Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 848/2, obręb Sobolew, gmina Sobolew oraz części działek o nr ewid. 1291, 1289, obręb Godzisz, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-05-17 13:56:58 | Data modyfikacji: 2024-05-17 13:57:13.
 Zawiadomienie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 2484, obręb Sobolew, gmina Sobolew, że w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2487, obręb Sobolew, gmina Sobolew, wystąpiono o uzgodnienie / zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-05-17 13:49:52 | Data modyfikacji: 2024-05-17 13:50:16.
 Zawiadomienie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 2486, obręb Sobolew, gmina Sobolew, że w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2488/4, obręb Sobolew, gmina Sobolew, wystąpiono o uzgodnienie / zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-05-17 13:48:31 | Data modyfikacji: 2024-05-17 13:48:55.
  I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2024 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-05-16 08:44:48.
 Zawiadomienie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 2203, 2204, obręb Sobolew, gmina Sobolew, że w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2208/2, obręb Sobolew, gmina Sobolew, wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-05-15 14:54:32 | Data modyfikacji: 2024-05-17 13:43:04.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 741, obręb Gończyce, gmina Sobolew, że w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 743/1, 742/1, obręb Gończyce, gmina Sobolew, wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-05-13 13:02:47 | Data modyfikacji: 2024-05-13 13:03:04.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 476, obręb Przyłęk, gmina Sobolew, że w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 483, obręb Przyłęk, gmina Sobolew, wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-05-13 12:50:26 | Data modyfikacji: 2024-05-13 13:01:12.
 Zawiadomienie o wydaniu w dniu 6 maja 2024 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV, słupów linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2075, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-05-06 13:21:29 | Data modyfikacji: 2024-05-06 13:21:46.
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z zadaniem „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-05-06 10:53:02 | Data modyfikacji: 2024-05-06 10:54:32.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-04-30 13:59:10.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 187, 192/5 obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 190, położonej w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-26 13:37:44 | Data modyfikacji: 2024-04-26 13:38:18.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 2 MW, w skład której wchodzą panele fotowoltaiczne montowane na konstrukcji wsporczej, stacji transformatorowych, złącz kablowych, inwerterów oraz kabli niskiego i średniego napięcia oraz magazynów energii o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-25 13:50:48 | Data modyfikacji: 2024-04-25 13:51:12.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 18/2024, znak: IG.6730.8.2024.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-25 13:47:05 | Data modyfikacji: 2024-04-25 13:49:39.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-04-24 08:47:43.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ.6220.22.2019 z dnia 22 kwietnia 2024r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu SANTE A. Kowalski. Sp. j. w Sobolewie”, dla którego inwestorem jest Spółka Sante Sp. z o. o. działająca przez pełnomocnika.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-22 15:41:55 | Data modyfikacji: 2024-04-23 10:09:05.
 Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa z dnia 17 kwietnia 2024 roku, znak: PE-I.7440.13.2023.JK, dotyczące: projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich wzdłuż projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 5,5 MPa relacji Gończyce-Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-19 14:24:41 | Data modyfikacji: 2024-04-19 14:25:03.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV, słupów linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2075, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-19 14:21:46 | Data modyfikacji: 2024-04-19 14:22:02.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 24864 obręb Sobolew, gmina Sobolew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2487, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-19 14:19:24 | Data modyfikacji: 2024-04-19 14:19:55.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 2486, obręb Sobolew, gmina Sobolew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2488/4, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-19 14:17:33 | Data modyfikacji: 2024-04-19 14:17:55.
 Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa z dnia 3 kwietnia 2024 roku, znak: PE-I.7440.13.2023.JK, dotyczące: projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich wzdłuż projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 5,5 MPa relacji Gończyce-Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-10 11:44:52 | Data modyfikacji: 2024-04-10 11:45:14.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 2203, 2204, obręb Sobolew, gmina Sobolew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2208/2, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-10 09:59:49 | Data modyfikacji: 2024-04-10 10:00:06.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 741, obręb Gończyce, gmina Sobolew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 743/1, 742/1, obręb Gończyce, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-10 09:55:12 | Data modyfikacji: 2024-04-10 09:55:28.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działki o nr ewid. 476, obręb Przyłęk, gmina Sobolew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 483, obręb Przyłęk, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-04-10 09:49:49 | Data modyfikacji: 2024-04-10 09:53:08.
  Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa z dnia 19 marca 2024 roku, znak: PE-I.7440.13.2023.JK, dotyczące: projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich wzdłuż projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 5,5 MPa relacji Gończyce-Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-03-29 12:52:02 | Data modyfikacji: 2024-03-29 12:52:32.
Bezpłatny transport w dniu wyborów 07.04.2024 r.
 Bezpłatny transport w dniu wyborów 07 04 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2024-03-28 12:27:05.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 26 marca 2024r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-03-26 13:53:21 | Data modyfikacji: 2024-03-26 13:53:38.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 311, 312, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew o wydaniu w dniu 20 marca 2024 r. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 310, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-03-21 10:58:10 | Data modyfikacji: 2024-03-21 10:58:37.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla inwestycji polegającej na rozbiórce, odbudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Godziszu wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (w tym zbiornik na nieczystości i miejsca postojowe dla samochodów), zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 1429/3 obręb Godzisz, Gmina Sobolew z dnia 13.03.2024 r., znak: IG.6733.12.2013.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-03-14 09:56:52 | Data modyfikacji: 2024-03-14 09:57:11.
Obwieszczenie Wójta

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022 — 2030"

Uzasadnienie zawierające analizę uwarunkowań wskazanych w art. 49 pkt. 1, 2 i 3 ustawy ooś

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022 — 2030".pdf

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-07 15:20:38 | Data modyfikacji: 2024-03-07 15:23:57.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2023 z dnia 25.10.2023 r. dla inwestycji polegającej na rozbiórce, odbudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Godziszu wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (w tym zbiornik na nieczystości i miejsca postojowe dla samochodów), zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 1429/3 obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-02-19 14:11:45 | Data modyfikacji: 2024-02-19 14:12:02.
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
 Informacja o zgromadzeniu 72 godz..pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-02-14 15:38:49.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 311, 312, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 310, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-02-13 14:46:34 | Data modyfikacji: 2024-02-13 14:46:53.
 INFORMACJA O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:20:57 | Data modyfikacji: 2024-02-05 14:05:49.
 Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa z dnia 25 stycznia 2024 roku, znak: PE-I.7440.13.2023.JK, dotyczące: projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich wzdłuż projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 5,5 MPa relacji Gończyce-Jarczew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-02-01 10:42:08 | Data modyfikacji: 2024-02-01 10:42:25.
 HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH DOTYCZĄCYCH WYBORÓW SOŁTYSÓW 2024

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-01-31 14:33:27 | Data modyfikacji: 2024-02-02 11:30:54.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 26 stycznia 2024r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-01-26 11:01:44 | Data modyfikacji: 2024-01-26 11:02:01.
 Podstawowa kwota dotacji na 2024 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-01-24 12:01:43.
 POSTANOWIENIE NR 37/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II Z DNIA 19 STYCZNIA 2024 R. W SPRAWIE ZMIAN W PODZIALE GMINY SOBOLEW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-01-23 12:19:15.
 POSTANOWIENIE NR 18/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II Z DNIA 19 STYCZNIA 2024 R. W SPRAWIE ZMIAN W PODZIALE GMINY SOBOLEW NA OKRĘGI WYBORCZE

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-01-23 12:18:43.
 Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Sobolewie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2024 roku.”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-01-23 12:17:26 | Data modyfikacji: 2024-01-23 12:17:44.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy - stołówka, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 214/4, obr. Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.17.2023.MG z dnia 17.01.2024 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-01-19 15:40:01 | Data modyfikacji: 2024-01-19 15:40:22.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 311, 312, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew, że w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 310, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew, wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-01-19 15:32:07 | Data modyfikacji: 2024-01-19 15:32:33.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 2200, 2198/1 obręb Sobolew, gmina Sobolew o wydaniu w dniu 17 stycznia 2024 r. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2199, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-01-18 13:11:11 | Data modyfikacji: 2024-01-18 13:11:29.
 Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-01-17 09:02:27.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 311, 312, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 310, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2024-01-09 15:49:03 | Data modyfikacji: 2024-01-09 15:49:19.
 Zawiadomienie o wydaniu w dniu 29 grudnia 2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowa odcinka linii światłowodowej od stacji Sobolew do słupa nr 74 linii elektroenergetycznej 110 kV, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2125/3, 2128, 2199, 2198/1, 2197/1, 2188, 2201, 2196/2, 2197/2, 2202/2, 2195/2, 2206/2, obr. Sobolew, gmina Sobolew, zgodnie z lokalizacją określoną na załączaniu graficznym nr 1 do niniejszej decyzji oraz odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowa odcinka linii światłowodowej od stacji Sobolew do słupa nr 74 linii elektroenergetycznej 110 kV, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2124/4, 2124/3, 2152/2, 2125/3, 2128, obr. Sobolew, gmina Sobolew, zgodnie z lokalizacją określoną na załączaniu graficznym nr 1 do niniejszej decyzji, znak: IG.6733.16.2023.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-12-29 14:09:28 | Data modyfikacji: 2023-12-29 14:09:44.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 2124/4, 2198/1 obręb Sobolew, gmina Sobolew o wydaniu w dniu 29 grudnia 2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowa odcinka linii światłowodowej od stacji Sobolew do słupa nr 74 linii elektroenergetycznej 110 kV, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2125/3, 2128, 2199, 2198/1, 2197/1, 2188, 2201, 2196/2, 2197/2, 2202/2, 2195/2, 2206/2, obr. Sobolew, gmina Sobolew, zgodnie z lokalizacją określoną na załączaniu graficznym nr 1 do niniejszej decyzji oraz odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowa odcinka linii światłowodowej od stacji Sobolew do słupa nr 74 linii elektroenergetycznej 110 kV, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2124/4, 2124/3, 2152/2, 2125/3, 2128, obr. Sobolew, gmina Sobolew, zgodnie z lokalizacją określoną na załączaniu graficznym nr 1 do niniejszej decyzji

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-12-29 14:07:50 | Data modyfikacji: 2023-12-29 14:08:08.
 OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-12-27 11:45:54.
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni szkolnej w Gończycach, istniejącym wylotem do rzeki Promnik w km 26+909.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-12-22 13:39:30 | Data modyfikacji: 2023-12-22 13:39:49.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 2200, 2198/1 obręb Sobolew, gmina Sobolew o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2199, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-12-22 10:12:08 | Data modyfikacji: 2023-12-22 10:12:28.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego SANTE A. Kowalski Sp. J. decyzją Starosty Garwolińskiego z dnia 10 marca 2014 r. o znaku RŚ.6341.10.2014, na odprowadzanie wód opadowych z terenu zakładu Sante w Sobolewie dowód rzeki Łukówki w km 7+970.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-12-22 09:44:33 | Data modyfikacji: 2023-12-22 09:44:50.
 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew – część A

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 20:12:01 | Data modyfikacji: 2023-12-20 20:23:23.
 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-12-20 15:31:05 | Data modyfikacji: 2023-12-21 09:14:02.
 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.15.2023 r., znak: WIR-I.7820.2.8.2023.AT o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą powiatową (starodroże DK nr 17) do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-12-15 15:47:25 | Data modyfikacji: 2023-12-15 15:48:08.
 Informacja Starosty Powiatu Garwolińskiego o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-12-11 12:34:36 | Data modyfikacji: 2023-12-11 12:37:59.
 Decyzja Wójta Gminy Sobolew znak IG.604.3.36.2023.AD z dnia 5 grudnia 2023r. zmieniająca zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sobolew dla firmy CZYSTOPOL Danuta Gendek.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-12-05 12:36:07 | Data modyfikacji: 2023-12-05 12:36:24.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-12-04 09:03:42.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 1 grudnia 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:33:48 | Data modyfikacji: 2023-12-01 12:34:06.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 2200, 2198/1 obręb Sobolew, gmina Sobolew, że w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2199, obręb Sobolew, gmina Sobolew, wystąpiono o uzgodnienie / zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:30:29 | Data modyfikacji: 2023-11-28 14:31:06.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych wraz z adaptacją poddasza nie użytkowego na dom kultury – w budynku zabytkowego dworu w Gończycach wraz z przebudową tego budynku oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku (w tym podziemny zbiornik na gaz płynny), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 34/9, obręb Gończyce, gmina Sobolew, znak: IG.6733.15.2023.MG z dnia 17.11.2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-17 15:33:54 | Data modyfikacji: 2023-11-17 15:34:17.
 II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-11-15 09:47:22.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 2124/4, 2198/1 obręb Sobolew, gmina Sobolew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii światłowodowej od stacji Sobolew do słupa nr 74 linii elektroenergetyczne 110 kV Kozienice-Garwolin, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2124/4, 2124/3, 2125/2, 2125/3, 2128, 2199, 2198/1, 2197/1, 2188, 2201, 2196/2, 2197/2, 2202/2, 2195/2, 2206/2, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-13 15:14:05 | Data modyfikacji: 2023-11-13 15:14:41.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii światłowodowej od stacji Sobolew do słupa nr 74 linii elektroenergetyczne 110 kV Kozienice-Garwolin, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2124/4, 2124/3, 2125/2, 2125/3, 2128, 2199, 2198/1, 2197/1, 2188, 2201, 2196/2, 2197/2, 2202/2, 2195/2, 2206/2, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-13 15:10:39 | Data modyfikacji: 2023-11-13 15:10:59.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Sobolew „ o mocy do 2 MW, w skład której wchodzą panele fotowoltaiczne montowane na konstrukcjach wsporczych, stacji transformatorowych, złączy kablowych, inwerterów oraz kabli niskiego napięcia oraz magazynów energii o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:19:04 | Data modyfikacji: 2023-11-09 13:24:34.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 8 listopada 2023 r., Nr 61/2022, znak: IG.6730.61.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:17:16 | Data modyfikacji: 2023-11-09 13:18:02.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Sante w Sobolewie dowód rzeki Łukówki, poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej w km 8+250 biegu rzeki.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:31:34 | Data modyfikacji: 2023-11-09 11:32:02.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 6 listopada 2023 r. informujące o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie o uzgodnienie realizacji ww. przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-07 09:07:41 | Data modyfikacji: 2023-11-07 09:08:13.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2023.AD z dnia 3 listopada 2023r. o wydanym postanowieniu z dnia 3 listopada 2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Sante Sp. z o.o. w Sobolewie”, dla którego inwestorem jest Sante Sp. z o. o., w imieniu którego działa pełnomocnik, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-03 15:43:26 | Data modyfikacji: 2023-11-03 15:46:42.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 3 listopada 2023 r. o wydanym postanowieniu z dnia 3 listopada 2023 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-03 13:30:50 | Data modyfikacji: 2023-11-03 13:31:15.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli / użytkowników wieczystych działek o nr ewid. 2200, 2198/1 obręb Sobolew, gmina Sobolew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2199, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-10-31 11:43:20 | Data modyfikacji: 2023-10-31 11:43:41.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbiórki, odbudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Godziszu wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (w tym zbiornik na nieczystości i miejsca postojowe dla samochodów), zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 1429/3, obręb Godzisz, gmina Sobolew, znak: IG.6733.12.2023.MG z dnia 25.10.2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-10-25 13:36:06 | Data modyfikacji: 2023-10-25 13:36:24.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 1009, 32/27, 1010, położonych w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew, znak: IG.6733.14.2023.MG z dnia 13.10.2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-10-16 16:04:27 | Data modyfikacji: 2023-10-16 16:04:42.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2023.AD z dnia 11 października 2023r. o wydanym postanowieniu z dnia 11 października 2023r. stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Sante Sp. z o.o. w Sobolewie”, dla którego inwestorem jest Sante Sp. z o. o., w imieniu którego działa pełnomocnik.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-10-11 16:07:58 | Data modyfikacji: 2023-10-11 16:08:15.
Bezpłatny transport w dniu wyborów
 Rozkład jazdy 15102023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2023-10-05 15:45:41 | Data modyfikacji: 2023-10-05 16:03:21.
 Decyzja Wójta Gminy Sobolew znak IG.604.3.24.2023.AD z dnia 25 września 2023r. - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sobolew dla firmy WCTRON Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-10-02 14:11:09 | Data modyfikacji: 2023-10-02 14:11:28.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 666, 667, obręb Sokół, gmina Sobolew, znak: IG.6733.13.2023.MG z dnia 27.09.2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-28 12:47:21 | Data modyfikacji: 2023-09-28 12:47:39.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 25 września 2023 r. o wydanym postanowieniu z dnia 25 września 2023 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-26 13:28:28 | Data modyfikacji: 2023-09-26 13:28:45.
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbiórki, odbudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Godziszu wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (w tym zbiornik na nieczystości i miejsca postojowe dla samochodów), zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 1429/3, położonej w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-26 09:01:14 | Data modyfikacji: 2023-09-26 09:01:41.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 1009, 32/27, 1010, położonych w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 14:22:52 | Data modyfikacji: 2023-09-20 14:29:12.
 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:06:45 | Data modyfikacji: 2023-09-20 13:07:02.
 PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:04:46 | Data modyfikacji: 2023-09-20 13:05:21.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2281/1, obręb Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.11.2023.MG z dnia 20.09.2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:02:49 | Data modyfikacji: 2023-09-20 13:03:07.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2023.AD z dnia 15 września 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Sante Sp. z o.o. w Sobolewie”, dla którego inwestorem jest Sante Sp. z o. o., w imieniu którego działa pełnomocnik.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-15 10:49:28 | Data modyfikacji: 2023-09-15 10:49:42.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2023 r., znak: WI-I.747.3.2.2023.IKI dotyczące wydania w dniu 14 lipca 2023 r. decyzji Nr 127/SPEC/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla Budowy gazociągu Gończyce – Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-14 16:12:30 | Data modyfikacji: 2023-09-14 16:13:16.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 14 września 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-14 09:56:55 | Data modyfikacji: 2023-09-14 09:57:14.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 441, 452, 451/2, 450, 449, 448, 447/1, 447/2, 446/5, 446/3, 446/8, 446/7, 445, 444/2, 444/1, 443/2, 443/1, 442/2, 442/1, 478/2, obręb Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.8.2023.MG z dnia 12.09.2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-12 15:41:30 | Data modyfikacji: 2023-09-12 15:41:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 1 września 2023r. o wydanym postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2023r. stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-01 15:56:52 | Data modyfikacji: 2023-09-01 15:57:43.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 666, 667, obręb Sokół, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-08-25 13:28:40 | Data modyfikacji: 2023-08-25 13:28:58.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej w Godziszu wraz z budową zbiornika na nieczystości i miejsc postojowych dla samochodów, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 1429/3, położonej w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-08-22 10:12:16 | Data modyfikacji: 2023-08-22 10:12:34.
 POSTANOWIENIE NR 108/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-08-21 09:36:55.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2281/1, położonej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:03:44 | Data modyfikacji: 2023-08-11 14:04:01.
 Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 441, 452, 451/2, 450, 449, 448, 447/1, 447/2, 446/5, 446/3, 446/8, 446/7, 445, 444/2, 444/1, 443/2, 443/1, 442/2, 442/1, 478/2, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:00:58 | Data modyfikacji: 2023-08-11 14:01:22.
 Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 441, 452, 451/2, 450, 449, 448, 447/1, 447/2, 446/5, 446/3, 446/8, 446/7, 445, 444/2, 444/1, 443/2, 443/1, 442/2, 442/1, 478/1, 478/2, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-08-11 13:59:35 | Data modyfikacji: 2023-08-11 13:59:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2023.AD z dnia 11sierpnia 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Sante Sp. z o.o. w Sobolewie”, dla którego inwestorem jest Sante Sp. z o. o., w imieniu którego działa pełnomocnik.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-08-11 13:54:52 | Data modyfikacji: 2023-08-11 13:56:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 11 sierpnia 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-08-11 13:51:54 | Data modyfikacji: 2023-08-11 13:52:50.
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 7 sierpnia 2023 r., znak: RŚ.6531.3.2023.AG dotyczące wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego na terenie gmin: Sobolew i Żelechów, powiatu garwolińskiego”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-08-11 12:55:06 | Data modyfikacji: 2023-08-11 12:55:34.
 Decyzja Wójta Gminy Sobolew znak IG.604.3.13.2023.AD z dnia 8 sierpnia 2023r. - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sobolew dla firmy TED BAGS Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-08-10 07:57:10 | Data modyfikacji: 2023-08-10 07:57:32.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 20 lipca 2023r. o wydaniu postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-07-21 14:40:31 | Data modyfikacji: 2023-07-21 14:40:47.
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych
projektu sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy
Sobolew na lata 2022-2030

Sprawozdanie

Treść strategii

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-07-21 11:14:53 | Data modyfikacji: 2023-07-21 11:17:19.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.420.356.2019.MBR.12 z dnia 6 lipca 2023r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Rozdzielni Sieciowej RS Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 10:39:52 | Data modyfikacji: 2023-07-19 10:40:12.
Do publicznej wiadomości

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) podaje się do publicznej wiadomości Uchwała Nr  LV/407/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie i Gminnego Domu Kultury w Sobolewie wraz z uzasadnieniem

 Treść uchwały nr LV.407.2023

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-07-18 12:04:13 | Data modyfikacji: 2023-07-18 12:06:09.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2023.AD z dnia 17 lipca 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Sante Sp. z o.o. w Sobolewie”, dla którego inwestorem jest Sante Sp. z o. o., w imieniu którego działa pełnomocnik.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-07-17 14:30:20 | Data modyfikacji: 2023-07-17 14:30:37.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 14 lipca 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-07-14 14:56:44 | Data modyfikacji: 2023-07-14 14:57:19.
 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z dnia 30 maja 2023 r., znak: SKO.4000-1284/2023

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-07-10 08:11:39 | Data modyfikacji: 2023-07-10 08:20:32.
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2023 r., znak: RŚ.6531.3.2023.AG dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego na terenie gmin: Sobolew i Żelechów, powiatu garwolińskiego”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-07-03 12:08:59 | Data modyfikacji: 2023-07-03 12:09:58.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2023 r., znak: WI-I.747.3.1.2023.DW dotyczące wydania w dniu 20 czerwca 2023 r. decyzji Nr 101/SPEC/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla Budowy gazociągu Gończyce – Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-06-29 14:25:33 | Data modyfikacji: 2023-06-29 14:25:51.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.7.2023.MG z dnia 23.06.2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-06-23 13:24:06 | Data modyfikacji: 2023-06-23 13:24:22.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 441, 452, 451/2, 450, 449, 448, 447/1, 447/2, 446/5, 446/3, 446/8, 446/7, 445, 444/2, 444/1, 443/2, 443/1, 442/2, 442/1, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-06-22 15:21:09 | Data modyfikacji: 2023-06-22 15:21:46.
 Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego, znak G. 6623.28.2022.AK, zatwierdzająca projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków gruntowych figurujących w dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-14 11:23:16.
 Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego, znak G. 6623.27.2022.AK, zatwierdzająca projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków gruntowych figurujących w dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-14 11:22:36.
 Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego, znak G. 6623.26.2022.AK, zatwierdzająca projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków gruntowych figurujących w dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-14 11:21:57.
 Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego, znak G. 6623.25.2022.AK, zatwierdzająca projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków gruntowych figurujących w dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-14 11:21:14.
 Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego, znak G. 6623.24.2022.AK, zatwierdzająca projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków gruntowych figurujących w dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-14 11:20:36.
 Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego, znak G. 6623.23.2022.AK, zatwierdzająca projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków gruntowych figurujących w dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-14 11:19:41.
 Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego, znak G. 6623.22.2022.AK, zatwierdzająca projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków gruntowych figurujących w dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-14 11:18:49.
 Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego, znak G. 6623.21.2022.AK, zatwierdzająca projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków gruntowych figurujących w dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-14 11:18:08.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2023.AD z dnia 14 czerwca 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Sante Sp. z o.o. w Sobolewie”, dla którego inwestorem jest Sante Sp. z o. o., w imieniu którego działa pełnomocnik.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-06-14 10:56:53 | Data modyfikacji: 2023-06-14 10:57:09.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 13 czerwca 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-06-14 10:34:33 | Data modyfikacji: 2023-06-14 10:34:53.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego znak WI-I.747.3.2.2023.IK1 z dnia 31 maja 2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazociągu Gończyce - Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-06-09 14:42:46 | Data modyfikacji: 2023-06-09 14:43:04.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych, tj. drenowania, na działkach o nr ew. 14/3 i 14/4 w m. Kownacica, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-06-05 11:28:52 | Data modyfikacji: 2023-06-05 11:29:32.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-05-30 11:42:45.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 3250/18, 2222, 3027/9, 3027/30, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.5.2022.MG z dnia 19 maja 2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-05-19 15:47:13 | Data modyfikacji: 2023-05-19 15:47:34.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 264, 265/2, położonych w miejscowości Trzcianka, gmina Sobolew, znak: IG.6733.4.2022.MG z dnia 19 maja 2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-05-19 15:45:33 | Data modyfikacji: 2023-05-19 15:45:50.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-05-19 15:43:25 | Data modyfikacji: 2023-05-19 15:43:41.
 I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-05-18 09:30:43.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 12 maja 2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-05-12 14:19:09 | Data modyfikacji: 2023-05-12 14:22:45.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 maja 2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania pod nazwą „oświetlenie boiska”, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 457/2, 458, 459, 460, położonych w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-05-11 14:38:26 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:38:59.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 maja 2023r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Rozdzielni Sieciowej RS Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-05-08 15:48:08 | Data modyfikacji: 2023-05-08 15:51:24.
 POSTANOWIENIE NR 21/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sobolew do stanu faktycznego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-05-05 11:06:09.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: WI-I.747.3.1.2023.DW dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla Budowy gazociągu Gończyce – Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-04-28 15:20:53 | Data modyfikacji: 2023-04-28 15:21:23.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew  z dnia 25 kwietnia 2023 roku  o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-04-25 13:54:10.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2023.AD z dnia 18 kwietnia 2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Sante Sp. z o.o. w Sobolewie”, dla którego inwestorem jest Sante Sp. z o. o., w imieniu którego działa pełnomocnik.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-04-18 15:40:38 | Data modyfikacji: 2023-04-18 15:41:02.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Sobolew znak: IG.6733.2.2022.MG z dnia 17 kwietnia 2023 r. o obciążeniu kosztami poniesionymi przez organ administracji publicznej w związku z wszczętym na wniosek wnioskodawcy postępowaniem administracyjnym, do co których poniesienia organ z ustawy nie jest zobowiązany dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie linii 110 kV relacji GZP Ryki – GZP Sobolew, zlokalizowanej na terenie:  części działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2197/2, 2197/1, 2196/1, 2188, 2189/3, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 2185, 2184/18, 2184/19, 2184/13, 2184/23, 2184/4, 2184/6, 2183, 2222, 3003, 3004, 3005/1, 3006/1, 3007/3, 3007/6, 3010, 3013, 3016, 3019, 3023/3, 3023/4, 3027/23, 3027/28, 3027/29, 3027/22, 3027/24, 3027/30, 3027/27, 3253/9, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/2, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046/4, 3046/11, 3047/9, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3047/6, 3047/4, 3048/5, 3048/6, 3048/8, 3048/10, 3220, 3151/1, 3155/2, 3155/4, 3155/5, 3151/2, 3152, 3154/2, 3153/3, 3153/4, 3148/1, 3228, 3153/5, 3153/6, 3148/2, 3207/4, 3208, 3209, 3210/10, 3210/4, 3210/5, 3210/8, 3211/4, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 382, 146, 147/1, 148/3, 149/2, 149/8, 149/3, 149/13, 149/14, 150/3, 150/2, 151/1, 153/1, 154/1, 155, 156, 384, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192/3, 195/1, 198/1, 200, 201, 387, 213/1, 214, 217/1, 220, 221/1, 224, 228/1, 230, 232, 234/1, 236/1, położonych w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 302, 303, 304, 305, 301, 101, 100, 99, 98, 97/1, 97/2, 96, 95, 94, 390, 248, 259, 258, 262, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 281/15, 114, 189, 188, 190, 192/1, 192/4, 192/5, 192/3, 191, 190/2, 198, 237/1, 238/2, 237/3, 236, 216/1, 223/1, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 225, 235, 218/1, położonych w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-04-17 11:29:03 | Data modyfikacji: 2023-04-17 11:29:18.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 3250/18, 2222, 3027/9, 3027/30, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-27 10:24:58 | Data modyfikacji: 2023-03-27 10:25:16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 264, 265/2, położonych w miejscowości Trzcianka, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-27 10:23:33 | Data modyfikacji: 2023-03-27 10:23:49.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 20 marca 2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce” dla którego inwestorem jest Gmina Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:57:45 | Data modyfikacji: 2023-03-20 15:58:06.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki zamieszkania zbiorowego z przeznaczeniem na schronisko dla osób bezdomnych oraz budynek usługowy (stołówka), wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 214/4, położonej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.1.2023.MG z dnia 16.03.2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-17 08:40:58 | Data modyfikacji: 2023-03-17 08:41:18.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 325/12, położonej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.2.2023.MG z dnia 15.03.2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-15 15:41:00 | Data modyfikacji: 2023-03-15 15:41:16.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew o
nieruchomościach przeznaczonej do zamiany
 Zrządzeie 16_2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2023-03-10 09:39:26.
Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa
Przyłęk

Uchwała Nr LII/384/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Przyłęk

 Zawiadomienie o wyborach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-03-10 08:39:52 | Data modyfikacji: 2023-03-10 09:14:45.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Sobolew „o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda lub jednej o mocy do 2 MW w skład której wchodzą panele fotowoltaiczne montowane na konstrukcjach wsporczych, stacji transformatorowych, złączy kablowych, inwerterów oraz kabli niskiego napięcia oraz magazynów energii o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-08 15:45:11 | Data modyfikacji: 2023-03-08 15:45:32.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 8 marca 2023 r., Nr 61/2022, znak: IG.6730.61.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-08 14:55:29 | Data modyfikacji: 2023-03-08 15:01:21.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbiórki i budowy linii 110 kV relacji GZP Ryki – GZP Sobolew, zlokalizowanej na terenie:  części działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2197/2, 2197/1, 2196/1, 2188, 2189/3, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 2185, 2184/18, 2184/19, 2184/13, 2184/23, 2184/4, 2184/6, 2183, 2222, 3003, 3004, 3005/1, 3006/1, 3007/3, 3007/6, 3010, 3013, 3016, 3019, 3023/3, 3023/4, 3027/23, 3027/28, 3027/29, 3027/22, 3027/24, 3027/30, 3027/27, 3253/9, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/2, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046/4, 3046/11, 3047/9, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3047/6, 3047/4, 3048/5, 3048/6, 3048/8, 3048/10, 3220, 3151/1, 3155/2, 3155/4, 3155/5, 3151/2, 3152, 3154/2, 3153/3, 3153/4, 3148/1, 3228, 3153/5, 3153/6, 3148/2, 3207/4, 3208, 3209, 3210/10, 3210/4, 3210/5, 3210/8, 3211/4, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 382, 146, 147/1, 148/3, 149/2, 149/8, 149/3, 149/13, 149/14, 150/3, 150/2, 151/1, 153/1, 154/1, 155, 156, 384, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192/3, 195/1, 198/1, 200, 201, 387, 213/1, 214, 217/1, 220, 221/1, 224, 228/1, 230, 232, 234/1, 236/1, położonych w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 302, 303, 304, 305, 301, 101, 100, 99, 98, 97/1, 97/2, 96, 95, 94, 390, 248, 259, 258, 262, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 281/15, 114, 189, 188, 190, 192/1, 192/4, 192/5, 192/3, 191, 190/2, 198, 237/1, 238/2, 237/3, 236, 216/1, 223/1, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 225, 235, 218/1, położonych w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew, decyzja z dnia 23.02.2023 r., znak: IG.6733.2.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:35:03 | Data modyfikacji: 2023-02-23 13:35:19.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie linii 110 kV relacji GZP Ryki – GZP Sobolew, zlokalizowanej na terenie:  części działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2197/2, 2197/1, 2196/1, 2188, 2189/3, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 2185, 2184/18, 2184/19, 2184/13, 2184/23, 2184/4, 2184/6, 2183, 2222, 3003, 3004, 3005/1, 3006/1, 3007/3, 3007/6, 3010, 3013, 3016, 3019, 3023/3, 3023/4, 3027/23, 3027/28, 3027/29, 3027/22, 3027/24, 3027/30, 3027/27, 3253/9, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/2, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046/4, 3046/11, 3047/9, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3047/6, 3047/4, 3048/5, 3048/6, 3048/8, 3048/10, 3220, 3151/1, 3155/2, 3155/4, 3155/5, 3151/2, 3152, 3154/2, 3153/3, 3153/4, 3148/1, 3228, 3153/5, 3153/6, 3148/2, 3207/4, 3208, 3209, 3210/10, 3210/4, 3210/5, 3210/8, 3211/4, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 382, 146, 147/1, 148/3, 149/2, 149/8, 149/3, 149/13, 149/14, 150/3, 150/2, 151/1, 153/1, 154/1, 155, 156, 384, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192/3, 195/1, 198/1, 200, 201, 387, 213/1, 214, 217/1, 220, 221/1, 224, 228/1, 230, 232, 234/1, 236/1, położonych w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 302, 303, 304, 305, 301, 101, 100, 99, 98, 97/1, 97/2, 96, 95, 94, 390, 248, 259, 258, 262, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 281/15, 114, 189, 188, 190, 192/1, 192/4, 192/5, 192/3, 191, 190/2, 198, 237/1, 238/2, 237/3, 236, 216/1, 223/1, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 225, 235, 218/1, położonych w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:32:16 | Data modyfikacji: 2023-02-23 13:32:38.
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 lutego 2023 r. Nr 2/2022, znak: IG.6733.2.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:29:32 | Data modyfikacji: 2023-02-23 13:30:12.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania pod nazwą „oświetlenie boiska”, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 457/2, 458, 459, 460, położonych w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-20 15:45:14 | Data modyfikacji: 2023-02-23 08:36:26.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 325/12, położonej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-16 13:34:30 | Data modyfikacji: 2023-02-16 13:34:47.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1147/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6730.21.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:32:35 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:38:46.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 21/2022, znak: IG.6730.21.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:31:19 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:31:55.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1148, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6730.20.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:29:32 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:40:09.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 20/2022, znak: IG.6730.20.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:28:22 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:28:53.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1147/2, 1148, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6730.19.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:26:56 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:41:25.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 19/2022, znak: IG.6730.19.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:25:13 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:25:46.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1148, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6730.18.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:22:46 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:47:34.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 18/2022, znak: IG.6730.18.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:21:42 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:22:16.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1148, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6730.17.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:20:04 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:46:48.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 17/2022, znak: IG.6730.17.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:18:47 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:19:16.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzennym, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1147/2, 1148, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6730.16.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:17:00 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:45:26.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 16/2022, znak: IG.6730.16.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-01 15:15:34 | Data modyfikacji: 2023-02-01 15:16:06.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki zamieszkania zbiorowego z przeznaczeniem na schronisko dla osób bezdomnych oraz budynek usługowy, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 214/4, położonej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-01-30 13:24:14 | Data modyfikacji: 2023-01-30 13:24:31.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2022, znak: IG.6733.7.2022.MG z dnia 21 listopada 2022 r. dla inwestycji polegającej na budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 375/1, 407, 409/1, 515/1, 401, 400/1, 400/7, 400/6, 400/4, 3243, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-01-25 15:19:16 | Data modyfikacji: 2023-01-25 15:19:31.
 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie linii 110 kV relacji GZP Ryki – GZP Sobolew, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2197/2, 2197/1, 2196/1, 2188, 2189/3, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 2185, 2184/18, 2184/19, 2184/13, 2184/23, 2184/4, 2184/6, 2183, 2222, 3003, 3004, 3005/1, 3006/1, 3007/3, 3007/6, 3010, 3013, 3016, 3019, 3023/3, 3023/4, 3027/23, 3027/28, 3027/29, 3027/22, 3027/24, 3027/30, 3027/27, 3253/9, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/2, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046/4, 3046/11, 3047/9, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3047/6, 3047/4, 3048/5, 3048/6, 3048/8, 3048/10, 3220, 3151/1, 3155/2, 3155/4, 3155/5, 3151/2, 3152, 3154/2, 3153/3, 3153/4, 3148/1, 3228, 3153/5, 3153/6, 3148/2, 3207/4, 3208, 3209, 3210/10, 3210/4, 3210/5, 3210/8, 3211/4, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, części działek o nr ewid. 382, 146, 147/1, 148/3, 149/2, 149/8, 149/3, 149/13, 149/14, 150/3, 150/2, 151/1, 153/1, 154/1, 155, 156, 384, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192/3, 195/1, 198/1, 200, 201, 387, 213/1, 214, 217/1, 220, 221/1, 224, 228/1, 230, 232, 234/1, 236/1, położonych w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, części działek o nr ewid. 302, 303, 304, 305, 301, 101, 100, 99, 98, 97/1, 97/2, 96, 95, 94, 390, 248, 259, 258, 262, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 281/15, 114, 189, 188, 190, 192/1, 192/4, 192/5, 192/3, 191, 190/2, 198, 237/1, 238/2, 237/3, 236, 216/1, 223/1, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 225, 235, 218/1, położonych w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-01-24 13:37:03 | Data modyfikacji: 2023-01-24 13:37:55.
 Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-01-10 11:53:19.
 Informacja o przystąpieniu Gminy Sobolew do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 roku

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-01-05 14:56:47.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej napowietrznej SN-15kV oraz słupów linii napowietrznych SN-15kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2067/13, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.8.2022.MG z dnia 27.12.2022 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-28 15:47:11 | Data modyfikacji: 2022-12-28 15:47:26.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej Sobolew o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 3048/2, 3048/10, 3048/11, 3047/5, 3047/8, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-27 14:40:41 | Data modyfikacji: 2022-12-27 14:56:32.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27 grudnia 2022 r., Nr 32/2022 znak: IG.6730.32.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-27 14:39:15 | Data modyfikacji: 2022-12-27 14:39:50.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 20 grudnia 2022 r., znak: IG.6730.41.2022.MG do decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 grudnia 2022 r., Nr 41/2022, znak: IG.6730.41.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-20 13:22:01 | Data modyfikacji: 2022-12-20 13:22:20.
 Postanowienie z dnia 20 grudnia 2022 r., znak: IG.6730.41.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-20 13:20:37 | Data modyfikacji: 2022-12-20 13:20:55.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.420.47.2022.MG.15 z dnia 12 grudnia 2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5.5 MPa z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Sobolew oraz Żelechów w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Gończyce - Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-15 16:03:19 | Data modyfikacji: 2022-12-15 16:03:38.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Sobolew II o mocy do 3 MW, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 852/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-13 15:36:22 | Data modyfikacji: 2022-12-13 15:36:38.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 13 grudnia 2022 r., Nr 41/2022, znak: IG.6730.41.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-13 15:34:46 | Data modyfikacji: 2022-12-13 15:35:12.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-07 17:09:48 | Data modyfikacji: 2022-12-07 17:10:12.
.
 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-12-07 17:08:43 | Data modyfikacji: 2022-12-12 15:06:58.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PZ-PI-I.7033.56.2021.KŚ z dnia 24 listopada 2022r. o wydaniu decyzji nr 7/22/PZ.E nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów, w kilometrażu od km 49+973 do km 75+212

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-11-30 10:33:55 | Data modyfikacji: 2022-11-30 10:34:11.
  Decyzja Wójta Gminy Sobolew znak IG.604.2.21.2022.AD z dnia 24 listopada 2022r. - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla firmy EKO-TRANS Rafał Garbarczyk

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:00:44 | Data modyfikacji: 2022-11-24 11:02:03.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPA, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 375/1, 407, 409/1, 515/1, 401, 400/1, 400/7, 400/6, 400/4, 3243, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.7.2022.MG z dnia 21.11.2022 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-11-22 11:30:00 | Data modyfikacji: 2022-11-22 11:30:19.
  III aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-11-22 11:21:04.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ.6220.22.2019 z dnia 14.11.2022r. o wydaniu postanowienia dot. doprecyzowania zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu SANTE A. Kowalski. Sp. j. w Sobolewie”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-11-15 08:55:29 | Data modyfikacji: 2022-11-15 08:55:47.
 Informacja o przystąpieniu przez Gminę Sobolew do zakupu paliwa stałego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-11-04 14:56:42.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PZ-PI-I.7033.56.2021.KM z dnia 26 października 2022r. o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji nakładające na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów, w kilometrażu od km 49+973 do km 75+212

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-10-28 11:05:46 | Data modyfikacji: 2022-10-28 11:06:01.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2067/13, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-10-27 15:51:46 | Data modyfikacji: 2022-10-27 15:52:07.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 października 2022 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2079, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-10-27 15:50:19 | Data modyfikacji: 2022-10-27 15:50:35.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Fotowoltaicznej Sobolew I o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 753, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-10-17 15:33:07 | Data modyfikacji: 2022-10-17 15:33:22.
 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 17 października 2022 r., znak: IG.6730.34.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-10-17 15:29:58 | Data modyfikacji: 2022-10-17 15:31:44.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.420.47.2022.MG.11 z dnia 7 października 2022r. o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5.5 MPa z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Sobolew oraz Żelechów w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Gończyce - Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-10-14 09:05:50 | Data modyfikacji: 2022-10-14 09:06:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ.6220.22.2019 z dnia 10.10.2022r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu SANTE A. Kowalski. Sp. j. w Sobolewie”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-10-10 13:58:31 | Data modyfikacji: 2022-10-10 13:59:18.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2079, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:19:27 | Data modyfikacji: 2022-10-06 14:19:43.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPA, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 375/1, 407, 409/1, 515/1, 401, 400/1, 400/7, 400/6, 400/4, 3243, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-10-04 14:05:51 | Data modyfikacji: 2022-10-04 14:06:14.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PZ-PI-I.7033.56.2021.KM o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-29 14:40:54 | Data modyfikacji: 2022-09-29 14:41:11.
 Obwieszczenie z dnia 29.09.2022r. dla ogółu społeczeństwa informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.8.2022.AD z dnia 28.09.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Sobolewie na działkach ewidencyjnych nr 1146/1, 1147/1, 1147/2 i 1148 obręb Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-29 14:35:23 | Data modyfikacji: 2022-09-29 14:44:38.
 Obwieszczenie z dnia 29.09.2022r. dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.8.2022.AD z dnia 28.09.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Sobolewie na działkach ewidencyjnych nr 1146/1, 1147/1, 1147/2 i 1148 obręb Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-29 14:33:59 | Data modyfikacji: 2022-09-29 14:34:39.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.8.2022.AD z dnia 28.09.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Sobolewie na działkach ewidencyjnych nr 1146/1, 1147/1, 1147/2 i 1148 obręb Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-29 14:06:55 | Data modyfikacji: 2022-09-29 14:09:24.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 21.09.2022r. dla ogółu społeczeństwa informujące o wydaniu decyzji zmieniającej o środowiskowych uwarunkowaniach znak RS.6220.6.2018 z dnia 20.09.2022r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 176/1, 178/1 w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o. o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-21 09:36:58 | Data modyfikacji: 2022-09-21 09:37:17.
 Obwieszczenie z dnia 21.09.2022r. dla stron postępowania o wydaniu decyzji zmieniającej o środowiskowych uwarunkowaniach znak RS.6220.6.2018 z dnia 20.09.2022r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 176/1, 178/1 w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o. o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-21 09:35:30 | Data modyfikacji: 2022-09-21 09:35:50.
 Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RŚ.6220.6.2018 z dnia 20.09.2022r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 176/1, 178/1 w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o. o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-21 09:25:28 | Data modyfikacji: 2022-09-21 09:26:42.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ.6220.6.2018 z dnia 16.09.2022r. o przedłużeniu terminu załatwienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 176/1, 178/1 w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, którego wnioskodawcą jest inwestor PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-16 15:59:39 | Data modyfikacji: 2022-09-16 15:59:56.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew o
nieruchomościach przeznaczonej do zbycia
 Wykaz 69_2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2022-09-13 12:15:02 | Data modyfikacji: 2022-09-13 12:18:35.
 Obwieszczenie znak IG.6220.11.2022.AD z dnia 12.09.2022r. informujące ogół społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.11.2022.AD z dnia 12.09.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3 w obrębie Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:40:19 | Data modyfikacji: 2022-09-12 15:40:57.
 Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie / zaopiniowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie linii 110 kV relacji GZP Ryki – GZP Sobolew, zlokalizowanej na terenie:  części działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2197/2, 2197/1, 2196/1, 2188, 2189/3, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 2185, 2184/18, 2184/19, 2184/13, 2184/23, 2184/4, 2184/6, 2183, 2222, 3003, 3004, 3005/1, 3006/1, 3007/3, 3007/6, 3010, 3013, 3016, 3019, 3023/3, 3023/4, 3027/23, 3027/28, 3027/29, 3027/22, 3027/24, 3027/30, 3027/27, 3253/9, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/2, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046/4, 3046/11, 3047/9, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3047/6, 3047/4, 3048/5, 3048/6, 3048/8, 3048/10, 3220, 3151/1, 3155/2, 3155/4, 3155/5, 3151/2, 3152, 3154/2, 3153/3, 3153/4, 3148/1, 3228, 3153/5, 3153/6, 3148/2, 3207/4, 3208, 3209, 3210/10, 3210/4, 3210/5, 3210/8, 3211/4, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 382, 146, 147/1, 148/3, 149/2, 149/8, 149/3, 149/13, 149/14, 150/3, 150/2, 151/1, 153/1, 154/1, 155, 156, 384, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192/3, 195/1, 198/1, 200, 201, 387, 213/1, 214, 217/1, 220, 221/1, 224, 228/1, 230, 232, 234/1, 236/1, położonych w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 302, 303, 304, 305, 301, 101, 100, 99, 98, 97/1, 97/2, 96, 95, 94, 390, 248, 259, 258, 262, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 281/15, 114, 189, 188, 190, 192/1, 192/4, 192/5, 192/3, 191, 190/2, 198, 237/1, 238/2, 237/3, 236, 216/1, 223/1, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 225, 235, 218/1, położonych w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:38:42 | Data modyfikacji: 2022-09-12 15:39:19.
 Obwieszczenie znak IG.6220.11.2022.AD z dnia 12.09.2022r. dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.11.2022.AD z dnia 12.09.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3 w obrębie Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:38:26 | Data modyfikacji: 2022-09-12 15:39:31.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.11.2022.AD z dnia 12.09.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3 w obrębie Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:31:23 | Data modyfikacji: 2022-09-12 15:31:57.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.420.47.2022.MG z dnia 2 września 2022r. o wystąpieniu do organów opiniujących/uzgadniających o zajęcie stanowiska w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5.5 MPa z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Sobolew oraz Żelechów w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Gończyce - Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-09 08:58:00 | Data modyfikacji: 2022-09-09 08:58:26.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.8.2022.AD z dnia 01.09.2022r. o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Sobolewie na działkach ewidencyjnych nr 1146/1, 1147/1, 1147/2 i 1148 obręb Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, którego wnioskodawcą jest Pan Grzegorz Żmijewski, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Robert Bogusz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-01 14:40:35 | Data modyfikacji: 2022-09-01 14:40:57.
 Obwieszczenie z dnia 31.08.2022r. dla ogółu społeczeństwa informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.6.2022.AD z dnia 31.08.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew II o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew” powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Solar 2022 Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Enrique Alonso Ruiz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-01 14:28:55 | Data modyfikacji: 2022-09-01 14:29:17.
 Obwieszczenie z dnia 31.08.2022r. dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.6.2022.AD z dnia 31.08.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew II o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew” powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Solar 2022 Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Enrique Alonso Ruiz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-09-01 14:26:22 | Data modyfikacji: 2022-09-01 14:26:52.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew o
nieruchomościach przeznaczonej do zamiany

Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Sobolew z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany nieruchomości położonych w Sobolewie

 

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2022-09-01 08:47:17 | Data modyfikacji: 2022-09-01 08:50:06.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.6.2022.AD z dnia 31.08.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew II o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew” powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Solar 2022 Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Enrique Alonso Ruiz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:44:37 | Data modyfikacji: 2022-08-31 14:46:31.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 600 kWp, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2276/1, 2276/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.6.2022.MG z dnia 29.08.2022 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-29 13:08:58 | Data modyfikacji: 2022-08-29 13:09:14.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie linii 110 kV relacji GZP Ryki – GZP Sobolew, zlokalizowanej na terenie:  części działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2197/2, 2197/1, 2196/1, 2188, 2189/3, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 2185, 2184/18, 2184/19, 2184/13, 2184/23, 2184/4, 2184/6, 2183, 2222, 3003, 3004, 3005/1, 3006/1, 3007/3, 3007/6, 3010, 3013, 3016, 3019, 3023/3, 3023/4, 3027/23, 3027/28, 3027/29, 3027/22, 3027/24, 3027/30, 3027/27, 3253/9, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/2, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046/4, 3046/11, 3047/9, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3047/6, 3047/4, 3048/5, 3048/6, 3048/8, 3048/10, 3220, 3151/1, 3155/2, 3155/4, 3155/5, 3151/2, 3152, 3154/2, 3153/3, 3153/4, 3148/1, 3228, 3153/5, 3153/6, 3148/2, 3207/4, 3208, 3209, 3210/10, 3210/4, 3210/5, 3210/8, 3211/4, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 382, 146, 147/1, 148/3, 149/2, 149/8, 149/3, 149/13, 149/14, 150/3, 150/2, 151/1, 153/1, 154/1, 155, 156, 384, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192/3, 195/1, 198/1, 200, 201, 387, 213/1, 214, 217/1, 220, 221/1, 224, 228/1, 230, 232, 234/1, 236/1, położonych w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 302, 303, 304, 305, 301, 101, 100, 99, 98, 97/1, 97/2, 96, 95, 94, 390, 248, 259, 258, 262, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 281/15, 114, 189, 188, 190, 192/1, 192/4, 192/5, 192/3, 191, 190/2, 198, 237/1, 238/2, 237/3, 236, 216/1, 223/1, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 225, 235, 218/1, położonych w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-26 13:42:47 | Data modyfikacji: 2022-08-26 13:43:05.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PZ-PI-I.7033.56.2021.KM z dnia 23 sierpnia 2022 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów, w kilometrażu od km 49+973 do km 75+212

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-25 14:47:02 | Data modyfikacji: 2022-08-25 14:47:19.
 II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-08-25 07:08:32.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PZ-PI-I.7033.56.2021.KM z dnia 16 sierpnia 2022 . o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji nakładające na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów, w kilometrażu od km 49+973 do km 75+212

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-22 08:56:05 | Data modyfikacji: 2022-08-22 08:56:21.
 OBWIESZCZENIE z dnia 17 sierpnia 2022 r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały nr XLII/321/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:54:36 | Data modyfikacji: 2022-08-17 12:54:52.
  Uchwała nr XLII/321/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:52:37 | Data modyfikacji: 2022-08-17 12:53:27.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej napowietrznej SN-15kV, słupów napowietrznych SN-15kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 359, obręb Kownacica, Gmina Sobolew., znak: IG.6733.4.2022.MG z dnia 11.08.2022 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-12 13:34:44 | Data modyfikacji: 2022-08-12 13:35:06.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ.6220.6.2018 z dnia 10.08.2022r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 176/1, 178/1 w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, którego wnioskodawcą jest inwestor PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-10 13:48:31.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.11.2022.AD z dnia 10.08.2022r. o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3 w obrębie Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, którego wnioskodawcą jest inwestor Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-10 13:47:17 | Data modyfikacji: 2022-08-10 13:47:33.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.6.2022.AD z dnia 02.08.2022r. o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew II o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, którego wnioskodawcą jest inwestor Solar 2022 Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Enrique Alonso Ruiz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-03 08:11:06 | Data modyfikacji: 2022-08-03 08:11:22.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PZ-PI-I.7033.56.2021.KM z dnia 21 lipca 2022r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów, w kilometrażu od km 49+973 do km 75+212.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-26 11:30:18 | Data modyfikacji: 2022-07-26 11:30:33.
 Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa znak WP.OŚr.6220.1.2022.16 z dnia 18.07.2022r. informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego” zlokalizowanego na terenie Gminy Żelechów i Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-25 07:53:41 | Data modyfikacji: 2022-07-25 07:54:00.
 Obwieszczenie z dnia 22.07.2022r. dla ogółu społeczeństwa informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.5.2022.AD z dnia 21.07.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew” powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Solar 2022 Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Enrique Alonso Ruiz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 10:03:31 | Data modyfikacji: 2022-07-22 10:03:48.
 Obwieszczenie z dnia 22.07.2022r. dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.5.2022.AD z dnia 21.07.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew” powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Solar 2022 Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Enrique Alonso Ruiz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 10:02:25 | Data modyfikacji: 2022-07-22 10:02:40.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.5.2022.AD z dnia 21.07.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew” powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Solar 2022 Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Enrique Alonso Ruiz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 10:01:01 | Data modyfikacji: 2022-07-22 10:01:35.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 600 kWp, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2276/1, 2276/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-21 10:38:45 | Data modyfikacji: 2022-07-21 10:39:08.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 539, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.5.2022.MG z dnia 19.07.2022 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-19 13:00:02 | Data modyfikacji: 2022-07-19 13:00:27.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.11.2022.AD z dnia 18 lipca 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3 w obrębie Sobolew, gmina Sobolew”, dla którego inwestorem jest Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-18 13:48:36 | Data modyfikacji: 2022-07-18 13:48:54.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ.6220.6.2018 z dnia 13 lipca 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 14.01.2019r. znak RŚ 6220.6.2018 na rzecz PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., następnie przeniesionej decyzją z dnia 4.03.2020r. znak RŚ.6220.6.2018 na rzecz PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o. o., dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 176/1, 178/1 w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-14 13:56:56 | Data modyfikacji: 2022-07-14 13:57:44.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PZ-PI-I.7033.56.2021.KM z dnia 28 czerwca 2022r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów, w kilometrażu od km 49+973 do km 75+212.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-07 08:46:09 | Data modyfikacji: 2022-07-07 08:46:26.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.420.47.2022.MG z dnia 5 lipca 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5.5 MPa z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Sobolew oraz Żelechów w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Gończyce - Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-07 08:32:27 | Data modyfikacji: 2022-07-07 08:33:03.
 Obwieszczenie z dnia 5.07.2022r. dla ogółu społeczeństwa informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.7.2022.AD z dnia 5.07.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków „GODZISZ II” – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do dokumentacji Geologicznej złoża w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 509/2 oraz 510/2 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, dla którego inwestorem jest ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-05 14:20:20 | Data modyfikacji: 2022-07-05 14:20:40.
 Obwieszczenie z dnia 5.07.2022r. dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.7.2022.AD z dnia 5.07.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków „GODZISZ II” – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do dokumentacji Geologicznej złoża w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 509/2 oraz 510/2 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, dla którego inwestorem jest ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-05 14:18:02 | Data modyfikacji: 2022-07-05 14:18:27.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.7.2022.AD z dnia 5.07.2022r. dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków „GODZISZ II” – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do dokumentacji Geologicznej złoża w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 509/2 oraz 510/2 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, dla którego inwestorem jest ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-05 14:07:19 | Data modyfikacji: 2022-07-05 14:08:04.
 Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:16:42 | Data modyfikacji: 2022-07-05 12:17:22.
 Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:16:21.
 Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:15:49.
 Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:12:25.
 Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:12:06.
 Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:11:49.
 Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:11:29.
 Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:11:10.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 359, obręb Kownacica, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-04 10:52:24 | Data modyfikacji: 2022-07-04 10:53:00.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2022.AD z dnia 30 czerwca 2022r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działkach nr ew. 263, 265, 273/2, 279/1, 272, 271, 247, 260, 249/1, 249/2, 252 (obręb 0009) w obrębie ew. Kownacica, Gmina Sobolew, działkach nr ew. 2140, 2141, 2143, 2145 (obręb 0015) w obrębie ew. Sobolew, Gmina Sobolew oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie ew. Kownacica (obręb 0009), Gmina Sobolew”, dla którego inwestorem jest R. Power Development Sp. z o. o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – pani Iza Michałek.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:18:51 | Data modyfikacji: 2022-06-30 12:20:36.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.5.2022.AD z dnia 24.06.2022r. o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, którego wnioskodawcą jest inwestor Solar 2022 Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Enrique Alonso Ruiz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:59:02 | Data modyfikacji: 2022-06-24 13:59:30.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.8.2022.AD z dnia 24 czerwca 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Sobolewie na działkach ewidencyjnych nr 1146/1, 1147/1, 1147/2 i 1148 obręb Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, dla którego inwestorem jest Pan Grzegorz Jakub Żmijewski, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Robert Bogusz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:57:43 | Data modyfikacji: 2022-06-24 13:58:08.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.7.2021.AD z dnia 23 czerwca 2022r. informujące ogół społeczeństwa – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 22 czerwca 2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji istniejących budynków i budowie infrastruktury dla instalacji stacji demontażu pojazdów, miejsca demontażu pojazdów, skupu złomu oraz mechaniki pojazdowej na terenie działek ewid. nr 34/14, 34/16 obręb 0004 Gończyce, gm. Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”, dla którego wnioskodawcą jest firma AUTO PRIME Dziubak Jacek ul. Gen. Władysława Sikorskiego 25, 08-400 Garwolin, działająca przez pełnomocnika - Pana Jakuba Smakulskiego.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-23 15:33:04 | Data modyfikacji: 2022-06-23 15:33:26.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.7.2021.AD z dnia 23 czerwca 2022r. informujące strony postępowania o wydaniu w dniu 22 czerwca 2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji istniejących budynków i budowie infrastruktury dla instalacji stacji demontażu pojazdów, miejsca demontażu pojazdów, skupu złomu oraz mechaniki pojazdowej na terenie działek ewid. nr 34/14, 34/16 obręb 0004 Gończyce, gm. Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”, dla którego wnioskodawcą jest firma AUTO PRIME Dziubak Jacek ul. Gen. Władysława Sikorskiego 25, 08-400 Garwolin, działająca przez pełnomocnika - Pana Jakuba Smakulskiego.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-23 15:30:46 | Data modyfikacji: 2022-06-23 15:31:10.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IG.6220.7.2021.AD z dnia 22 czerwca 2022r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji istniejących budynków i budowie infrastruktury dla instalacji stacji demontażu pojazdów, miejsca demontażu pojazdów, skupu złomu oraz mechaniki pojazdowej na terenie działek ewid. nr 34/14, 34/16 obręb 0004 Gończyce, gm. Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”, dla którego wnioskodawcą jest firma AUTO PRIME Dziubak Jacek ul. Gen. Władysława Sikorskiego 25, 08-400 Garwolin, działająca przez pełnomocnika - Pana Jakuba Smakulskiego.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-23 15:25:58 | Data modyfikacji: 2022-06-23 15:27:40.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 539, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-15 15:59:03 | Data modyfikacji: 2022-06-15 15:59:54.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda, łącznie 2 MW – „Sobolew 3” i „Sobolew 4”, składającej się z paneli fotowoltaicznych montowanych na konstrukcjach wsporczych, stacji transformatorowej, złącz kablowych, inwerterów oraz kabli niskiego i średniego napięcia oraz magazynów energii, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3046/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-15 15:56:06 | Data modyfikacji: 2022-06-15 15:56:22.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.7.2022.AD z dnia 9.06.2022r. o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków „GODZISZ II” – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do dokumentacji Geologicznej złoża w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 509/2 oraz 510/2 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, województwo mazowieckie, którego wnioskodawcą jest inwestor ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, działający przez pełnomocnika – Panią Annę Olczak

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-10 09:55:56 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:56:12.
 Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa znak WP.OŚr.6220.1.2022.12 z dnia 01.06.2022r. o zebraniu materiału dowodowego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego” zlokalizowanego na terenie Gminy Żelechów i Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-09 15:04:33 | Data modyfikacji: 2022-06-09 15:05:48.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2022.AD z dnia 7 czerwca 2022r. o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działkach nr ew. 263, 265, 273/2, 279/1, 272, 271, 247, 260, 249/1, 249/2, 252 (obręb 0009) w obrębie ew. Kownacica, Gmina Sobolew, działkach nr ew. 2140, 2141, 2143, 2145 (obręb 0015) w obrębie ew. Sobolew, Gmina Sobolew oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie ew. Kownacica (obręb 0009), Gmina Sobolew”, dla którego inwestorem jest R. Power Development Sp. z o. o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – pani Iza Michałek.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-08 14:10:43 | Data modyfikacji: 2022-06-08 14:10:59.
 Decyzja Wójta Gminy Sobolew znak IG.604.2.2.2022.AD z dnia 29 kwietnia 2022r - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych I transportu nieczystości ciekłych dla firmy ZAJĄCE – DARKOP Dariusz Zając

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:50:59 | Data modyfikacji: 2022-06-03 12:52:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.4.2021.AD z dnia 3 czerwca 2022r. informujące ogół społeczeństwa – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 1 czerwca 2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015) w miejscowości Sobolew, Gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego wnioskodawcą jest Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca przez pełnomocnika - Panią Annę Beczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:25:03 | Data modyfikacji: 2022-06-03 12:25:18.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.4.2021.AD z dnia 3 czerwca 2022r. informujące strony postępowania o wydaniu w dniu 1 czerwca 2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015) w miejscowości Sobolew, Gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego wnioskodawcą jest Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca przez pełnomocnika - Panią Annę Beczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:23:14 | Data modyfikacji: 2022-06-03 12:24:21.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1 czerwca 2022r. znak IG.6220.4.2021.AD dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015) w miejscowości Sobolew, Gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego wnioskodawcą jest Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca przez pełnomocnika - Panią Annę Beczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:16:38 | Data modyfikacji: 2022-06-03 12:23:49.
Projekt Miejscowego Planu

Projekt uchwały MPZP Sobolew - treść planu

Uzasadnienie do projekt uchwały MPZP Sobolew

Załącznik nr 1 rysunek MPZP

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - MPZP

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-06-01 16:01:43 | Data modyfikacji: 2022-06-01 16:17:35.
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego Nr RŚ.6540.2.2022.AG z dnia 19 maja 2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w rejonie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową nr 17 do granicy Województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-27 09:09:58 | Data modyfikacji: 2022-05-27 09:10:25.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.5.2022.AD z dnia 23 maja 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego inwestorem jest Solar 2022 Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – pan Enrique Alonso Ruiz.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-27 08:35:33 | Data modyfikacji: 2022-05-27 08:39:21.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-05-26 13:02:04.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-05-26 13:01:32.
 I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-05-25 13:11:37.
 OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-25 11:00:06 | Data modyfikacji: 2022-05-25 11:00:26.
 Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Sobolew II o mocy do 3 MW, zlokalizowanej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:57:43 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:58:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.3.2022.AD z dnia 20 maja 2022r. informujące strony postępowania o wydaniu w dniu 17 maja 2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 504/1, 504/2, 504/3 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, województwo mazowieckie, którego inwestorem jest ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, działający przez pełnomocnika – Panią Annę Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-20 15:46:22 | Data modyfikacji: 2022-05-20 15:46:37.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.3.2022.AD z dnia 20 maja 2022r. informujące ogół społeczeństwa – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 17 maja 2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 504/1, 504/2, 504/3 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, województwo mazowieckie, którego inwestorem jest ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, działający przez pełnomocnika – Panią Annę Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-20 15:45:05 | Data modyfikacji: 2022-05-20 15:45:21.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW W SPRAWIE II
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GOŃCZYCE

Zarządzenie 39_2022 w sprawie ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew

Załącznik.pdf

Załącznik.word

Szkic poglądowy działek

 

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2022-05-20 11:38:26 | Data modyfikacji: 2022-05-20 11:44:54.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.7.2021.AD z dnia 16 maja 2022r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania żądań przez strony postępowania, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Adaptacji istniejących budynków i budowie infrastruktury dla instalacji stacji demontażu pojazdów, miejsca demontażu pojazdów, skupu złomu oraz mechaniki pojazdowej na terenie działek ewid. nr 34/14, 34/16 obręb 0004 Gończyce, gm. Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”, dla której wnioskodawcą jest inwestor AUTO PRIME Dziubak Jacek ul. Gen. Władysława Sikorskiego 25, 08-400 Garwolin, w imieniu którego działa pełnomocnik Jakub Smakulski (Ekolog Sp. z o.o.)

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-20 09:42:18 | Data modyfikacji: 2022-05-20 09:43:00.
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 maja 2022r. znak IG.6220.3.2022.AD dla przedsięwzięcia „Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 504/1, 504/2, 504/3 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, województwo mazowieckie, którego inwestorem jest ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, działający przez pełnomocnika – Panią Annę Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-20 09:33:13 | Data modyfikacji: 2022-05-20 09:34:03.
 Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa znak WP.OŚr.6220.1.2022.10 z dnia 206.05.2022r. o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego” zlokalizowanego na terenie Gminy Żelechów i Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:36:54 | Data modyfikacji: 2022-05-18 14:37:16.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.7.2021.AD z dnia 13 maja 2022r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa i podanie do publicznej wiadomości o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Adaptacji istniejących budynków i budowie infrastruktury dla instalacji stacji demontażu pojazdów, miejsca demontażu pojazdów, skupu złomu oraz mechaniki pojazdowej na terenie działek ewid. nr 34/14, 34/16 obręb 0004 Gończyce, gm. Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”, dla której wnioskodawcą jest inwestor AUTO PRIME Dziubak Jacek ul. Gen. Władysława Sikorskiego 25, 08-400 Garwolin, w imieniu którego działa pełnomocnik Jakub Smakulski (Ekolog Sp. z o.o.)

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-13 15:22:25 | Data modyfikacji: 2022-05-13 15:22:45.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.7.2022.AD z dnia 6 maja 2022 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w związku z wnioskiem firmy ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Eksploatacja złoża piasków „GODZISZ II” – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 509/2 oraz 510/2 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:47:45 | Data modyfikacji: 2022-05-10 08:49:02.
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego Nr RŚ.6540.2.2022.AG z dnia 2 maja 2022 r. o wystąpieniu o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w rejonie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową nr 17 do granicy Województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:41:37 | Data modyfikacji: 2022-05-09 14:41:53.
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego Nr RŚ.6540.2.2022.AG z dnia 28 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w rejonie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową nr 17 do granicy Województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:47:38 | Data modyfikacji: 2022-05-05 14:48:19.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 2175/5, 2222, obręb Sobolew, Gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 485/1, 40

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-05-05 09:28:59 | Data modyfikacji: 2022-05-05 10:31:29.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 26 kwietnia 2022r. o wydanym postanowieniu dotyczącym sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.10.2021.AD z dnia 16 marca 2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 176/1 w obrębie Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, dla którego wnioskodawcą jest PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-27 13:37:33 | Data modyfikacji: 2022-04-27 13:38:29.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.4.2021.AD z dnia 25 kwietnia 2022r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa i podanie do publicznej wiadomości o możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015) w miejscowości Sobolew, Gmina Sobolew”, dla której wnioskodawcą jest inwestor Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działający przez pełnomocników – Panią Izę Michałek oraz Panią Annę Beczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-25 15:19:48 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:20:06.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.4.2021.AD z dnia 25 kwietnia 2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwościach zapoznania się przez strony postępowania z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn„Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015) w miejscowości Sobolew, Gmina Sobolew”, dla której wnioskodawcą jest inwestor Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działający przez pełnomocników – Panią Izę Michałek oraz Panią Annę Beczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-25 14:46:47 | Data modyfikacji: 2022-04-25 14:47:08.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.3.2022.AD z dnia 22 kwietnia 2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwościach zapoznania się przez strony postępowania z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn„Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 504/1, 504/2, 504/3 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, województwo mazowieckie”, dla której wnioskodawcą jest inwestor ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-22 15:31:21 | Data modyfikacji: 2022-04-22 15:31:45.
PROJEKT STUDIUM

Załącznik nr 1 - część tekstowa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

Załącznik nr 2 – rysunek uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.pdf

Załącznik nr 3 – rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-21 15:27:49 | Data modyfikacji: 2022-04-21 15:33:41.
 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-13 10:40:27 | Data modyfikacji: 2022-04-13 10:41:37.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.1.2022.AD z dnia 11 kwietnia 2022r. informujące ogół społeczeństwa – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ I” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 502, 503, 1288, 504/1, 504/2, 504/3, 505, 506, oraz 507 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, którego inwestorem jest ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-11 14:09:05 | Data modyfikacji: 2022-04-11 14:09:21.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.1.2022.AD z dnia 11 kwietnia 2022r. informujące strony postępowania o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ I” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 502, 503, 1288, 504/1, 504/2, 504/3, 505, 506, oraz 507 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, którego inwestorem jest ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-11 14:07:18 | Data modyfikacji: 2022-04-11 14:07:32.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ I” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 502, 503, 1288, 504/1, 504/2, 504/3, 505, 506, oraz 507 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, którego inwestorem jest ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-11 13:04:03 | Data modyfikacji: 2022-04-11 13:04:46.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 2175/5, 2222, obręb Sobolew, Gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 485/1, 401/1, obręb Kownacica, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-05 12:23:54 | Data modyfikacji: 2022-04-05 12:27:31.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW W SPRAWIE
SPRZEDAŻY BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W
GOŃCZYCACH W FORMIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

Zarządzenie 26_2022

Oferta_pdf

Oferta_docx

 

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:17:45 | Data modyfikacji: 2022-04-04 09:21:08.
 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.mk.16 z dnia 16 marca 2022 r. dotyczące przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie GDOŚ z dnia 17.12.2021r. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.mk.9 stwierdzające niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 listopada 2020 r. znak: WOOŚ.420.15.2020.LP, w sprawie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 sierpnia 2012r. znak WOOŚ.4201.1.1.2011.LP.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-30 12:44:20 | Data modyfikacji: 2022-03-30 12:44:43.
 Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa znak WP.OŚr.6220.1.2022.5 z dnia 21.03.2022r. o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego” zlokalizowanego na terenie Gminy Żelechów i Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-30 11:06:26 | Data modyfikacji: 2022-03-30 11:06:46.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.1.2022.AD z dnia 18 marca 2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwościach zapoznania się przez strony postępowania z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ I” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 502, 503, 1288, 504/1, 504/2, 504/3, 505, 506, oraz 507 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, dla której wnioskodawcą jest inwestor ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:41:53 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:42:10.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.10.2021.AD z dnia 17 marca 2022r. informujące ogół społeczeństwa – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 marca 2022r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 176/1 w obrębie Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla której inwestorem jest PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-17 11:47:38 | Data modyfikacji: 2022-03-17 11:47:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.10.2021.AD z dnia 17 marca 2022r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 marca 2022r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 176/1 w obrębie Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla której inwestorem jest PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-17 11:29:03 | Data modyfikacji: 2022-03-17 11:29:21.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 176/1 w obrębie Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla której inwestorem jest PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-17 11:23:04 | Data modyfikacji: 2022-03-17 11:23:52.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3068/9, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.1.2022.MG z dnia 11.03 2022 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-11 13:47:08 | Data modyfikacji: 2022-03-11 13:47:25.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie linii 110 kV relacji GZP Ryki – GZP Sobolew, zlokalizowanej na terenie:  części działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2197/2, 2197/1, 2196/1, 2188, 2189/3, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 2185, 2184/18, 2184/19, 2184/13, 2184/23, 2184/4, 2222, 3003, 3004, 3005/1, 3006/1, 3007/3, 3007/6, 3010, 3013, 3016, 3019, 3023/3, 3023/4, 3027/23, 3027/29, 3027/22, 3027/24, 3027/30, 3027/27, 3253/9, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/2, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046/4, 3046/11, 3047/9, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3047/6, 3047/4, 3048/5, 3048/7, 3048/6, 3220, 3151/1, 3155/2, 3155/4, 3155/6, 3155/5, 3151/2, 3152, 3154/2, 3153/3, 3153/4, 3148/1, 3228, 3153/5, 3153/6, 3148/2, 3207/4, 3208, 3209, 3210/10, 3210/4, 3210/5, 3210/8, 3211/4, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 382, 146, 147/1, 148/3, 149/2, 149/8, 149/3, 149/13, 149/14, 150/3, 150/2, 151/1, 153/1, 154/1, 155, 156, 384, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192/3, 195/1, 198/1, 200, 201, 387, 213/1, 214, 217/1, 220, 221/1, 224, 228/1, 230, 232, 234/1, 236/1, położonych w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew,  części działek o nr ewid. 302, 303, 304, 305, 301, 101, 100, 99, 98, 97/1, 97/2, 96, 95, 94, 390, 248, 259, 258, 262, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 218/6, 114, 189, 188, 190, 192/1, 192/4, 192/5, 192/3, 191, 190/2, 198, 237/1, 238/2, 237/3, 236, 216/1, 223/1, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 225, 235, 218/1, położonych w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew z dnia 10 marca 2022 r., znak: IG.6733.2.2022.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-10 14:40:59 | Data modyfikacji: 2022-03-10 14:41:16.
 Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa znak WP.OŚr.6220.1.2022.1 z dnia 1.03.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego” zlokalizowanego na terenie Gminy Żelechów i Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-09 13:13:38 | Data modyfikacji: 2022-03-09 13:13:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.4.2021.AD z dnia 9 marca 2022 r. zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w celu uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015) w miejscowości Sobolew, Gmina Sobolew”, dla którego inwestorem jest firma Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Panią Annę Beczak.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-09 13:08:26 | Data modyfikacji: 2022-03-09 13:08:50.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.3.2022.AD z dnia 7 marca 2022 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w związku z wnioskiem firmy ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 504/1, 504/2, 504/3 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński”, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:47:27 | Data modyfikacji: 2022-03-07 13:48:00.
 Decyzja Wójta Gminy Sobolew z dnia 1 marca 2022r. - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla Stacji Paliw MAZURKI Andrzej Nowak, Gończyce 3B, 08-460 Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-03-03 14:45:06 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:45:23.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.2.2022.AD z dnia 17 lutego 2022 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w związku z wnioskiem firmy R. Power Development Sp. z o. o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik – pani Iza Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działkach nr ew. 263, 265, 273/2, 279/1, 272, 271, 247, 260, 249/1, 249/2, 252 (obręb 0009) w obrębie ew. Kownacica, Gmina Sobolew, działkach nr ew. 2140, 2141, 2143, 2145 (obręb 0015) w obrębie ew. Sobolew, Gmina Sobolew oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie ew. Kownacica (obręb 0009), Gmina Sobolew.”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-02-21 14:25:44 | Data modyfikacji: 2022-02-21 14:35:58.
 „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-02-17 13:54:37.
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego dot. lasów będące własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Garwolińskiego - „Uproszczony plan urządzania lasu”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-02-16 13:11:16 | Data modyfikacji: 2022-02-16 13:11:44.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.1.2022.AD z dnia 10 lutego 2022 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w związku z wnioskiem firmy ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Anna Olczak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej eksploatacji złoża piasków skaleniowo-kwarcowych – z udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do Dokumentacji Geologicznej złoża „GODZISZ I” w kat. C1 na działkach o nr ewidencyjnych 502, 503, 1288, 504/1, 504/2, 504/3, 505, 506, oraz 507 w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-02-11 09:56:58 | Data modyfikacji: 2022-02-11 09:57:21.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 1330, 1334, 1336 (część działki), obr. Godzisz, gmina Sobolew, znak: IG.6733.14.2021.MG z dnia 31.01 2022 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-02-01 15:40:41 | Data modyfikacji: 2022-02-01 15:40:59.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3068/9, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-01-24 15:58:07 | Data modyfikacji: 2022-01-24 15:58:29.
 Podstawowa kwota dotacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-01-21 14:56:34.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.10.2021.AD z dnia 20 stycznia 2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwościach zapoznania się przez strony postępowania z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 176/1 w obrębie Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, dla której wnioskodawcą jest firma PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-01-21 11:22:49 | Data modyfikacji: 2022-01-21 11:23:06.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Trojanów znak RI.6220.09.2021 z dnia 22.12.2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której wnioskodawcą był inwestor PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa linii 110kv relacji GPZ Ryki – GPZ Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-01-12 11:25:32 | Data modyfikacji: 2022-01-12 11:25:56.
 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.mk.10 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczące stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 listopada 2020 r. znak: WOOŚ.420.15.2020.LP, w sprawie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 sierpnia 2012r. znak WOOŚ.4201.1.1.2011.LP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-31 11:38:01 | Data modyfikacji: 2021-12-31 11:38:26.
 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY SOBOLEW 2022 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-12-21 11:05:36 | Data modyfikacji: 2022-01-04 10:37:55.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.6.2021.AD z dnia 14 grudnia 2021r. informujące ogół społeczeństwa – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 grudnia 2021r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej GOŃCZYCE 1 o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Chotynia dz. 216/2 obręb 0002 gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, dla którego wnioskodawcą jest Pan Krzysztof Szaniawski, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Karolina Adamczuk.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-16 10:08:50 | Data modyfikacji: 2021-12-16 10:09:37.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew IG.6220.6.2021.AD z dnia 14 grudnia 2021r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 grudnia 2021r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej GOŃCZYCE 1 o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Chotynia dz. 216/2 obręb 0002 gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, dla którego wnioskodawcą jest Pan Krzysztof Szaniawski, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Karolina Adamczuk.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-16 10:05:48 | Data modyfikacji: 2021-12-16 10:06:08.
 Decyzja Wójta Gminy Sobolew z dnia 14.12.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej GOŃCZYCE 1 o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Chotynia dz. 216/2 obręb 0002 gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, której wnioskodawcą jest Pan Krzysztof Szaniawski działający przez pełnomocnika Panią Karolinę Adamczuk.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-14 16:10:17 | Data modyfikacji: 2021-12-14 16:15:03.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.10.2021.AD z dnia 13 grudnia 2021 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w związku z wnioskiem firmy PCWO ENERGY PV 311 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 176/1 w obrębie Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:14:41 | Data modyfikacji: 2021-12-14 11:15:05.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 10 grudnia 2021r. o wydanym postanowieniu dotyczącym sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Sobolew znak RŚ 6220.3.2019 z dnia 7 grudnia 2021r. zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RŚ 6220.3.2019 z dnia 24 lipca 2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 276 i 277 w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-10 15:39:51 | Data modyfikacji: 2021-12-10 15:40:07.
 Postanowienie Wójta Gminy Sobolew z dnia 10 grudnia 2021r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Sobolew znak RŚ 6220.3.2019 z dnia 7 grudnia 2021r. zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RŚ 6220.3.2019 z dnia 24 lipca 2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 276 i 277 w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-10 15:37:20 | Data modyfikacji: 2021-12-10 15:37:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.8.2018 z dnia 10 grudnia 2021r. informujące ogół społeczeństwa - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ 6220.8.2018 z dnia 9 grudnia 2021r. zmieniającej decyzję Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.8.2019 z dnia 27 marca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 22 i 23 w miejscowości Kownacica, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie „KOWNACICA A”, dla którego wnioskodawcą jest PCWO ENERGY PV 332 sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:58:09 | Data modyfikacji: 2021-12-10 13:58:24.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.8.2018 z dnia 10 grudnia 2021r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ 6220.8.2018 z dnia 9 grudnia 2021r. zmieniającej decyzję Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.8.2019 z dnia 27 marca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 22 i 23 w miejscowości Kownacica, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie „KOWNACICA A”, dla którego wnioskodawcą jest PCWO ENERGY PV 332 sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:55:27 | Data modyfikacji: 2021-12-10 13:55:54.
 Decyzja Wójta Gminy Sobolew o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ 6220.8.2018 z dnia 9 grudnia 2021r. zmieniająca decyzję Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.8.2018 z dnia 27 marca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 22 i 23 w miejscowości Kownacica, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie „KOWNACICA A”, dla którego wnioskodawcą jest PCWO ENERGY PV 332 sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:52:11 | Data modyfikacji: 2021-12-10 13:52:50.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 1330, 1336 (część działek), 1334, obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:28:37 | Data modyfikacji: 2021-12-10 13:28:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.3.2019 z dnia 8 grudnia 2021r. informujące ogół społeczeństwa - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ 6220.3.2019 z dnia 7 grudnia 2021r. zmieniającej decyzję Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.3.2019 z dnia 24 lipca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 276 i 277 w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego wnioskodawcą jest PCWO ENERGY PV 320 sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-08 12:21:01 | Data modyfikacji: 2021-12-08 12:21:24.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.3.2019 z dnia 8 grudnia 2021r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ 6220.3.2019 z dnia 7 grudnia 2021r. zmieniającej decyzję Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.3.2019 z dnia 24 lipca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 276 i 277 w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego wnioskodawcą jest PCWO ENERGY PV 320 sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-08 12:14:40 | Data modyfikacji: 2021-12-08 12:14:57.
 Decyzja Wójta Gminy Sobolew o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ 6220.3.2019 z dnia 7 grudnia 2021r. zmieniająca decyzję Wójta Gminy Sobolew RŚ 6220.3.2019 z dnia 24 lipca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 276 i 277 w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla którego wnioskodawcą jest PCWO ENERGY PV 320 sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-08 10:44:10 | Data modyfikacji: 2021-12-08 10:46:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.4.2021.AD z dnia 6.12.2021r. o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015) w miejscowości Sobolew, Gmina Sobolew”, dla którego wnioskodawcą jest Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w związku z przedłożeniem raportu oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:21:43 | Data modyfikacji: 2021-12-06 14:21:58.
 Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 11:24:53.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami. Budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 3192/32, 3192/40, 3192/43, obr. Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.13.2021.MG z dnia 01.12 2021 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-12-01 15:24:25 | Data modyfikacji: 2021-12-01 15:24:44.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW W SPRAWIE I
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GOŃCZYCE

Zarządzenie 78_2021 w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy SoboleW

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 1.word

 

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2021-11-24 09:29:38.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 354 (część działek), 348, obr. Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.12.2021.MG z dnia 22.11 2021 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-11-22 15:39:01 | Data modyfikacji: 2021-11-22 15:39:20.
  II Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-11-10 15:02:40.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ 6220.8.2018 z dnia 5.11.2021r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków przed wydaniem zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 22, 23 w miejscowości Kownacica, gmina Sobolew - Kownacica A”, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla której wnioskodawcą jest PCWO ENERGY PV 332 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-11-08 14:01:22 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:01:44.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ 6220.3.2019 z dnia 4.11.2021r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków przed wydaniem zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 276 i 277 w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, dla której wnioskodawcą jest PCWO ENERGY PV 320 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-11-04 14:07:53 | Data modyfikacji: 2021-11-04 14:08:19.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 3192/32, 3192/40, 3192/43, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-11-02 15:25:58 | Data modyfikacji: 2021-11-02 15:27:07.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 3192/32, 3192/40, 3192/43, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-11-02 15:25:48.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.6.2021.AD z dnia 28.10.2021r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej GOŃCZYCE 1 o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Chotynia dz. 216/2 obręb 0002 gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, dla której wnioskodawcą jest Pan Krzysztof Szaniawski działający przez pełnomocnika – Panią Karolinę Adamczuk.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-10-29 13:16:21 | Data modyfikacji: 2021-10-29 13:16:49.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Trojanów znak RI.6220.09.2021 z dnia 1.10.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze złożonym wnioskiem firmy PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa linii 110kv relacji GPZ Ryki – GPZ Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-10-19 08:52:00 | Data modyfikacji: 2021-10-19 08:52:21.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 354 (część działek), 348 obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-10-12 13:30:20 | Data modyfikacji: 2021-10-12 13:30:57.
 ZARZĄDZENIE NR 63/2021 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 04 październiak 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2021-10-04 12:16:42.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak IG.6220.6.2021 z dnia 21 września 2021 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Szaniawskiego, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Karolina Adamczuk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej GOŃCZYCE 1 o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Chotynia dz. 216/2 obręb 0002 gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-09-22 15:10:07 | Data modyfikacji: 2021-09-22 15:10:23.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ 6220.8.2018 z dnia 21 września 2021 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w związku z wnioskiem firmy PCWO ENERGY PV 332 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 22, 23 w miejscowości Kownacica, gmina Sobolew - Kownacica A, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-09-22 15:01:22 | Data modyfikacji: 2021-09-22 15:01:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew znak RŚ 6220.3.2019 z dnia 21 września 2021 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w związku z wnioskiem firmy PCWO ENERGY PV 320 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 276 i 277 w miejscowości Kaleń Drugi, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:46:15 | Data modyfikacji: 2021-09-22 14:46:32.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 27 sierpnia 2021r. o wydanym postanowieniu znak: IG.6220.4.2021.AD z dnia 27 sierpnia 2021r. dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015)”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-08-30 10:06:31 | Data modyfikacji: 2021-08-30 10:06:48.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 24 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w związku z wnioskiem firmy AUTO PRIME Dziubak Jacek, w imieniu której działa pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Adaptacji istniejących budynków i budowie infrastruktury dla instalacji stacji demontażu pojazdów, miejsca demontażu pojazdów, skupu złomu oraz mechaniki pojazdowej na terenie działek ewid. nr 34/14, 34/16 obręb 0004 Gończyce, gm. Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-08-27 08:52:18 | Data modyfikacji: 2021-08-27 08:52:39.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2079, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, z dnia 18 sierpnia 2021 r., znak: IG.6733.10.2021.MG

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-08-18 10:00:17 | Data modyfikacji: 2021-08-18 10:00:43.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1010, obr. Gończyce, gmina Sobolew, znak: IG.6733.11.2021.MG z dnia 10.08 2021 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-08-11 14:02:55 | Data modyfikacji: 2021-08-11 14:03:39.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew” z dnia 3 sierpnia 2021r. o wydaniu postanowienia znak: IG.6220.4.2021.AD z dnia 3 sierpnia 2021r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015) w miejscowości Sobolew, Gmina Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-08-04 10:34:02 | Data modyfikacji: 2021-08-04 10:34:19.
 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.mk.7 z dnia 21 lipca 2021 r. dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy dla postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 listopada 2020 r. znak: WOOŚ.420.15.2020.LP, w sprawie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 sierpnia 2012r. znak WOOŚ.4201.1.1.2011.LP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-07-27 13:55:41 | Data modyfikacji: 2021-07-27 13:55:56.
 Nowe taryfy na wodę i ścieki obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-21 09:13:18 | Data modyfikacji: 2021-07-21 09:26:43.
 Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2079, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-07-20 12:47:21 | Data modyfikacji: 2021-07-20 12:47:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 16 lipca 2021r. o wydaniu postanowienia znak: IG.6220.3.2021.AD dotyczącego postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 57 i 58 obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-07-19 14:44:26 | Data modyfikacji: 2021-07-19 14:44:44.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące ogół społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ.6220.22.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu SANTE A. Kowalski. Sp. j. w Sobolewie”, w miejscowości Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-07-16 14:28:33 | Data modyfikacji: 2021-07-16 14:29:37.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚ.6220.22.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu SANTE A. Kowalski. Sp. j. w Sobolewie”, w miejscowości Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-07-16 14:20:58 | Data modyfikacji: 2021-07-16 14:21:22.
 RŚ.6220.22.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu SANTE A. Kowalski. Sp. j. w Sobolewie”, w miejscowości Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:25:10 | Data modyfikacji: 2021-07-16 13:27:59.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3046/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.9.2021.MG z dnia 09.07 2021 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-07-09 14:26:20 | Data modyfikacji: 2021-07-09 14:27:11.
 Obwieszczenie Urzędu Gminy w Trojanowie z dnia 30.06.2021 r., znak: RI.6733.3.2021 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejsca Obsługi Podróżnych Wola Korycka”, na działkach nr ew. 1170, 145, 144, 143, 141/2, 140/1, 138/1, 139/1, 146, 1177/1, położonych w miejscowości Wola Korycka Górna, gm. Trojanów oraz na działkach nr ew. 861/1 i 863/6, położonych w miejscowości Gończyce gm. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-07-08 07:35:44 | Data modyfikacji: 2021-07-08 07:36:05.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  63 PE, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 182/1, 24, 176/1, 176/4, 176/8, 176/3, 176/7, obręb Sobolew z dnia 29.06.2021 r., znak: BG.6733.18.2019

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-30 12:40:00 | Data modyfikacji: 2021-06-30 12:40:32.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 25.06.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3048/2, 3048/4, 3047/5, 3047/8 (obręb 0015) w miejscowości Sobolew, Gmina Sobolew”, którego wnioskodawcą jest firma Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:13:19 | Data modyfikacji: 2021-06-25 15:13:41.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1010, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-23 09:59:21 | Data modyfikacji: 2021-06-23 10:00:23.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2079, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-23 09:52:32 | Data modyfikacji: 2021-06-23 09:58:48.
 Obwieszczenia Wójta Gminy Sobolew z dnia 17 czerwca 2021r., znak: IG.6220.3.2021.AD o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 57 i 58 obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-18 15:19:36 | Data modyfikacji: 2021-06-18 15:19:54.
 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-06-15 09:02:41.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 9 czerwca 2021r. informujące strony postępowania administracyjnego o zebranym materiale dowodowym zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie” w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew dla firmy Sante A Kowalski Sp. J.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-09 15:13:12 | Data modyfikacji: 2021-06-09 15:13:26.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 9 czerwca 2021r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa, w ramach którego przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. Postępowanie wszczęto na wniosek: Sante A. Kowalski Sp. j. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest inwestycja pn. „Rozbudowa Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie” w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-09 15:09:40 | Data modyfikacji: 2021-06-09 15:11:11.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 18/2019 z dnia 20.02.2020 r., znak: BG.6733.18.2019 dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  63 PE, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 182/1, 24, 176/1, 176/4, 176/8, 176/3, 176/7, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-02 14:04:10 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:04:38.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Tomasza Komar, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych należących do Gminy Sobolew ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu przy ul. Żelechowskiej 77 w m. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-02 11:32:02 | Data modyfikacji: 2021-06-02 11:33:56.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2504/2, obr. Sobolew, gmina Sobolew, znak: IG.6733.6.2021.MG z dnia 01.06 2021 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-01 16:18:27 | Data modyfikacji: 2021-06-01 16:18:44.
 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-01 10:32:37 | Data modyfikacji: 2021-06-01 10:33:04.
 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-01 10:28:12 | Data modyfikacji: 2021-06-01 10:28:28.
 Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt." Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku " oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-06-01 10:22:41 | Data modyfikacji: 2021-06-01 10:23:09.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-06-01 08:57:54.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3046/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:29:17 | Data modyfikacji: 2021-05-20 15:30:26.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:24:20 | Data modyfikacji: 2021-05-20 14:46:52.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:22:17 | Data modyfikacji: 2021-05-20 14:47:07.
 Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 19 maja 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 57 i 58 obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew” na wniosek firmy Solar Agro Land Sp. z o. o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:01:30 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:01:47.
 Obwieszczenie Urzędu Gminy w Trojanowie z dnia 30.04.2021 r., znak: RI.6733.3.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejsca Obsługi Podróżnych Wola Korycka”, na działkach nr ew. 1170, 145, 144, 143, 141/2, 140/1, 138/1, 139/1, 146, 1177/1, położonych w miejscowości Wola Korycka Górna, gm. Trojanów oraz na działkach nr ew. 861/1 i 863/6, położonych w miejscowości Gończyce gm. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-05-13 14:07:21.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 609, 665, 1185, obr. Sobolew, części działek o nr ewid. 830, 822/2, obr. Grabniak, gmina Sobolew, znak: IG.6733.7.2021.MG z dnia 12.05 2021 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-05-12 15:17:26 | Data modyfikacji: 2021-05-13 14:06:20.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy pola 110 kV na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Sobolew, budowy masztu odgromowego dla nowego pola 110 kV, demontażu fragmentu serwisowej drogi wewnętrznej na terenie stacji Sobolew, przesunięciu fragmentu ogrodzenia zewnętrznego działki, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2373/46, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.5.2021.MG z dnia 04.05.2021 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-05-04 15:33:50 | Data modyfikacji: 2021-05-04 15:38:47.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy pola 110 kV na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Sobolew, budowy masztu odgromowego dla nowego pola 110 kV, demontażu fragmentu serwisowej drogi wewnętrznej na terenie stacji Sobolew, przesunięciu fragmentu ogrodzenia zewnętrznego działki, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2373/46, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.5.2021.MG z dnia 04.05.2021 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-05-04 15:33:19.
 Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu garwolińskiego. Miejscowość Kaleń Drugi, gmina Sobolew – obszar zapowietrzony.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:24:50 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:25:28.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały Nr XXVI/208/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowoś

Uchwała Nr XXVI/208/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej

Załącznik do uchwały Nr XXVI/208/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-21 13:36:34 | Data modyfikacji: 2021-04-21 13:39:58.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały Nr XXVI/207/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-21 13:35:25 | Data modyfikacji: 2021-04-21 13:35:46.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie” w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-21 12:14:52 | Data modyfikacji: 2021-04-21 12:15:14.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w związku z uzupełnieniem raportu. Postępowanie wszczęto na wniosek: Sante A Kowalski Sp. j., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55A, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest inwestycja pn. „Rozbudowa Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie” w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-21 12:13:37 | Data modyfikacji: 2021-04-21 12:13:53.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Sobolew, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-F na działce o nr ew. 457/2 obręb Gończyce, gm. Sobolew poprzez zmianę jego trasy i ujęcie go w rurociąg.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-20 11:17:37 | Data modyfikacji: 2021-04-20 11:17:55.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 marca 2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.14.2020) dla firmy Polska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewid. 190, położonej w obrębie Kaleń Drugi” gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-16 10:05:49 | Data modyfikacji: 2021-04-16 10:06:25.
 Zawiadomienie znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.mk.2 z dnia 6 kwietnia 2021r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 listopada 2020r. znak: WOOŚ.420.15.2020.LP, w sprawie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-15 09:43:51 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:44:13.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 609, 665, 1185, obręb Sobolew, Gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 830, 822/2, obręb Grabniak, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-12 15:43:41 | Data modyfikacji: 2021-04-12 15:44:23.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2504/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-04-12 15:41:24 | Data modyfikacji: 2021-04-12 15:41:40.
 raport o stanie dostępności podmiotu publicznego Gminna Bibioteka

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-31 16:29:51.
 raport o stanie dostępności podmiotu publicznego Gminny Dom Kultury

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-31 16:28:57.
 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-31 13:12:06.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewid. 190, położonej w obrębie Kaleń Drugi” gmina Sobolew, powiat garwoliński, dla którego wnioskodawcą jest firma Polska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-31 11:53:38 | Data modyfikacji: 2021-03-31 11:54:20.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 515/2, 524, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.4.2021.MG z dnia 22.03 2021 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-25 16:12:09 | Data modyfikacji: 2021-03-25 16:12:25.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.3.2021.MG z dnia 24.03 2021 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-25 16:10:36 | Data modyfikacji: 2021-03-25 16:10:55.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek nr 899, 375, obr. Gończyce oraz części działek o nr ewid. 95/1, 473/2, obr. Kownacica, gmina Sobolew, znak: IG.6733.2.2021.MG z dnia 24.03 2021 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-25 16:09:09 | Data modyfikacji: 2021-03-25 16:09:26.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 500, 263, obręb Chotynia, Gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 159, 243, obręb Zygmunty, Gmina Łaskarzew, znak: IG.6733.1.2021.MG z dnia 24.03 2021 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-25 16:07:02 | Data modyfikacji: 2021-03-25 16:07:33.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pola 110 kV na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Sobolew, budowie masztu odgromowego dla nowego pola 110 kV, demontaż fragmentu serwisowej drogi wewnętrznej na terenie stacji Sobolew, przesunięcie fragmentu ogrodzenia zewnętrznego działki, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2373/46, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-22 13:18:50 | Data modyfikacji: 2021-03-22 13:19:23.
  Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-03-11 10:36:37.
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-03-09 11:07:46.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące strony postępowania administracyjnego o zebranym materiale dowodowym zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewid. 190, położonej w obrębie Kaleń Drugi” dla firmy Polska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:44:37 | Data modyfikacji: 2021-03-08 13:45:23.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw „Mazurki” zlokalizowanej na działce ew. nr 261/1 oraz 261/2 obręb Gończyce, gm. Sobolew do istniejących studni chłonnych zlokalizowanych na dz. ew. 261/1 obręb Gończyce, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-02-23 15:55:05 | Data modyfikacji: 2021-02-23 15:55:43.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew o
nieruchomościach przeznaczonej do zamiany

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Sobolew z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany nieruchomości położonych w Gończycach

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-23 11:46:26 | Data modyfikacji: 2021-02-23 11:49:57.
  Ogłoszenie - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-22 09:38:30.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 515/2, 524, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-02-16 15:17:27 | Data modyfikacji: 2021-02-16 15:17:47.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-02-16 15:13:41 | Data modyfikacji: 2021-02-16 15:15:33.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-02-16 15:13:30.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewid. 190, położonej w obrębie Kaleń Drugi” dla którego wnioskodawcą jest firma Polska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-02-12 12:51:27 | Data modyfikacji: 2021-02-12 12:52:01.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „SOGAR” Z.W. Wiśniccy Sp. J., Sokół 107, do urządzeń kanalizacyjnych.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-02-09 15:03:08 | Data modyfikacji: 2021-02-09 15:03:36.
 Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Gminy Sobolew postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kolektora grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej w rurze osłonowej przez wody powierzchniowe płynące rzeki Łukówki w km 6+243 jej biegu, na działce nr ew. 402/1, obręb 0015 Sobolew, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:56:58 | Data modyfikacji: 2021-02-09 14:58:00.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 899, 375, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, oraz części działek o nr ewid. 95/1, 473/2, obręb Kownacica, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:45:22 | Data modyfikacji: 2021-02-09 14:46:28.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-27 15:36:02 | Data modyfikacji: 2021-01-29 15:09:37.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 500, 263, obręb Chotynia, Gmina Sobolew, oraz części działek o nr ewid. 159, 243, obręb Zygmunty, Gmina Łaskarzew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-01-22 14:52:32 | Data modyfikacji: 2021-01-22 14:53:22.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI
KONKURSOWEJ

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Formularz

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:40:07 | Data modyfikacji: 2021-01-19 10:41:48.
Do publicznej wiadomości

Postanowienie nr 4/2021 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-19 09:03:14 | Data modyfikacji: 2021-01-19 09:05:18.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.12.2020) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą t

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:01:30 | Data modyfikacji: 2021-01-08 13:03:54.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego, na terenie części działek o nr ewid. 368/2, 383, 300/6, obręb Kaleń Drugi

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:15:40 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:21:03.
 Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-12-15 16:17:18.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewid. 190, położonej w obrębie Kaleń Drugi”, dla którego wnioskodawcą jest Polska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-12-15 16:02:50.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla inwestycji polegającej na budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 901, 905, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, z dnia 14.12.2020 r., znak: BG.6733.21.2019

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:11:29 | Data modyfikacji: 2020-12-14 14:12:22.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2020 r., znak: SPN-S.7570.3.5.2.2017.EŁ o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczonym sposobem korzystania z części nieruchomości, tj. działka o nr ewid. 2497, położona w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa odcinków linii energetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-12-11 10:35:07 | Data modyfikacji: 2020-12-11 10:36:41.
 Obwieszczenie informujące strony postępowania administracyjnego o zebranym materiale dowodowym zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 300/6 (obręb 0006) w miejscowości Kaleń Drugi, Gmina Sobolew” dla firmy Elektrownia PV 71 Sp. z o. o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-12-10 17:06:10 | Data modyfikacji: 2020-12-10 17:08:43.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 661, 658, 679, obręb Sokół, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.17.2020.MG z dnia 3 grudnia 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-12-03 15:28:59 | Data modyfikacji: 2020-12-03 15:30:02.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 368/2, 383, 300/6, obręb Kaleń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:28:39 | Data modyfikacji: 2020-11-20 13:29:35.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 21/2019 z dnia 20.02.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 901, 905, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:23:31 | Data modyfikacji: 2020-11-20 13:24:39.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13/2020, znak: BG.6733.13.2020.MG z dnia 16.11.2020 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie urządzenia melioracyjnego - rowu, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 457/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-11-17 10:30:38 | Data modyfikacji: 2020-11-17 10:31:35.
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. na przebudowę sieci drenarskiej na działkach o nr ewid. 665/3 i 665/7, obręb 0004 Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-11-13 14:48:06.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. na przebudowę sieci drenarskiej na działkach o nr ewid. 665/3 i 665/7, obręb 0004 Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-11-13 14:45:31 | Data modyfikacji: 2020-11-13 14:47:18.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew o przetargu ustny
nieograniczony Gończyce dz. ew. 277/3 i 277/4

ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 26 październik 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew

Załącznik nr 1 (word)

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-10-26 16:23:19 | Data modyfikacji: 2020-10-26 16:26:19.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew o przetargu ustny
nieograniczony Gończyce dz. ew. 32/5

ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 26 październik 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew

Załącznik nr 1 (word)

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-10-26 16:17:04 | Data modyfikacji: 2020-10-26 16:19:39.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew o przetargu ustny
nieograniczony Gończyce dz. ew. 32/4

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 26 październik 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew

Załącznik nr 1 (word)

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-10-26 16:05:37 | Data modyfikacji: 2020-10-26 16:16:06.
  Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kabla światłowodowego w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Promnik w km 21+576 na działce nr ew. 78 obręb Przyłęk, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-10-16 12:41:52 | Data modyfikacji: 2020-10-16 13:14:32.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu, na wniosek spółki ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Agata Skórska, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kabla światłowodowego w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Promnik w km 21+576 na działce nr ew. 78 obręb Przyłęk, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-10-16 12:33:00 | Data modyfikacji: 2020-10-16 12:37:57.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 300/6 (obręb 0006) w miejscowości Kaleń Drugi, Gmina Sobolew” dla firmy Elektrownia PV 71 Sp. z o. o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-10-13 13:22:03 | Data modyfikacji: 2020-10-13 13:24:36.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci, tj. kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GZP Sobolew – projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2223/1, 3190/2, 3188/2, 3228, 3191, 3189, 2373/15, 3192/34, 3192/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.5.2020.MG z dnia 5 października 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-10-05 15:23:16 | Data modyfikacji: 2020-10-05 15:24:09.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 376/20, obręb Sobolew z dnia 05.10.2020 r., znak: BG.6733.13.2019

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-10-05 15:20:02 | Data modyfikacji: 2020-10-05 15:20:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie” w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-10-05 14:06:43 | Data modyfikacji: 2020-10-05 14:09:02.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa-w związku z uzupełnieniem raportu. Postępowanie wszczęto na wniosek: Sante A Kowalski Sp. j., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55A, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest inwestycja pn. „Rozbudowa Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie” w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-10-05 14:01:12 | Data modyfikacji: 2020-10-05 15:21:13.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 661, 658, 679, obręb Sokół, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:34:32 | Data modyfikacji: 2020-10-02 13:35:28.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.5.2018) dla firmy PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 748 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-30 15:54:48 | Data modyfikacji: 2020-09-30 15:56:23.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.5.2018) dla firmy PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 748 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-30 15:52:26.
 Obwieszczenie informujące o wydanej decyzji Wójta Gminy Sobolew o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania stodoły dla potrzeb hodowli bydła, lokalizacja: działki nr 357 i 358, obręb Anielów, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:44:12 | Data modyfikacji: 2020-09-18 14:45:23.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE100 SDR 11 RC, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2182, 2222, obręb Sobolew, 485/1, 396, obr. Kownacica, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.16.2020.MG z dnia 17 września 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-17 15:53:21 | Data modyfikacji: 2020-09-17 15:54:30.
 Wójt Gminy Sobolew zawiadamia strony postepowania, że w dniu 14 września 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Solar 2022 sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy III” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy (przedmiotowa instalacja będzie usytuowana na działkach o nr ewid. 184 oraz 185 obręb Kaleń Pierwszy), powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-14 16:39:19 | Data modyfikacji: 2020-09-14 16:54:26.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Solar 2022 sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy III” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy (przedmiotowa instalacja będzie usytuowana na działkach o nr ewid. 184 oraz 185 obręb Kaleń Pierwszy), powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-14 16:35:53.
 Wójt Gminy Sobolew zawiadamia strony postepowania, że w dniu 14 września 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Solar 2022 sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy II” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy (przedmiotowa instalacja będzie usytuowana na działkach o nr ewid. 184 oraz 185 obręb Kaleń Pierwszy), powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-14 16:33:59.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Solar 2022 sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy II” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy (przedmiotowa instalacja będzie usytuowana na działkach o nr ewid. 184 oraz 185 obręb Kaleń Pierwszy), powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-14 16:32:41.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 2403/1, 2403/9, obręb Sobolew, gmina Sobolew z dnia 09.09.2020 r., znak: BG.6733.22.2019

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-10 15:00:23 | Data modyfikacji: 2020-09-10 15:01:34.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 20/2019, znak: BG.6733.20.2019 z dnia 20.02.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 958/1, 958/2, obręb Gończyce, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-10 14:53:42 | Data modyfikacji: 2020-09-10 14:55:34.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13/2019 z dnia 26 listopada 2019 r., znak: BG.6733.13.2019 dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-10 14:25:10 | Data modyfikacji: 2020-09-10 14:27:09.
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z siecią telekomunikacyjną w rurach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące rzeki Łukówki w km 7+885 jej biegu, na działce nr ew. 2373/17 obręb 015 Sobolew, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:40:14 | Data modyfikacji: 2020-09-07 14:42:01.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z siecią telekomunikacyjną w rurach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące rzeki Łukówki w km 7+885 jej biegu, na działce nr ew. 2373/17 obręb 015 Sobolew, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:30:17 | Data modyfikacji: 2020-09-07 14:42:39.
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Łukówki w km 7+190 na działce o nr ew. 2814/1 z obrębu 0015 Sobolew, gmina Sobolew oraz na wprowadzenie ścieków do wód ww. wylotem — do rzeki Łukówki z istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:28:41.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Łukówki w km 7+190 na działce o nr ew. 2814/1 z obrębu 0015 Sobolew, gmina Sobolew oraz na wprowadzenie ścieków do wód ww. wylotem — do rzeki Łukówki z istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:17:30.
 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-09-04 14:47:34 | Data modyfikacji: 2020-09-04 14:49:13.
 Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Sobolew z dnia 31.08.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Sobolew z dnia 17.08.2020 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:38:50.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania stodoły dla potrzeb hodowli bydła, lokalizacja: działki nr 357 i 358, gmina Sobolew, obręb Anielów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-21 15:21:13.
 Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Sobolew z dnia 17.08.2020r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-08-17 15:05:35.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 748 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie dla firmy PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-17 11:11:07 | Data modyfikacji: 2020-08-17 11:12:03.
 Wójt Gminy Sobolew zawiadamia strony postepowania, że w dniu 13 sierpnia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 3068/12 i części działki 3068/9, położonych na terenie gminy Sobolew obręb Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-14 14:21:04 | Data modyfikacji: 2020-08-14 14:23:51.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 3068/12 i części działki 3068/9, położonych na terenie gminy Sobolew obręb Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-14 14:19:55 | Data modyfikacji: 2020-08-14 14:24:10.
 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamiające strony, że do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynął wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Ochrony Środowiska w Warszawie reprezentowane przez pełnomocnika o wydanie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa"

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-11 11:48:57 | Data modyfikacji: 2020-08-11 11:49:51.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony postepowania, że w dniu 10 sierpnia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.7.2020) na wniosek firmy ASURA SOLAR SP. Z O. O. ul. Gierymskiego 17/44, 00-772 Warszawa dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 150/2 – obręb Kaleń Pierwszy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-11 10:35:11 | Data modyfikacji: 2020-08-11 10:36:05.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew w sprawie podania do publicznej wiadomości, informacji, że w dniu 10 sierpnia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.7.2020) na wniosek firmy ASURA SOLAR SP. Z O. O. ul. Gierymskiego 17/44, 00-772 Warszawa dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 150/2 – obręb Kaleń Pierwszy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-11 10:33:57 | Data modyfikacji: 2020-08-11 10:36:26.
 ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-08-10 10:59:53 | Data modyfikacji: 2020-08-10 11:11:38.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 912/11, 517/4, 517/6, obręb Gończyce, Gmina Sobolew. znak: IG.6733.15.2020.MG z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:09:38 | Data modyfikacji: 2020-08-07 14:13:21.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy gazociągu ś/c Ø150 stal na gazociąg średniego ciśnienia Ø160 oraz Ø63 PE, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2316, 2583, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.14.2020.MG z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:07:51 | Data modyfikacji: 2020-08-07 14:12:15.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy urządzenia melioracyjnego - rowu, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 457/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.13.2020.MG z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:05:53 | Data modyfikacji: 2020-08-07 14:07:10.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2188, 2189, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.12.2020.MG z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:01:35 | Data modyfikacji: 2020-08-07 14:02:36.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 22/2019 z dnia 20.02.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2403/1, 2403/9, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-07 13:59:29 | Data modyfikacji: 2020-08-07 14:00:40.
 OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o uzupełnieniu w obwieszczeniach/ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew w zakresie sposobu wnoszenia uwag do ww. projektów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:41:56 | Data modyfikacji: 2020-08-05 14:44:18.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy III” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy (przedmiotowa instalacja będzie usytuowana na działkach o nr ewid. 184 oraz 185 obręb Kaleń Pierwszy), powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-05 11:15:41 | Data modyfikacji: 2020-08-05 11:17:06.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy II” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy (przedmiotowa instalacja będzie usytuowana na działkach o nr ewid. 184 oraz 185 obręb Kaleń Pierwszy), powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-08-05 11:10:20 | Data modyfikacji: 2020-08-05 11:11:41.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 2182, 2222, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, części działek o nr ewid. 485/1, 396, obręb Kownacica, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 10:14:45.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 24, 182/1, 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.10.2020.MG z dnia 28 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:29:50 | Data modyfikacji: 2020-07-30 14:30:40.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 439/1, 515/2, 441, 495, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.9.2020.MG z dnia 28 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:28:10 | Data modyfikacji: 2020-07-30 14:29:20.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 368, 235, 230, 394, 254, 255/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.8.2020.MG z dnia 28 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:26:42 | Data modyfikacji: 2020-07-30 14:27:43.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 515/1, 394, 407, 402/1, 439/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.7.2020.MG z dnia 28 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:20:03 | Data modyfikacji: 2020-07-30 14:21:01.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 169, 220/2, 368, 369/10, 515/1, 246, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.6.2020.MG z dnia 28 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:17:08 | Data modyfikacji: 2020-07-30 14:18:10.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Trojanów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 40, 63, 90 PERC, na działkach nr ew. 141, 692, położonych w miejscowości Sokół, gm. Sobolew, na działkach nr ewid. 283, 516 w miejscowości Wola Korycka Dolna, na działkach nr ew. 658, 659, 153/2, 1075/2, 191, 1197, 1075/3, 1075/1, 732/2 w miejscowości Wola Korycka Górna oraz na działkach nr ew. 280/2, 280/3, 75/5, 441/1, 441/7 położonych w miejscowości Korytnica, gm. Trojanów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-24 13:37:59 | Data modyfikacji: 2020-07-24 13:38:56.
 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:42:53 | Data modyfikacji: 2020-07-22 13:44:16.
 Projekt miejscowego planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:38:39 | Data modyfikacji: 2020-07-28 08:23:42.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Postępowanie wszczęto na wniosek: Sante A Kowalski Sp. j., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55A, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest inwestycja pn. „Rozbudowa Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie” w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-22 07:47:05.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 3068/12 i części działki 3068/9, położonych na terenie gminy Sobolew obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:52:41 | Data modyfikacji: 2020-07-10 13:53:34.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 3068/12 i części działki 3068/9, położonych na terenie gminy Sobolew obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:32:43.
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu na wniosek Gminy Sobolew postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego: na przejście sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod dnem rzeki Promnik (w km 26+265) w miejscowości Gończyce, obręb 0004, gmina Sobolew — działka nr 942/4 — N Ri, na przejście sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej pod dnem rzeki Promnik w (km 26+265) w miejscowości Gończyce, obręb 0004, gmina Sobolew — działka 942/4 — NR2, na przejście sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod dnem rzeki Promnik (w km 27+940) w miejscowości Gończyce, obręb 0004, gmina Sobolew — działka nr 943 — NR3

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-10 10:58:45 | Data modyfikacji: 2020-07-10 11:02:37.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu na wniosek Gminy Sobolew postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego: na przejście sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod dnem rzeki Promnik (w km 26+265) w miejscowości Gończyce, obręb 0004, gmina Sobolew — działka nr 942/4 — N Ri, na przejście sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej pod dnem rzeki Promnik w (km 26+265) w miejscowości Gończyce, obręb 0004, gmina Sobolew — działka 942/4 — NR2, na przejście sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod dnem rzeki Promnik (w km 27+940) w miejscowości Gończyce, obręb 0004, gmina Sobolew — działka nr 943 — NR3

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-10 10:53:53 | Data modyfikacji: 2020-07-10 10:57:49.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci, tj. kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GZP Sobolew – projektowana Rozdzielnia Sieciowa Sobolew – projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2206/3, 2216/3, 2217, 2215/2, 2373/14, 2373/15, 2373/17, 850, 3200/5, 861, 899, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 156, 384, 188, 387, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, działek o nr ewid. 305, 308, 330, 345, 346, 383, 368/2, 365, 364, 363, 361, 360, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew, znak: BG.6733.2.2019 z dnia 9 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:55:57 | Data modyfikacji: 2020-07-09 14:56:49.
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-08 09:47:13 | Data modyfikacji: 2020-07-08 09:48:29.
 Projekt studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-07-08 09:41:42 | Data modyfikacji: 2020-07-08 09:44:28.
 Ogłoszenie - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-06-30 08:35:07.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony postępowania o zebraniu materiały dowodowego i przesunięciu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek firmy ASURA SOLAR SP. z o. o. ul. Gierymskiego 17/44, 00-772 Warszawa, dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Kaleń Pierwszy (na działce o nr ewid. 150/2 – obręb Kaleń Pierwszy)

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-29 12:32:53 | Data modyfikacji: 2020-06-29 12:33:45.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 912/11, 517/4, 517/6, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:27:43 | Data modyfikacji: 2020-06-26 13:28:31.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie gazociągu średniego ciśnienia  150 stal na gazociąg średniego ciśnienia  160 PE oraz  63 PE wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2316, 2583, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:24:20 | Data modyfikacji: 2020-06-26 13:25:16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie rowu, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 457/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:21:37 | Data modyfikacji: 2020-06-26 13:22:25.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  63 PE wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2189/1, 2188, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:18:53 | Data modyfikacji: 2020-06-26 13:19:50.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25 czerwca 2020 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na ternie działek o nr ewid. 377/10, 411/7, położnych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:15:46 | Data modyfikacji: 2020-06-26 13:16:35.
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

 Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:07:59 | Data modyfikacji: 2020-06-23 13:50:33.
 Ogłoszenie granic obszaru i terenu górniczego GODZISZ II, na działce nr 510/2 w miejscowości Godzisz

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:26:50 | Data modyfikacji: 2020-06-17 15:28:03.
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 515/1, 394, 407, 402/1, 439/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:23:33 | Data modyfikacji: 2020-06-17 15:27:30.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodne Wodnego Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu przy ul. Polnej 55 w Sobolewie, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:35:00.
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodne Wodnego Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu przy ul. Polnej 55 w Sobolewie, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:32:07.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 256, 907, 266, 268, 275/4, 277/4, 279/2, 278/2, 278/5, 912/8, 912/11, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 512/1, 513/1, 513/2, 514, 515, 516, 506, 505, 504, 503/2, 503/1, 502, 501, 500, 517/4, 517/6, 517/13, 517/12, 908, 755, 756, 757, 911, 371/3, 371/6, 370/5, 760, 761/1, 761, 762, 763, 764, 765/2, 766, 767, 925, 943, 781/2, 782/2, 783/2, 1058, 496/3, 496/4, 496/2, 495/2, 495/3, 494/3, 494/2, 494/1, 493, 492, 490, 489, 488, 216/4, 487/2, 487/1, 486/1, 485/4, 485/3, 484, 483, 482, 481, 480, 478/1, 918, 473/1, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 139, 906/2, 466, 465, 464, 917, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457/2, 457/1, 96/2, 97, 98, 96/1, 95, 94, 93, 92, 454, 453, 452, 451, 450, 449/4, 449/12, 912/10, 912/7, 899, 901, 56/3, 905, 1009, 1010, 32/2, 1020, 1043, 1053, 942/4, 519/5, 519/6, 519/4, 922, 592/2, 919, 593, 597, 912/6, 596/3, 596/5, 595, 923, 958/2, 958/1, 591/1, 770/3, 770/4, 397/4, 397/6, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: IG.6733.2.2020.MG z dnia 16 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-16 15:53:34 | Data modyfikacji: 2020-06-16 15:54:34.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 16 czerwca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C., 15-523 Grabówka, ul. Jodłowa 23 dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 2149 położonej na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:34:56 | Data modyfikacji: 2020-06-16 14:36:16.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 2149 położonej na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:33:16 | Data modyfikacji: 2020-06-16 14:36:31.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia spawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy III” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy, powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie, dla której wnioskodawcą jest firma Solar 2022 sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:02:47 | Data modyfikacji: 2020-06-15 13:04:50.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia spawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy II” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy, powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie, dla której wnioskodawcą jest firma Solar 2022 sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:00:51.
 Wójt Gminy Sobolew zawiadamia strony postepowania, że w dniu 12 czerwca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działek o nr geod.: 2150, 2151 - położonych na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-12 16:00:39 | Data modyfikacji: 2020-06-12 16:03:20.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działek o nr geod.: 2150, 2151 - położonych na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:58:31.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Trojanów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 40, 63, 90 PERC, na działkach nr ew. 141, 692, położonych w miejscowości Sokół, gm. Sobolew, na działkach nr ewid. 283, 516 w miejscowości Wola Korycka Dolna, na działkach nr ew. 658, 659, 153/2, 1075/2, 191, 1197, 1075/3, 1075/1, 732/2 w miejscowości Wola Korycka Górna oraz na działkach nr ew. 280/2, 280/3, 75/5, 441/1, 441/7 położonych w miejscowości Korytnica, gm. Trojanów, z dnia 01.06.2020 r., znak: RI.6733.2.2020

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:43:03 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:45:16.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2457/4, 2450, 2806, znak: IG.6733.4.2020.MG z dnia 3 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-03 15:53:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 748 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński. Postepowanie zostały wszczęte na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o. o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-06-03 09:08:46 | Data modyfikacji: 2020-06-03 09:13:29.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 3068/12 i części działki o nr geod. 3068/9 , obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:24:23.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 3068/12 i części działki o nr geod. 3068/9 , obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:21:54.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:45:19 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:18:36.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:40:05.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 24, 182/1, 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:33:34 | Data modyfikacji: 2020-05-21 15:35:00.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 439/1, 515/2, 441, 495, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:29:45 | Data modyfikacji: 2020-05-21 15:31:37.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 368, 235, 230, 394, 254, 255/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:25:49 | Data modyfikacji: 2020-05-21 15:28:20.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 515/1, 394, 407, 402/1, 439/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:19:12 | Data modyfikacji: 2020-05-21 15:20:59.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 169, 220/2, 368, 369/10, 515/1, 246, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:15:57.
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw płynnych i gazu LPG ul. Kolejowa, gm. Sobolew, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:46:41.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw płynnych i gazu LPG ul. Kolejowa, gm. Sobolew, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:37:52 | Data modyfikacji: 2020-05-20 13:49:03.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci, tj. kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GZP Sobolew – projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2223/1, 3190/2, 3188/2, 3228, 3191, 3189, 2373/15, 3192/34, 3192/35, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:00:45 | Data modyfikacji: 2020-05-20 13:07:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew, informujące o zebraniu materiały dowodowego (10 KPA) w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 2149 położonej na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew SOLARPROJEKT S.C., 15-523 Grabówka, ul. Jodłowa 23,

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-19 08:34:13 | Data modyfikacji: 2020-05-19 08:36:19.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o zebranych materiałach i wnioskach (zgodnie z art. 10 KPA) dla prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla inwestycji pn. „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działek o nr geod.: 2150, 2151 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Sobolew” dla firmy SOLARPROJEKT S.C., 15-523 Grabówka, ul. Jodłowa 23

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-13 15:54:21 | Data modyfikacji: 2020-05-13 16:00:20.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące o wydanym postanowieniu o obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu SANTE A. Kowalski. Sp. j. w Sobolewie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-05 14:48:47.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące o wydanym postanowieniu o obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu SANTE A. Kowalski. Sp. j. w Sobolewie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-05-05 14:47:33.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące strony postępowania o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:20:37 | Data modyfikacji: 2020-05-05 14:49:43.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające Strony postępowania o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 2149 położonej na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:48:04 | Data modyfikacji: 2020-04-30 14:49:46.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające Strony postępowania o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działek o nr geod.: 2150, 2151 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:46:01 | Data modyfikacji: 2020-05-20 13:49:15.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające Strony postępowania o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działek o nr geod.: 2150, 2151 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:40:19 | Data modyfikacji: 2020-04-30 14:45:19.
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 3068/12 i części działki 3068/9, położonych na terenie gminy Sobolew obręb Sobolew, dla którego wnioskodawcą jest SOLARPROJEKT S.C., 15-523 Grabówka, ul. Jodłowa 23 z dnia 17-12-2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-22 10:02:29 | Data modyfikacji: 2020-04-22 10:11:05.
 Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 354, 355, 358 - Lokalizacja 3 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Kownacica, powiat garwoliński, województwo mazowieckie dla firmy SOLARPROJEKT S.C. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-16 20:45:36 | Data modyfikacji: 2020-04-16 20:47:00.
 Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 354, 355, 358 - Lokalizacja 3 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Kownacica, powiat garwoliński, województwo mazowieckie dla firmy SOLARPROJEKT S.C. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-16 20:42:43 | Data modyfikacji: 2020-04-16 20:47:06.
 Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 355, 358 - Lokalizacja 2 położonych na terenie gminy Sobolew, obręb Kownacica, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-16 20:37:21 | Data modyfikacji: 2020-04-16 20:47:14.
 Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 355, 358 - Lokalizacja 2 położonych na terenie gminy Sobolew, obręb Kownacica, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-16 20:34:59.
 Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 355, 358 - Lokalizacja 1, obręb Kownacica.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-16 20:29:30 | Data modyfikacji: 2020-04-16 20:32:49.
 Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 355, 358 - Lokalizacja 1, obręb Kownacica.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-16 20:25:07 | Data modyfikacji: 2020-04-16 20:27:13.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2457/4, 2450, 2806, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-04-09 14:46:38 | Data modyfikacji: 2020-04-09 14:48:07.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew o odwołaniu zaplanowanej na dzień 31 marca 2020 r., godz. 14:00 dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:47:13 | Data modyfikacji: 2020-03-30 10:48:43.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi utwardzonej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 173/1, 174, 176/3, 176/6, 176/8, 176/7, 176/4, 176/1, obręb Sobolew, Gmina Sobole, znak: IG.6733.1.2020 z dnia 23 marca 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-23 15:40:00 | Data modyfikacji: 2020-03-23 15:41:57.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 256, 907, 266, 268, 275/4, 277/4, 279/2, 278/2, 278/5, 912/8, 912/11, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 512/1, 513/1, 513/2, 514, 515, 516, 506, 505, 504, 503/2, 503/1, 502, 501, 500, 517/4, 517/6, 517/13, 517/12, 908, 755, 756, 757, 911, 371/3, 371/6, 370/5, 760, 761/1, 761, 762, 763, 764, 765/2, 766, 767, 925, 943, 781/2, 782/2, 783/2, 1058, 496/3, 496/4, 496/2, 495/2, 495/3, 494/3, 494/2, 494/1, 493, 492, 490, 489, 488, 216/4, 487/2, 487/1, 486/1, 485/4, 485/3, 484, 483, 482, 481, 480, 478/1, 918, 473/1, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 139, 906/2, 466, 465, 464, 917, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457/2, 457/1, 96/2, 97, 98, 96/1, 95, 94, 93, 92, 454, 453, 452, 451, 450, 449/4, 449/12, 912/10, 912/7, 899, 901, 56/3, 905, 1009, 1010, 32/2, 1020, 1043, 1053, 942/4, 519/5, 519/6, 519/4, 922, 592/2, 919, 593, 597, 912/6, 596/3, 596/5, 595, 923, 958/2, 958/1, 591/1, 770/3, 770/4, 397/4, 397/6, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:05:25 | Data modyfikacji: 2020-03-19 13:10:52.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy III” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy, powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach o nr ewid. 184 oraz 185 obręb Kaleń Pierwszy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-17 16:19:38 | Data modyfikacji: 2020-03-17 16:21:10.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy II” o mocy do 1,1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kaleń Pierwszy, powiat garwoliński, gmina Sobolew, województwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach o nr ewid. 184 oraz 185 obręb Kaleń Pierwszy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-17 16:17:06 | Data modyfikacji: 2020-03-17 16:21:17.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sobolew

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 13 marca 2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SOBOLEW 2019 – 2027

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-03-13 15:06:28 | Data modyfikacji: 2020-03-13 15:12:49.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące strony postępowania o zebranych materiałach dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 354, 355, 358 - Lokalizacja 3, Kownacica

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:16:05 | Data modyfikacji: 2020-03-13 15:09:34.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące strony postępowania o zebranych materiałach dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 355, 358 - Lokalizacja 2, Kownacica

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:09:20 | Data modyfikacji: 2020-03-13 12:12:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące strony postępowania o zebranych materiałach dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 355, 358 - Lokalizacja 1 Kownacica

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:01:59 | Data modyfikacji: 2020-03-13 12:03:26.
 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-11 19:05:35 | Data modyfikacji: 2020-03-11 19:06:41.
 Projekt studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-11 18:56:56 | Data modyfikacji: 2020-03-12 08:50:47.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-03-06 19:45:23 | Data modyfikacji: 2020-03-06 19:47:33.
Do publicznej wiadomości
  Postanowienie Nr 9/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-03-02 14:16:30.
 Obwieszczenie informujące strony o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-27 17:17:49 | Data modyfikacji: 2020-02-27 17:19:17.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Rozdzielni Sieciowej RS Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-24 09:13:13 | Data modyfikacji: 2020-02-24 09:15:39.
 Obwieszczenie informujące, że na wniosek firmy ASURA SOLAR SP. Z O. O. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Sobolew” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana w miejscowości Kaleń Pierwszy, Gmina Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. 150/2 – obręb Kaleń Pierwszy.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-24 09:00:04 | Data modyfikacji: 2020-02-24 09:01:21.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z niezbędna infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 99, obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.26.2019 z dnia 20 lutego 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 15:16:44 | Data modyfikacji: 2020-02-21 15:26:57.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 375/1, 372/12, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.25.2019 z dnia 20 lutego 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:53:31 | Data modyfikacji: 2020-02-21 14:55:15.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o windę zewnętrzną, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2379/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.23.2019 z dnia 20 lutego 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:49:03 | Data modyfikacji: 2020-02-21 14:52:06.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2403/1, 2403/9, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.22.2019 z dnia 20 lutego 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:47:31 | Data modyfikacji: 2020-02-21 14:51:43.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 901, 905, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.21.2019 z dnia 20 lutego 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:45:35 | Data modyfikacji: 2020-02-21 14:46:44.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 958/1, 958/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.20.2019 z dnia 20 lutego 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:43:02 | Data modyfikacji: 2020-02-21 14:44:27.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia  63 PE wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 182/1, 24, 176/1, 176/4, 176/8, 176/3, 176/7, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.18.2019 z dnia 20 lutego 2020 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:39:45 | Data modyfikacji: 2020-02-21 14:41:03.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 lutego 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C., dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działki o nr geod. 3046/3 – Lokalizacja 2, położonej na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-20 19:24:12 | Data modyfikacji: 2020-02-20 19:25:19.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 lutego 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C., dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działki o nr geod. 3046/3 – Lokalizacja 1, położonej na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-20 19:21:21 | Data modyfikacji: 2020-02-20 19:22:33.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lutego 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-20 18:31:35 | Data modyfikacji: 2020-02-20 18:33:11.
 OBIWESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.17.2019) dla Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-20 18:26:50 | Data modyfikacji: 2020-02-20 18:28:38.
 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 2149 położonej na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:15:26 | Data modyfikacji: 2020-02-12 14:17:07.
 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działek o nr geod.: 2150, 2151 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:09:53 | Data modyfikacji: 2020-02-12 14:17:16.
 Wójt Gminy Sobolew zawiadamia strony że w dniu 31 stycznia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.12.2019) dla firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 2, położonych na terenie gminy Sobolew, obręb Kownacica

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-10 13:27:03 | Data modyfikacji: 2020-02-10 13:29:06.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości że w dniu 23 stycznia 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża kopaliny pospolitej – piasku – z projektowanego złoża „GODZISZ II” na działce o nr ewid. 510/2 w miejscowości Godzisz Gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, dla którego inwestorem jest firma ŻWIROMIX s.c.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-10 11:48:56 | Data modyfikacji: 2020-02-10 12:02:14.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „Kaleń Pierwszy” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Kaleń Pierwszy na terenie działki nr ewidencyjny 154/1

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-10 11:03:43 | Data modyfikacji: 2020-02-10 12:02:21.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 2, położonych na terenie gminy Sobolew, obręb Kownacica

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-10 10:58:45 | Data modyfikacji: 2020-02-10 12:02:45.
 Wójt Gminy Sobolew podaje do publicznej wiadomości że w dniu 31 stycznia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SOLARPROJEKT S.C dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 1

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-10 10:45:33.
 Wójt Gminy Sobolew zawiadamia strony że w dniu 31 stycznia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.11.2019) dla firmy SOLARPROJEKT S.C., dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 1, położonych na terenie gminy Sobolew, obręb Kownacica

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-10 10:37:25 | Data modyfikacji: 2020-02-10 12:02:56.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Sobolew, z siedzibą w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi utwardzonej o szerokości 8.0 m, zlokalizowanej na terenie części działek o nr 173/1, 174, 176/3, 176/6, 176/8, 176/7, 176/4, 176/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-07 17:03:14.
 Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 5 lutego 2020 r. została wydana dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Katarzyna Florek, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 164/1, obręb Przyłęk, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:07:28 | Data modyfikacji: 2020-02-05 14:08:51.
 ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Sobolew jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:09:28.
 Ocena Jakości Wody z wodociągu Gończyce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-17 10:02:13 | Data modyfikacji: 2020-01-17 10:03:23.
 Ocena Jakości Wody z wodociągu Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-17 10:00:48 | Data modyfikacji: 2020-01-17 10:04:03.
 Ocena Jakości Wody z wodociągu Grabniak

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:59:13 | Data modyfikacji: 2020-01-17 10:04:12.
 Ocena obszarowa jakości wody za 2019 rok dla Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:51:45 | Data modyfikacji: 2020-01-17 10:04:21.
 Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:20:54 | Data modyfikacji: 2020-01-17 09:22:26.
 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały Nr IX/68/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-15 15:28:31 | Data modyfikacji: 2020-01-15 15:30:29.
 Uchwała nr 105/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.; Uchwała Nr IX/68/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-15 15:25:11 | Data modyfikacji: 2020-01-15 15:26:43.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci, tj. kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GZP Sobolew – projektowana Rozdzielnia Sieciowa Sobolew – projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn, zlokalizowanej na terenie:działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2206/3, 2216/3, 2217, 2215/2, 2373/14, 2373/15, 2373/17, 850, 3200/5, 861, 899, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 156, 384, 188, 387, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, działek o nr ewid. 305, 308, 330, 345, 346, 383, 368/2, 365, 364, 363, 361, 360, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-15 14:26:46 | Data modyfikacji: 2020-01-15 14:29:23.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci, tj. kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GZP Sobolew – projektowana Rozdzielnia Sieciowa Sobolew – projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn, zlokalizowanej na terenie:działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2206/3, 2216/3, 2217, 2215/2, 2373/14, 2373/15, 2373/17, 850, 3200/5, 861, 899, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 156, 384, 188, 387, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, działek o nr ewid. 305, 308, 330, 345, 346, 383, 368/2, 365, 364, 363, 361, 360, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-15 14:19:52 | Data modyfikacji: 2020-01-15 14:20:57.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: WI-III.7840.7.169.2015.MS(BG1)zm o wydaniu decyzji Nr 814/SPEC/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin od km 55,600 do km 107,283 szlak Sobolew – Życzyn, odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-13 09:06:01 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:07:39.
 Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:21:12.
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania na wniosek firmy SOLARPROJEKT S.C., 15-523 Grabówka, ul. Jodłowa 23 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod.: 3068/12 i części działki 3068/9, obręb Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:58:39 | Data modyfikacji: 2020-01-08 15:00:25.
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania na wniosek Pana Marcina Boratyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania stodoły dla potrzeb hodowli bydła, lokalizacja: działki nr 357 i 358, obręb Anielów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:48:35 | Data modyfikacji: 2020-01-08 15:00:31.
 Obwieszczenie informujące strony postępowania, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie” o zebranych materiałach i dowodach

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:41:59 | Data modyfikacji: 2020-01-08 15:00:41.
 Obwieszczenie w sprawie prowadzonej procedury przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PKP Energetyka S.A., dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Rozdzielni Sieciowej RS Sobolewie - RODO

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:32:30 | Data modyfikacji: 2020-01-02 10:33:45.
 Obwieszczenie w sprawie prowadzonej procedury przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PKP Energetyka S.A., dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Rozdzielni Sieciowej RS Sobolewie – do organów opiniujących

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:28:37 | Data modyfikacji: 2020-01-02 10:30:11.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Gończyce – Jarczew wraz niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 145, 243/1, 148/1, 148/2, 151, 154, 157, 160, 166, 163, 169, 172, 173, 177/1, 180, 207, 184, 187, 190, 193, 197/1, 197/2, 197/3, 212/1, 216/3, 219/1, 222/1, 225/1, 228, 231, 234, 237, 241/1, 268, 269/2, 267/2, 370/8, 370/5, 369/2, 368/3, 367, 366, 364/1, 365/1, 363, 361/2, 362, 360/6, 359/12, 908, 370/6, 371/7, 267/1, 907, 906/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, części działek o nr ewid. 102, 103, 106, 107, 109, 110, 112, 123/4, 124/4, 125/4, 126/4, 127/5, 128/9, 128/12, 129/11, 130/2, 427, 140/2, 144/5, 141/2, 143/4, 145/5, 146/5, 147/1, 148/5, 149/5, 150/4, 150/5, 389, 151/7, 624/1, 194/1, 194/2, 195, 398, 199, 200, 201, 395, 202, 203, 228, 381, 438, 453/1, 204, 584, 205, 208, 210, 214, 383, 454, 209/2, 211/1, 385, 212/1, 215, 384, 390/1, 390/2, 439, 440, 212/2, 213/1, 213/2, 216/1, 216/2, 448, 217, 436, 221, 223, 222, 227, 376/2, 377, 367, 368, 369, 370, 382, 371, 372, 373, 374, 375, 376/1, 378, 435, 379, 386, 387, 388, 447, 391, 392, 442, 443, 445, 393, 396, 618, 425, 426, 451, 431, 432/1, 342/2, 437, 450, 452, 455, 624/2, 628, 629/3, 589, 611/2, 590, 599, 606/1 obręb Ostrożeń Pierwszy, gmina Sobolew, z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: BG.6733.24.2019.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:48:11 | Data modyfikacji: 2019-12-16 15:49:21.
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowanie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 354, 355, 358 - Lokalizacja 3 w m Kownacica, firma SOLARPROJEKT S.C.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:07:40 | Data modyfikacji: 2019-12-13 11:08:49.
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowanie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 355, 358 - Lokalizacja 2 w m Kownacica, firma SOLARPROJEKT S.C.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:05:36 | Data modyfikacji: 2019-12-13 11:09:00.
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowanie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 355, 358 - Lokalizacja 2 w m Kownacica, firma SOLARPROJEKT S.C.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:04:16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowanie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod.: 351, 352, 355, 358 - Lokalizacja 1 położonych w m Kownacica, firma SOLARPROJEKT S.C.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:02:23.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie” gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”. na wniosek Sante A Kowalski Sp. j., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55A, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:20:58 | Data modyfikacji: 2019-12-13 09:22:34.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku administracyjnego o windę zewnętrzną, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2379/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-05 15:11:03 | Data modyfikacji: 2019-12-05 15:12:16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2403/1, 2403/9, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-05 09:56:35 | Data modyfikacji: 2019-12-05 10:06:09.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 901, 905, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-05 09:36:25.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 958/1, 958/2, obręb Gończyce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-12-05 09:27:18 | Data modyfikacji: 2019-12-05 09:28:58.
 Obwieszczenie dotyczące postępowania wszczętego na wniosek firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 1

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-11-29 12:31:36 | Data modyfikacji: 2019-11-29 12:32:45.
 Obwieszczenie dotyczące postępowania wszczętego na wniosek firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 2

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-11-29 12:28:01 | Data modyfikacji: 2019-11-29 12:29:35.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 2403/1, 2403/4, 2403/5, 2403/9, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.14.2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-11-27 15:25:40 | Data modyfikacji: 2019-11-27 15:27:09.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE na dz. 927 w m. Gończyce, gm. Sobolew wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 927, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.15.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-11-27 14:56:58 | Data modyfikacji: 2019-11-27 14:57:54.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 376/20, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-11-27 14:52:28 | Data modyfikacji: 2019-11-27 14:53:36.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE na dz. 169 w m. Sobolew, gm. Sobolew do budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-11-27 14:47:15 | Data modyfikacji: 2019-11-27 14:48:14.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:40:16 | Data modyfikacji: 2019-11-27 09:46:02.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 901, 912/7, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.16.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-11-26 13:44:46 | Data modyfikacji: 2019-11-26 13:45:52.
 Ogłoszenie III Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli listopad 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:40:02.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2019 r., znak: WI-III.7840.7.169.2015.MS(BG1)zm o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla „Budowy, przebudowy i rozbudowy (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa - Dęblin w km 55,600 do km 107,283, szlak Sobolew – Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-11-07 08:56:39 | Data modyfikacji: 2019-11-07 09:01:09.
 Ogłoszenie II Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli październik 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:43:54.
 Obwieszczenie nr RŚ.6220.17.2019 z dnia 17-10-2019 r., o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-10-24 15:40:12 | Data modyfikacji: 2019-10-24 15:41:53.
 Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – dz. nr 2461/28, 2461/34

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-10-22 15:52:36 | Data modyfikacji: 2019-10-22 15:53:52.
 Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – dz. nr 2461/7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-10-22 15:49:46 | Data modyfikacji: 2019-10-22 15:51:16.
 Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – dz. nr 2461/20, 2461/19

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-10-22 15:46:47 | Data modyfikacji: 2019-10-22 15:47:57.
 Audyt z wywiązywania się Gminy Sobolew z obowiązku zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-10-21 09:36:35 | Data modyfikacji: 2023-01-09 11:55:15.
Raport z pracy oczyszczalni ścieków w Sobolewie

Drodzy mieszkańcy zachęcamy do zapoznania się z 4 częściowym raportem z pracy oczyszczalni ścieków w Sobolewie


1. Raport część I


2. Raport część II


3. Raport część III


4. Raport część IV

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-10-18 10:02:43 | Data modyfikacji: 2019-10-18 10:08:48.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 443, 501, 439/2, 437/1, 437/2, 435, 434/2, 434/1, obręb Chotynia, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2019 z dnia 9 października 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-10-09 16:06:52 | Data modyfikacji: 2019-10-09 16:11:05.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2175/3, 2175/2, 2175/6, 2175/5, 2502, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.10.2019 z dnia 8 października 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-10-09 16:03:35 | Data modyfikacji: 2019-10-09 16:04:52.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 901, 912/7, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-10-02 14:41:54 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:43:02.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019, znak: BG.6733.7.2019 z dnia 12.07.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 216/4, 212/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-10-02 14:40:24 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:41:32.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 927, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-09-27 14:33:48.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 2403/1, 2403/4, 2403/5, 2403/9, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-09-27 14:31:11 | Data modyfikacji: 2019-09-27 14:34:07.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (w tym również w kontekście transgranicznym) dla przedłużenia licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivn

Fragmenty raportu

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:24:04 | Data modyfikacji: 2019-09-17 11:28:10.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 376/20, obręb Sobolew, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-09-09 15:44:52 | Data modyfikacji: 2019-09-09 15:45:53.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-09-09 15:40:07 | Data modyfikacji: 2019-09-09 15:44:06.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 2 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Kownacica

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-09-05 10:42:00 | Data modyfikacji: 2019-09-05 10:50:12.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 1 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Kownacica.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-09-05 10:33:18 | Data modyfikacji: 2019-09-05 10:40:35.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na linię izolowaną, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1426, 1427/28, 1427/27, 1427/26, 1427/25, 1437/2, 1454/18, 1454/14, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2017 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-08-29 09:52:51 | Data modyfikacji: 2019-08-29 09:53:54.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 443, 501, 439/2, 437/1, 437/2, 435, 434/2, 434/1, obręb Chotynia, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-08-06 14:22:56 | Data modyfikacji: 2019-08-06 14:24:01.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2175/3, 2175/2, 2175/6, 2175/5, 2502, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-08-06 14:20:18.
  Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce — Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew"

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-08-06 13:42:04 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:42:59.
 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały Nr IX/68/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:24:36 | Data modyfikacji: 2019-07-17 08:34:36.
 Uchwała Nr IX/68/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:22:46 | Data modyfikacji: 2019-07-17 08:24:13.
 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały Nr IX/67/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:12:58 | Data modyfikacji: 2019-07-17 08:17:39.
 Uchwała Nr IX/67/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-07-17 07:57:05 | Data modyfikacji: 2019-07-17 08:11:41.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 216/4, 212/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-07-12 15:14:58 | Data modyfikacji: 2019-07-12 15:16:15.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy targowiska, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2276/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-07-12 15:11:41 | Data modyfikacji: 2019-07-12 15:13:21.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Sobolew w m. Sobolew gm. Sobolew, istniejącym wylotem do urządzenia wodnego – zespołu 4 studni chłonnych znajdującym się na dz. nr ew. 2206/2 obręb 0015 Sobolew oraz przelewem awaryjnym z wylotem na dz. nr ew. 2373/21 obręb 0015 Sobolew do wód stojących – zbiornika wodnego z dnia 10.05.2019 r., znak: WA.RUZ.421.138.2019.AŻ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:27:04 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:16:44.
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Sobolew w m. Sobolew gm. Sobolew, istniejącym wylotem do urządzenia wodnego – zespołu 4 studni chłonnych znajdującym się na dz. nr ew. 2206/2 obręb 0015 Sobolew oraz przelewem awaryjnym z wylotem na dz. nr ew. 2373/21 obręb 0015 Sobolew do wód stojących – zbiornika wodnego z dnia 10.05.2019 r., znak: WA.RUZ.421.138.2019.AŻ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:19:46 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:26:08.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 68, 65, 263, obręb Chotynia, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:44:10 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:48:59.
 Wójt Gminy w Sobolewie zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 r. została wydana dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie z siedzibą Warszawa, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Ewa Czamara, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 96/1, 164/2, obręb Przyłęk; działki o nr ewid. 486, obręb Kownacica, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:54:00 | Data modyfikacji: 2019-06-19 15:56:54.
 Wójt Gminy w Sobolewie zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 r. została wydana dla Gminy Sobolew, z siedzibą Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3068/11, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:49:17 | Data modyfikacji: 2019-06-19 15:56:46.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2408/52, 2408/51, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:49:54 | Data modyfikacji: 2019-06-04 11:51:34.
 Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym - wszczętym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce — Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew"- został zebrany pełny materiał dowodowy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-06-04 10:28:51 | Data modyfikacji: 2019-06-04 10:30:56.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-31 10:11:49 | Data modyfikacji: 2019-05-31 10:12:20.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-31 10:09:14 | Data modyfikacji: 2019-05-31 10:10:45.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 216/4, 212/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-05-20 15:35:37 | Data modyfikacji: 2019-05-20 15:38:27.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie targowiska w Sobolewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2276/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-05-20 15:33:01 | Data modyfikacji: 2019-05-20 15:36:23.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 376/20, 1223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2019 z dnia 14 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:53:21 | Data modyfikacji: 2019-05-16 15:54:51.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na linię izolowaną prowadzoną po trasie zbliżonej do obecnej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1426, 1427/28, 1427/27, 1427/26, 1427/25, 1437/2, 1454/18, 1454/14, obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:50:35 | Data modyfikacji: 2019-05-16 15:53:00.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na linię izolowaną prowadzoną po trasie zbliżonej do obecnej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1426, 1427/28, 1427/27, 1427/26, 1427/25, 1437/2, 1454/18, 1454/14, obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:42:16 | Data modyfikacji: 2019-05-16 15:48:46.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 262/1, 251, obręb Kobusy, Gmina Sobolew z dnia 14.05.2019 r., znak: BG.6733.9.2016

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:39:33 | Data modyfikacji: 2019-05-16 15:40:50.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:41:06.
 Ogłoszenie-Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2019 roku

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-17 08:20:02.
Do publicznej wiadomości
 Postanowienie Nr 83/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 12:51:52.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3068/11, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:25:32 | Data modyfikacji: 2019-04-12 15:26:37.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 376/20, 1223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:21:02 | Data modyfikacji: 2019-04-12 15:22:06.
 Obwieszczenie zawiadamiające Strony, że Burmistrz Żelechowa w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 26.09.2018 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego wydał w dniu 29 marca 2019 r. postanowienie nr WP.0Śr.6220.7.2018.7, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce —Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew"

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:12:48 | Data modyfikacji: 2019-04-10 13:18:26.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 96/1, 164/2, obręb Przyłęk; działki o nr ewid. 486, obręb Kownacica, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-04-05 10:48:08 | Data modyfikacji: 2019-04-05 10:50:06.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci, tj. kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GZP Sobolew – projektowana Rozdzielnia Sieciowa Sobolew – projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn, zlokalizowanej na terenie:działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2206/3, 2216/3, 2217, 2215/2, 2373/14, 2373/15, 2373/17, 850, 3200/5, 861, 899, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 156, 384, 188, 387, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, działek o nr ewid. 305, 308, 330, 345, 346, 383, 368/2, 365, 364, 363, 361, 360, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew, z dnia 3 kwietnia 2019 r., znak: BG.6733.2.2019

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-04-05 10:37:32 | Data modyfikacji: 2019-04-05 10:39:57.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RŚ 6220.9.2018 z dnia 27.03.2019 r dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 22 i 23 w miejscowości Kownacica, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie „KOWNACICA B”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-03-29 09:33:21 | Data modyfikacji: 2019-03-29 09:34:48.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RŚ 6220.8.2018 z dnia 27.03.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 22 i 23 w miejscowości Kownacica, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie „KOWNACICA A”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-03-29 09:28:36 | Data modyfikacji: 2019-03-29 09:31:30.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2016 z dnia 28.12.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na działek o nr ewid. 262/1, 251, obręb Kobusy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:00:36 | Data modyfikacji: 2019-03-28 15:03:05.
Do publicznej wiadomości
 Postanowienie Nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:13:59 | Data modyfikacji: 2019-03-22 14:15:57.
 Zawiadamia Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2019 r., znak: WI-11.7820.1.26.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin — Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) — granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część 1; na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) — Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długości ok. 12,227 km".

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-03-21 09:57:55 | Data modyfikacji: 2019-03-21 09:59:34.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2316, 376/36, 377/10, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:50:04 | Data modyfikacji: 2019-03-01 12:51:31.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100 SDR 11 RC, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 1291, 1318, 1405, obręb Godzisz, znak: BG.6733.27.2018 z dnia 18 lutego 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-02-21 15:51:08 | Data modyfikacji: 2019-02-21 15:52:06.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100 SDR 11 RC, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 602, 599, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.26.2018 z dnia 14 lutego 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-02-21 15:49:08 | Data modyfikacji: 2019-02-21 15:50:03.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2403/5, 2403/6, 2402, 355, 335/57, 335/40, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.25.2018 z dnia 14 lutego 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-02-21 15:46:50 | Data modyfikacji: 2019-02-21 15:47:56.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2408/53, 2408/45, 2408/40, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.22.2018 z dnia 14 lutego 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-02-21 15:31:32 | Data modyfikacji: 2019-02-21 15:44:14.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2184/23, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.21.2018 z dnia 14 lutego 2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-02-21 15:29:31 | Data modyfikacji: 2019-02-21 15:30:34.
Do wiadomości publicznej
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 4 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komunikatów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Borowie, Dobre, Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Sobolew i Stanisławów; Miasta i Gminy Halinów, Miasta; Garwolin, Łaskarzew, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i Węgrów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-02-20 10:49:36.
 Zbiorowe odprowadzanie ścieków - tymczasowa taryfa Decyzją WA.RET.070.1.124.4.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ZBiEUWK Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem, orzekł o określeniu taryfy tymczasowej dla Gminy Sobolew dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-02-20 08:55:38.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) w relacji pomiędzy istniejącym GZP Sobolew a projektowaną Rozdzielnią Sieciową Sobolew i dalej do projektowanej Podstacji Trakcyjnej Życzyn na terenie zamkniętym linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w km 79.7-81.7, 84.7-88.4, 92.5-93.3 na działkach ew. 2373/21, 1189/4 z obrębu 0015 Sobolew, nr 395/1 z obrębu 0006 Kaleń Drugi, gmina Sobolew, nr 169 z obrębu 0018 Prandocin, gmina Trojanów, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:34:33 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:35:18.
  Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa informujące strony postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce — Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew".

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:39:06 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:40:10.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI
KONKURSOWEJ

Treść zaproszenia

Formularz

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:56:30 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:01:09.
 Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony, że Burmistrz Żelechowa prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 26.09.2018 r. ( uzupełniony w dniu 21.12.2018 r. ) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce — Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew".

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-01-25 11:02:14 | Data modyfikacji: 2019-01-25 11:04:18.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2316, 376/36, 377/10, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-01-22 13:36:26 | Data modyfikacji: 2019-01-22 13:43:48.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące, że w dniu 14 stycznia 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 176/1, 178/1 w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-01-18 08:51:48 | Data modyfikacji: 2019-01-18 08:52:34.
 Ogłoszenie-podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:44:50.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/16, 325/44, 325/43, 325/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2018 z dnia 03.01.2019 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:05:26 | Data modyfikacji: 2019-01-04 09:06:04.
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 807 w Sobolewie na odcinku od km 8+792 do km 10+712 do rowów poprzez dwa wyloty kanalizacyjne na działkach o nr ew. 814/2 i 515/1 obręb 0015 Sobolew, gmina Sobolew oraz do rzeki Łukówki poprzez dwa wyloty kanalizacyjne w km 6+340 biegu rzeki (działka o nr ew. 844/3 obręb 0015 Sobolew, gmina Sobolew).

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:10:13.
 OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 807 w Sobolewie na odcinku od km 8+792 do km 10+712 do rowów poprzez dwa wyloty kanalizacyjne na działkach o nr ew. 814/2 i 515/1 obręb 0015 Sobolew, gmina Sobolew oraz do rzeki Łukówki poprzez dwa wyloty kanalizacyjne w km 6+340 biegu rzeki (działka o nr ew. 844/3 obręb 0015 Sobolew, gmina Sobolew).

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:48:53.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 1291, 1318, 1405, obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-12-28 15:40:01 | Data modyfikacji: 2018-12-28 15:42:46.
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno — Handlowego SOGAR Z.W. Wiśniccy Sp. J. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni służącej do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce o nr ew. 324/1 obręb 0016 Sokół, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-12-10 09:58:29 | Data modyfikacji: 2018-12-10 09:59:19.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 602, 599, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-12-07 15:46:48 | Data modyfikacji: 2018-12-07 15:47:25.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2403/5, 2403/6, 2402, 355, 335/57, 335/40, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-12-07 15:44:29 | Data modyfikacji: 2018-12-07 15:45:07.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 436, 17/5, 424, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.23.2018 z dnia 07.12.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-12-07 15:42:16 | Data modyfikacji: 2018-12-07 15:42:53.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/16, 325/44, 325/43, 325/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-12-07 15:38:57 | Data modyfikacji: 2018-12-07 15:39:36.
Do wiadomości publicznej
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komunikatów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Sobolew i Miasta Węgrów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-05 09:56:24.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2018 r., znak: WI-II.746.1.121.2018.NT o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przyłączami gazowymi DN 25 PE, zlokalizowanej na działce ew. nr 2373/21, obręb 0015-Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:39:05 | Data modyfikacji: 2018-12-05 08:40:05.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2018 r., znak: WI-II.746.1.136.2018.ZK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) w relacji pomiędzy istniejącym GPZ Sobolew a projektowaną Rozdzielnią Sieciową Sobolew i dalej do projektowanej Podstacji Trakcyjnej Życzyn na terenie zamkniętym linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk w km 79.7-81.7, 84.7-88.4, 92.5-93.3 na działkach ew. nr 2373/21, 1189/4 z obrębu 0015 Sobolew, nr 395/1 z obrębu 0006 Kaleń Drugi, gmina Sobolew, nr 169 z obrębu 0018 Prandocin, nr 719 z obrębu 0027 Życzyn, nr 2474, 2475 z obrębu 0017 Podebłocie, gmina Trojanów, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-11-29 15:37:30 | Data modyfikacji: 2018-11-29 15:38:48.
 Obwieszczenie Urzędu Gminy w Trojanowie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „ Budowa kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz i kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GPZ Sobolew - projektowana Rozdzielnia Sieciowa Sobolew - projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn" na terenie działek nr ew. Sobolew: 2202/2, 2206/2, 2206/3, 2216/3, 2217, 2215/2, 2373/14, 2373/15, 2373/17, 850, 3200/5, 861, 899, Kaleń Pierwszy: 156, 384, 188, 387, Kaleń Drugi: 305, 308, 330, 345, 346, 383, 368/2, 365, 364, 363, 361, 360, Życzyn: 720, 728, 729/2, Dębówka: 474, 473, 471/1, 470, 469, 468/2, 467/6, 467/8, 573/3, 452, 575, Wola Życka: 228, 227/2, 248/1, 248/2, 248/3, 662, 335, 336, 338, 340, 343/1, 358, 353, 666, Podebłocie: 2463, 1606, 1557, 1558, 1587, 1644, 1649, 1648, 1646.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-11-23 14:53:26 | Data modyfikacji: 2018-11-23 14:54:18.
Do wiadomości publicznej
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komunikatów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-11-19 08:25:49.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 436, 17/5, 424, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-11-15 15:56:34 | Data modyfikacji: 2018-11-15 15:57:27.
 Ogłoszenie-aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:36:28.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 851/1, obręb Grabniak, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.19.2018 z dnia 06.11.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-11-06 12:20:16 | Data modyfikacji: 2018-11-06 12:21:26.
 Ogłoszenie-aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:32:57.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2018 r., znak: WI-II.746.1.121.2018.NT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przyłączami gazowymi DN 25 PE, zlokalizowanej na działce ew. nr 2373/21, obręb 0015-Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:55:13 | Data modyfikacji: 2018-10-18 14:56:17.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. Stacja bazowa ma składać się z kratowej wieży stalowej, urządzeń technicznych posadowionych na ruszcie stalowym, ogrodzenia i utwardzenia terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 851/1, obręb Grabniak, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-09-21 11:12:54 | Data modyfikacji: 2018-09-21 11:14:09.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr GAR4475C wraz z wewnętrzna linia zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 454, obręb Anielów, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.17.2017 z dnia 12.09.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-09-12 16:02:45 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:03:41.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2018, znak: BG.6733.10.2018 z dnia 25.06.2018 r. dla inwestycji polegającej budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odcinku od km 58+200 do km 62+200 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: działek nr ewid. 211/2, 211/5, 135/2, 212/2, 213/2, 213/4, 214, 213/1, 215/1, 216/1, 217/1, obręb Chotynia, działek nr ewid. 242/1, 244/1, 908, 303/1, 304/3, 304/5, 327, 329/1, 909/1, 330/1, 332/1, 335/6, 335/9, 335/12, 337/1, 339/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/3, 344/6, 345/1, 346/1, 347/3, 348/1, 349/1, 350/1, 352/1, 353/1, 357/1, 910/3, 359/9, 359/14, 359/10, 360/4, 361/1, 788/3, 796/6, 795/2, 790/1, 789/1, 791/3, 791/2, 792, 717/1, 716/8, 795/6, obręb Gończyce, działek nr ewid. 593/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/3, 121/3, 121/6, 122/3, 122/2, 122/5, 595/4, obręb Ostrożeń Pierwszy, działek nr ewid. 3/1, 3/3, 3/2, 4/1, 419, 4/2, 6, 432/1, 21/1, 433/1, 224/1, 223/1, 222/1, 220/5, 220/4, 219/3, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:07:25 | Data modyfikacji: 2018-08-29 14:09:22.
 Obwieszczenie Urzędu Gminy w Trojanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „ Budowa kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz i kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GPZ Sobolew - projektowana Rozdzielnia Sieciowa Sobolew - projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn" na terenie działek nr ew. Sobolew: 2202/2, 2206/2, 2206/3, 2216/3, 2217, 2215/2, 2373/14, 2373/15, 2373/17, 850, 3200/5, 861, 899, Kaleń Pierwszy: 156, 384, 188, 387, Kaleń Drugi: 305, 308, 330, 345, 346, 383, 368/2, 365, 364, 363, 361, 360, Życzyn: 720, 728, 729/2, Dębówka: 474, 473, 471/1, 470, 469, 468/2, 467/6, 467/8, 573/3, 452, 575, Wola Życka: 228, 227/2, 248/1, 248/2, 248/3, 662, 335, 336, 338, 340, 343/1, 358, 353, 666, Podebłocie: 2463, 1606, 1557, 1558, 1587, 1644, 1649, 1648, 1646

