SESJA XVI

 UCHWAŁA NR XVI/101/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:12:29.
 Załącznik do uchwały Nr XVI/101/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:14:50.
 UCHWAŁA NR XVI/102/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:15:40.
 Załącznik do uchwały Nr XVI/102/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:16:31.
 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:18:11.
 UCHWAŁA NR XVI/104/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:19:20.
 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:20:59.
 Załącznik do uchwały Nr XVI/105/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:22:49.
 Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:47:56.
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/106/2015 z dn. 28 grudnia 2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:49:33.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/106/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:50:56.
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/106/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:53:42.
 UCHWAŁA NR XVI/107/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:55:33.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:56:41.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:58:41.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:00:23.
 Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:14:31.
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:17:39.
 Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:22:11 | Data modyfikacji: 2016-01-15 15:48:06.
 UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XVI/109/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 roku

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:24:57 | Data modyfikacji: 2016-01-15 15:50:02.
 Protokół Nr XVI/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-02-16 17:23:38 | Data modyfikacji: 2016-01-15 15:50:02.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2016-02-16 17:23:38
Opublikowane przez: Mariola Kępka