SESJA XIII

 UCHWAŁA NR XIII/70/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:42:56.
 Załączniki do uchwały NR XIII/70/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:45:43.
 UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:46:36.
 UCHWAŁA NR XIII/72/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:47:25.
 Załącznik do uchwały Nr XIII/72/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:48:17.
 UCHWAŁA NR XIII/73/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:49:13.
 UCHWAŁA NR XIII/74/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:50:04.
 UCHWAŁA NR XIII/75/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:50:54.
 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:51:41.
 UCHWAŁA NR XIII/77/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:52:28.
 Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:14:04.
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/78/2015 z dn. 16 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:15:30.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/78/2015 z dn. 16 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:16:45.
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/78/2015 z dn. 16 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:20:01.
 UCHWAŁA Nr XIII/79/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:27:45.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/79/2015 z dn. 16 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:28:53.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/792015 z dn. 16 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:30:48 | Data modyfikacji: 2016-01-12 09:41:15.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/79/2015 z dnia 16 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:33:02 | Data modyfikacji: 2016-01-12 09:41:15.
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIII/79/2015 z dnia 16 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:35:56 | Data modyfikacji: 2016-01-12 09:41:15.
 Protokół Nr XIII/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:24:25 | Data modyfikacji: 2016-01-15 10:20:50.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:24:25
Data modyfikacji: 2016-01-15 10:20:50
Opublikowane przez: Mariola Kępka