SESJA VI

 UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:36:24 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:37:40 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/21/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:43:05 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/21/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:44:22 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/21/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:45:14 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/21/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:46:13 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA Nr VI/22/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:47:35 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik do uchwały Nr VI/22/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:49:32 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA Nr VI/23/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:51:08 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA Nr VI/24/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:52:32 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:53:26 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:54:37 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:55:49 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:57:55 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik do uchwały Nr VI/27/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:58:39 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:59:20 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 13:00:23 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Protokół Nr VI/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:46:13 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:46:13
Opublikowane przez: Mariola Kępka