SESJA XXIV

 UCHWAŁA NR XXIV/169/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-02-10 09:11:59.
 UCHWAŁA NR XXIV/170/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. zamieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-02-10 09:13:54.
 UCHWAŁA NR XXIV/171/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Sobolew zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-02-10 09:15:29.
 UCHWAŁA NR XXIV/172/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-02-10 09:18:23 | Data modyfikacji: 2017-02-10 10:06:55.
 UCHWAŁA NR XXIV/173/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-02-10 09:21:35 | Data modyfikacji: 2017-02-10 10:08:18.
 UCHWAŁA NR XXIV/174/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-02-10 10:35:45 | Data modyfikacji: 2017-02-10 10:37:05.
 UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XXIV/175/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-02-10 09:40:07 | Data modyfikacji: 2017-02-10 10:37:05.
 Protokół Nr XXIV/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:42:58 | Data modyfikacji: 2017-02-10 10:37:05.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:42:58
Opublikowane przez: Mariola Kępka