Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Wystąpienie pokontrolne skierowane do Rady Gminy
Sobolew
 
Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniach 25 i 26 sierpnia 2014 r.w zakresie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-12 11:08:45.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową
 
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie w okresie od 5 września 2014 r. do 20 listopada 2014 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie księgowości i sprawozdawczości

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:08:04 | Data modyfikacji: 2015-03-30 13:11:29.
Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:08:04
Data modyfikacji: 2015-03-30 13:11:29
Opublikowane przez: Mariola Kępka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy Sobolew
ul. ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
Kierownik Jednostki
Andrzej Koszutski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 682-50-23
Fax: (+48 25) 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl