bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXX strona główna 

SESJA XXX
 UCHWAŁA NR XXX/211/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – darowizny nieruchomości.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:49:45.
 UCHWAŁA NR XXX/212/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:53:40.
 UCHWAŁA NR XXX/213/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:11:28.
 UCHWAŁA NR XXX/214/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:03:54 | Data modyfikacji: 2017-10-10 12:08:03.
 UCHWAŁA NR XXX/215/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie".

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:18:01 | Data modyfikacji: 2017-10-10 12:08:03.
 Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:20:48 | Data modyfikacji: 2017-10-10 12:22:36.
 UCHWAŁA NR XXX/217/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:22:01 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:25:52.
 Protokół Nr XXX/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:47:28 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:25:52.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:47:28
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl