modyfikacji: 2018-01-25 12:17:48
Opublikowane przez: Mariola Kępka