SESJA XXVIII

 UCHWAŁA NR XXVIII/197/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sobolew na lata 2016 – 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:05:18 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:15:04.
 UCHWAŁA NR XXVIII/198/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:10:04 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 UCHWAŁA NR XXVIII/199/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:12:35 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 UCHWAŁA NR XXVIII/200/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:34:02 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 UCHWAŁA NR XXVIII/201/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:52:50 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 UCHWAŁA NR XXVIII/202/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:53:59 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:57:49 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:59:34.
 UCHWAŁA NR XXVIII/204/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 15:02:27 | Data modyfikacji: 2017-06-16 15:04:09.
 Protokół Nr XXVIII/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:53:11 | Data modyfikacji: 2017-06-16 15:04:09.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:53:11
Opublikowane przez: Mariola Kępka