Wystąpienie pokontrolne skierowane do Rady Gminy
Sobolew
 Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniach 25 i 26 sierpnia 2014 r.w zakresie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-12 11:08:45.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową
 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie w okresie od 5 września 2014 r. do 20 listopada 2014 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie księgowości i sprawozdawczości

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:08:04 | Data modyfikacji: 2015-03-30 13:11:29.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie w zakresie administracji rządowej polegającej na wydawaniu, odmowie oraz cofaniu zezwoleń alkoholowych na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-06 15:11:41 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:15:35.
Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba
Obrachunkowa w Siedlcach z dnia 9 listopada 2018r.
 protokół pokontrolny.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 10:03:01 | Data modyfikacji: 2019-05-31 10:05:45.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2022 r.
 Treść wystąpienia pokontrolnego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-02-17 10:45:56 | Data modyfikacji: 2023-02-17 10:48:20.
Data wprowadzenia: 2023-02-17 10:45:56
Data modyfikacji: 2023-02-17 10:48:20
Opublikowane przez: Mariola Kępka