SESJA IV

 UCHWAŁA Nr IV/8/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:42:34.
 UCHWAŁA Nr IV/9/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:44:01.
 UCHWAŁA Nr IV/10/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet sołtysom sołectw Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:44:53.
 UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:46:16.
 UCHWAŁA Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, mogących gromadzić dochody na wydzielonym rachunku; źródeł i przeznaczenia tych dochodów; sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych; dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:47:48.
 UCHWAŁA Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2015 r.”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:51:58.
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:54:01.
 Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:57:10.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/14/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:58:58.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/14/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 19:00:49.
 Uzasadnienie do uchwały Nr IV/14/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 19:02:10.
 UCHWAŁA Nr IV/15/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 19:04:13.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 19:05:50.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 19:07:09.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 19:11:23.
 Uzasadnienie do uchwały Nr IV/15/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 19:12:56.
 Protokół nr IV/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-29 09:20:53.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2015-01-29 09:20:53
Opublikowane przez: Mariola Kępka