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-08-20 11:49:48 | Data modyfikacji: 2018-08-20 11:50:35.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr GAR4475C, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami oraz linii WLZ , zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 454, obręb Anielów, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-08-06 16:25:38 | Data modyfikacji: 2018-08-06 16:26:24.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanego plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz plan zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z prognozą odziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:29:34 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:30:24.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2806, 2373/6 obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.16.2018 z dnia 31.07.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-07-31 15:53:17 | Data modyfikacji: 2018-07-31 15:54:12.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia zapisu w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2018, znak: BG.6733.11.2018 z dnia 24.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o garaż wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 1429/12, 1429/11, obręb Godzisz, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-07-26 16:01:38 | Data modyfikacji: 2018-07-26 16:03:08.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 9 lipca 2018 r. decyzji Nr 126/S/2018 o zmianie decyzji Nr 90/S/2018 z dnia 21 maja 2018 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 10 lipca 2018 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-07-23 12:45:09 | Data modyfikacji: 2018-07-23 12:46:24.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 112, 205, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2018 z dnia 17.07.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-07-17 14:36:04 | Data modyfikacji: 2018-07-17 14:37:01.
Do wiadomości publicznej
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 lipca 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-16 12:41:20 | Data modyfikacji: 2018-07-16 12:52:00.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Sobolew Nr BG.6733.12.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o zwieszeniu postępowania w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/16, 325/44, 325/43, 325/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-07-13 12:08:47 | Data modyfikacji: 2018-07-13 12:09:30.
 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: DLI.1.6621.17.2018.AN.2 uchylającej w całości decyzję Wojewody mazowieckiego Nr 24/S/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., znak: WI-S.7820.1.2.2017.GA o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 55/S/2017 z dnia 6 marca 2017 r., znak: WI-S.7820.61.2016.GA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długość ok. 13,012 km

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-07-02 15:31:53 | Data modyfikacji: 2018-07-02 15:32:50.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odc. od km 58+200 do km 62+200 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 211/2, 211/5, 135/2, 212/2, 213/2, 213/4, 214, 213/1, 215/1, 216/1, 217/1, obręb Chotynia, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 242/1, 244/1, 908, 303/1, 304/3, 304/5, 327, 329/1, 909/1, 330/1, 332/1, 335/6, 335/9, 335/12, 337/1, 339/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/3 344/6, 345/1, 346/1, 347/3 348/1, 349/1, 350/1, 352/1, 353/1, 357/1, 910/3, 359/9, 359/14, 359/10, 360/4, 361/1, 788/3, 796/6, 795/2, 790/1, 789/1, 791/3, 791/2, 792, 717/1, 716/8, 795/6, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 593/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/3, 121/3, 121/6, 122/3, 122/2, 122/5, 595/4, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 3/1, 3/3, 3/2, 4/1, 419, 4/2, 6, 432/1, 21/1, 433/1, 224/1, 223/1, 222/1, 220/5, 220/4, 219/3, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.10.2018 z dnia 25.06.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-06-26 16:08:45 | Data modyfikacji: 2018-06-26 16:09:54.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy podstacji trakcyjnej Sobolew wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2373/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.14.2018 z dnia 25.06.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-06-26 16:06:19 | Data modyfikacji: 2018-06-26 16:07:28.
 Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 112, 205, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-06-22 15:16:43 | Data modyfikacji: 2018-06-22 15:17:48.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-06-18 13:47:35 | Data modyfikacji: 2018-06-18 13:48:38.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 443, 439/2, 437, 434/1, położonych w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew; części działki o nr ewid. 3220, położonej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 26, 25/1, położonych w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2018 z dnia 07.06.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:56:46 | Data modyfikacji: 2018-06-08 14:57:42.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej do decyzji Nr 54/S/2017 z dnia 6 marca 2017 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 21 maja 2018 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:31:41 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:33:29.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:19:09 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:19:44.
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:12:08.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 164/1, obręb Przyłęk, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2018 z dnia 29.05.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-29 15:14:29 | Data modyfikacji: 2018-05-29 15:16:03.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2806, 2373/6, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:25:40 | Data modyfikacji: 2018-05-25 14:26:26.
Do wiadomości publicznej
 UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sobolewie i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-05-21 11:24:28 | Data modyfikacji: 2018-05-21 11:26:51.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 485/1, 194/1, obręb Kownacica, Gmina Sobolew; części działki o nr ewid. 2247/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 2403/1, 355, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2018 z dnia 09.05.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-09 15:44:27 | Data modyfikacji: 2018-05-09 15:45:14.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2018, znak: BG.6733.11.2018 z dnia 24.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o garaż wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 1429/12, 1429/11, obręb Godzisz, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:59:43.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na translokacji zabytkowego budynku kościoła i dzwonnicy posadowionych na dz. nr 519/4 na działki nr 597 i 596/3 z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kościoła na kaplicę cmentarną oraz budową przyłączy do budynków i miejsc postojowych, budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym o poj. osadnika 2,0m3 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 519/4, 597, 596/3, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-30 12:57:22 | Data modyfikacji: 2018-04-30 12:58:13.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:47:36 | Data modyfikacji: 2018-04-30 10:49:09.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącego budynku szkoły o garaż wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1492/12, 1492/11, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2018 z dnia 24.04.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:05:01 | Data modyfikacji: 2018-04-25 13:06:20.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie podstacji trakcyjnej Sobolew wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2373/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-20 09:28:20.
 Komunikat Komisarza w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-19 13:07:26 | Data modyfikacji: 2018-04-19 13:09:31.
 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-19 12:59:38 | Data modyfikacji: 2018-04-19 13:00:41.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 54/S/2017 z dnia 6 marca 2017 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 11 kwietnia 2018 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:09:46 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:10:35.
 ZAWIADOMIENIE O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA OSTROŻEŃ PIERWSZY

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:51:17 | Data modyfikacji: 2018-04-06 13:52:08.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 164/1, obręb Przyłęk, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-05 15:22:17 | Data modyfikacji: 2018-04-05 15:23:13.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 443, 439/2, 437, 434/1, położonych w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew; części działki o nr ewid. 3220, położonej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 26, 25/1, położonych w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-05 15:19:32 | Data modyfikacji: 2018-04-05 15:20:26.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odcinku od km 62+200 do km 64+250 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 795/6, 855/1, 856/1, 857/1, 854, 961/1, 860/1, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 7/4, 7/6, 8/3, 8/5, 9/1, 10/3, 10/1, 11/1, 12/1, 13/3, 13/5, 14/3, 15/1, 15/3, 16/1, 17/3, 17/5, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/5, 22/3, 25/3, 25/5, 27/1, 29/7, 244/1, 242/1, 241/1, 240/1, 240/2, 238/1, obręb Trzcianka, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2018 z dnia 05.04.2018 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-05 15:16:04 | Data modyfikacji: 2018-04-05 15:16:49.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/16, 325/44, 325/43, 325/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:42:12 | Data modyfikacji: 2018-04-03 15:43:22.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2018 z dnia 21.03.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-21 15:47:58 | Data modyfikacji: 2018-03-21 15:48:41.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o garaż wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1429/12, 1429/11, obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-16 15:51:24 | Data modyfikacji: 2018-03-16 15:52:06.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odc. od km 58+200 do km 62+200 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 211/2, 211/5, 135/2, 212/2, 213/2, 213/4, 214, 213/1, 215/1, 216/1, 217/1, obręb Chotynia, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 242/1, 244/1, 908, 303/1, 304/3, 304/5, 327, 329/1, 909/1, 330/1, 332/1, 335/6, 335/9, 335/12, 337/1, 339/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/3 344/6, 345/1, 346/1, 347/3 348/1, 349/1, 350/1, 352/1, 353/1, 357/1, 910/3, 359/9, 359/14, 359/10, 360/4, 361/1, 788/3, 796/6, 795/2, 790/1, 789/1, 791/3, 791/2, 792, 717/1, 716/8, 795/6, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 593/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/3, 121/3, 121/6, 122/3, 122/2, 122/5, 595/4, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 3/1, 3/3, 3/2, 4/1, 419, 4/2, 6, 432/1, 21/1, 433/1, 224/1, 223/1, 222/1, 220/5, 220/4, 219/3, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-16 15:49:37 | Data modyfikacji: 2018-03-16 15:50:23.
Do wiadomości publicznej
 W dniu 8 marca 2018 r. Rada Gminy w Sobolewie podjęła uchwałę nr XXXVII/256/2018 w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-03-15 11:01:17 | Data modyfikacji: 2018-03-15 11:02:41.
Do wiadomości publicznej
 W dniu 8 marca 2018 r. Rada Gminy w Sobolewie podjęła uchwałę nr XXXVII/255/2018 w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:59:04 | Data modyfikacji: 2018-03-15 11:00:23.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 485/1, 194/1, obręb Kownacica, Gmina Sobolew; części działki o nr ewid. 2247/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 2403/1, 355, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-13 13:46:01.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 224, 602, 599, 366, 367, 368, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2018 z dnia 02.03.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:03:59 | Data modyfikacji: 2018-03-02 13:04:42.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2456, 2408/53, 2408/45, 2408/40, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2018 z dnia 02.03.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:00:56.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 589, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.2.2018 z dnia 02.03.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-02 12:57:46 | Data modyfikacji: 2018-03-02 13:01:31.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji regulacyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia o przepustowości Qd= 6000 Nm3/h (docelowo 16 000 Nm3/h) oraz budowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, 136/6, 142, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2018 z dnia 02.03.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-02 12:53:10 | Data modyfikacji: 2018-03-02 12:55:11.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wewnętrznej linii zasilającej dla stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 576/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.17.2017 z dnia 02.03.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-02 12:44:49 | Data modyfikacji: 2018-03-02 12:46:49.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 342/3, 342/23, 353/1, 342/46, 342/34, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.16.2017 z dnia 02.03.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-02 12:38:26 | Data modyfikacji: 2018-03-02 12:39:16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 112, 206/2, 205, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:56:10 | Data modyfikacji: 2018-02-28 12:57:23.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-22 15:11:46 | Data modyfikacji: 2018-02-22 15:15:22.
TRWA NABÓR NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Druk zgłoszenia kandydata na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-22 08:54:38 | Data modyfikacji: 2018-02-22 08:58:20.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 224, 602, 599, 366, 367, 368 obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-01 16:05:35.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odc od km 62+200 do km 64+250 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 795/6, 855/1, 856/1, 857/1, 854, 961/1, 860/1, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 7/4, 7/6, 8/3, 8/5, 9/1, 10/3, 10/1, 11/1, 12/1, 13/3, 13/5, 14/3, 15/1, 15/3, 16/1, 17/3, 17/5, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/5, 22/3, 25/3, 25/5, 27/1, 29/7, 244/1, 242/1, 241/1, 240/1, 240/2, 238/1, obręb Trzcianka, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:34:06.
 Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:08:17 | Data modyfikacji: 2018-01-29 13:12:20.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr S-3 umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10 m3/h na działce o nr ewid. 324/1, obręb Sokół, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-26 15:06:06.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2456, 2408/53, 2408/45, 2408/40, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-25 08:45:46.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (DN63x5,8PE) wraz z niezbędną gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 441, 515/2, 439/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.15.2017 z dnia 23.01.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:11:06.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (DN63x5,8PE) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2472/8, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2017 z dnia 23.01.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:09:17.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 589, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-23 16:02:16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji regulacyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia o przepustowości Qd= 6000 Nm3/h (docelowo 16 000 Nm3/h) oraz budowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, 136/6, 142, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:34:56.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew w km 10+777 ÷ 11+775 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 112, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.14.2017 z dnia 10.01.2018 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:01:37.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej dla stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 576/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:59:55.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 342/3, 342/23, 353/1, 342/46, 342/34, obręb Sobolew, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-12-15 11:52:59.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 441, 515/2, 439/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-24 14:58:00.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew w km 10+777 ÷ 11+775, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 112, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-22 14:54:04.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2378, 2686/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.10.2017 z dnia 08.11.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-11-08 15:44:14.
Ogłoszenie dot. kwoty dotacji dla przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Sobolew
 Dotacje przedszkola.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:06:59.
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji z dnia 12.10.2017 r., znak: DLI.2.6621.17.2017.PMJ.17 uchylającej w części i umorzeniu postępowania dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-10-24 12:24:59.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (DN 63 x 5,8 PE) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 376/20, obręb Sobolew, Gmina Sobolew., znak: BG.6733.11.2017 z dnia 18.10.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-10-24 12:10:26.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 376/20, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:56:30.
 Obwieszczenie o wydaniu odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji regulacyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, 136/6, 142, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.5.2017 z dnia 19.09.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:53:25.
Informacja o przystąpieniu do opracowania
projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą
do roku 2024

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

projekt Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

projekt programu ochrony środowiska w PDF

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 14:55:08 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:06:47.
 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 14:34:10.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2016, znak: BG.6733.11.2016 z dnia 30.08.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 96, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 658, 344/2, 695/1, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-01 15:43:37.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2378, 2686/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-25 15:53:01.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 164/1, obręb Przyłęk, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2017 z dnia 22.08.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:58:54.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 380, 658, 325/1, 325/2, obręb Sokół, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2017 z dnia 22.08.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:56:10.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2184/23, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2017 z dnia 14.08.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-14 15:38:05.
 Informacja do publicznej wiadomości, że w dniu 9 sierpnia 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „odkrywkowym wydobywaniu kopaliny – piasków z terenu działek nr: 33, 34, 36/1, 625/1 położonych w miejscowości Ostrożeń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie ze złoża piasków „Ostrożeń Pierwszy”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-10 15:00:25.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do produkcji betonu o zdolności produkcyjnej powyżej 15 t na dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 145 w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-04 15:43:34.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 380, 658, 325/1, 325/2, obręb Sokół, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-06-29 15:59:58.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2184/23, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-06-29 15:50:53.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 96, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 658, 695/1, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2016 z dnia 27.06.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:06:59.
 Zaproszenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach do udziału w konsultacjach dotyczących nowych wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 08:59:45.
 Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Rozbudowa parkingu w zakładzie produkcyjnym Sante A. Kowalski Sp. J. na działkach ewidencyjnych nr: 3183/16, 3183/17, 3183/18, 3186/2, 3228, 3190/2, 3188/2 w obrębie geodezyjnym nr 140311_2.0015, na terenie miejscowości Sobolew, w Gminie Sobolew wszczęte, na wniosek firmy SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-06-12 15:15:37.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-31 10:55:17.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji regulacyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, 136/6, 142, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:49:15.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:22:40 | Data modyfikacji: 2017-05-30 12:24:05.
 Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-29 14:44:39.
Zawiadomienie o wyborach uzupełniających
Sołtysa Sołectwa Godzisz
 Termin zebrania wiejskiego w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Godzisz

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-29 08:57:54.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-26 09:33:19.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcina sieci kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2017 z dnia 18.05.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 13:57:12.
Urząd Gminy w Sobolewie, w załączeniu
przekazuje ogłoszenie Starosty Powiatu
Garwolińskiego w sprawie o ustalenie
odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami o
ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa linii 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów”
 Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-17 15:41:30.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (składającej się z wieży, anten sektorowych, anten radioliniowych oraz instalacji elektrycznych), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 576/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2017 z dnia 05.05.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:56:09.
 Analiza gospodarki odpadami 2016

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-04-28 08:22:07.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2017 z dnia 19.04.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-04-19 12:07:55.
Ogłoszenie o konsultacja społecznych projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobolew na
lata 2016-2022

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych rewitalizacja

formularz - konsultacje społeczne

projekt - lokalny program rewitalizacji

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-04-14 12:15:45 | Data modyfikacji: 2017-04-27 09:34:25.
 Wójt Gminy Sobolew zawiadamia strony, że w dniu 10-04-2017 r. zostało wszczęte, na wniosek SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Rozbudowa parkingu w zakładzie produkcyjnym Sante A. Kowalski Sp. J. na działkach ewidencyjnych nr: 3183/16, 3183/17, 3183/18, 3186/2, 3228, 3190/2, 3188/2 w obrębie geodezyjnym nr 140311_2.0015, na terenie miejscowości Sobolew, w Gminie Sobolew.”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:31:53.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2017 r., znak: WI-III.7840.7.169.2015.MS o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla „Budowy, przebudowy i rozbudowy (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa - Dęblin w km 55,600 – 107,283, Szlak Sobolew – Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-04-07 13:10:03.
 Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego ogłoszonego przez Wójta Gminy Sobolew w dniu 6 marca 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:33:24.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/59, 335/61, 342/44, 342/48, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.2.2017 z dnia 27.03.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-27 15:36:57.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-03-24 11:52:44.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcina sieci kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-17 15:48:42.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw płynnych wraz z myjnią samochodową i stacją LPG oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 2373/11 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-10 15:45:19.
 Serdecznie zapraszamy na kolejne konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w dniu 15 marca 2017 r o godz. 16.00 w Sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-10 15:35:00.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 6 marca 2017r. decyzji Nr 55/S/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. 75+212 długość ok. 13,012 km”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-10 12:56:20 | Data modyfikacji: 2017-03-10 12:59:34.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 6 marca 2017r. decyzji Nr 54/S/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długości ok. 12,227 km

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-10 12:51:25 | Data modyfikacji: 2017-03-10 12:53:09.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-09 15:23:34.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (składającej się z wieży, anten sektorowych, anten radioliniowych oraz instalacji elektrycznych), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 576/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-09 15:22:33.
 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2017 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-03-06 15:32:32.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/59, 335/61, 342/44, 342/48, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-02-23 14:03:15.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę na wniosek - PKP Polskie linie Kolejowe S.A. dla inwestycji „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283, Stacja Sobolew odcinek 8 od km 79+505 do km 81+357”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-02-22 10:43:59.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę na wniosek - PKP Polskie linie Kolejowe S.A. dla inwestycji „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy - Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505” (WI-III.7840.7.161.2015.MS)

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-02-22 10:41:41.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony, że w dniu 7-02-2017 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji RŚ6220.3.2016 z dnia 14-10-2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.” w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-02-10 10:05:00.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek nr ewid. 692, 142/1, 141, 140, 139, 138/2, 138/1, 137, 136/2, 136/1, 409, 407, 406, 405/1, 404, 403, 363, 727, 694, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 345, 253/1, 251, 660, 249, 246, 247, 244, 242, 240, 63, 61/3, 61/2, 61/1, 60, 661, 54, 53/2, 59/2, 231, 230/2, 230/1, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 41/2, 41/1, 40, 718, 39/2, 39/1, 38, 37, 36, 26/1, 26/3, 26/2, 15/3, 15/2, 15/1, 14, 13/5, 13/4, 13/2, 13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 201, 200/4, 200/3, 200/1, 199, 198, 258, 723, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 666, 261, 262, 303, 304, 305, 265, 306, 307, 308, 309, 310, 270, 269, 268, 311, 312, 271, 272, 667, 313, 315/1, 316/1, 676, 331/1, 331/2, 332, 333, 280/2, 281/2, 281/5, 281/4, 282/2, 282/1, 283/1, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 338/2, 287, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 290/3, 290/1, 291/2, 291/1, 292, 658, 328/3, 328/4, 327/3, 327/2, 327/1, 326, 732, 325/1, 325/2, 324/1, 675, 380, 384/2, 705, obręb Sokół, Gmina Sobolew, działek nr ewid. 353, obręb Kownacica, Gmina Sobolew, działki nr ewid. 7/2, obręb Kaleń Pierwszy, Gmina Sobolew, działek nr ewid. 3222, 3086/2, 3086/1, 3087, 3088/11, 3088/10, 3088/7, 3088/6, 3223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew., znak: BG.6733.10.2016 z dnia 08.02.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:52:06.
 Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego montażu tymczasowej, mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych w Gończycach na działkach ewidencyjnych nr 359/5, 359/4, 360, 361, 362, 363, 364/1, 365/1, obręb Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:35:38.
 Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego przedsięwzięcia polegającego na montażu dwóch tymczasowych węzłów betoniarskich na części działek ewidencyjnych numer 21, obręb Ostrożeń Drugi oraz 783, obręb Gończyce, gm. Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:34:16.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-02-06 11:35:39.
 Obwieszczenie informujące strony postępowania, że w dniu 31 stycznia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:41:52.
 Obwieszczenie - informacja do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:40:56.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-01-31 15:27:47.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 2684/5, 2380, 2378, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2016 z dnia 20.01.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-01-20 15:44:47.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 438, 437, 569, 571, 576, 574, 578, położonych w miejscowości Nowa Krępa, (obręb Krępa), Gmina Sobolew, znak: BG.6733.5.2016 z dnia 02.01.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-01-02 14:57:21.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński oraz informujące o zebranym materiale dowodowym zgodnie z art. 10 KPA

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-01-02 14:48:47.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-28 15:45:35.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz w niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 262/1, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2016 z dnia 28.12.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-28 15:21:48.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283, Szlak Sobolew – Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:46:09.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew w sprawie zmiany decyzji RŚ6220.3.2016 z dnia 14-10-2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-12-22 13:09:22.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długość ok. 13,012 km, z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: WI-S.7820.61.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:44:40.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:43:45.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 2684/5, 2380, 2378, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:57:16.
 Obwieszczenie o zmianie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 96, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 658, 695/1, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:25:42 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 Obwieszczenie o zmianie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 692, 142/1, 141, 140, 139, 138/2, 138/1, 137, 136/2, 136/1, 409,407, 406, 405/1, 404, 403, 363, 727, 694, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 345, 253/1, 251, 660, 249, 246, 247, 244, 242, 240, 63, 61/3, 61/2, 61/1, 60, 661, 54, 53/2, 59/2, 231, 230/2, 230/1, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 41/2, 41/1, 40, 718, 39/2, 39/1, 38, 37, 36, 26/1, 26/3, 26/2, 15/3, 15/2, 15/1, 14, 13/5, 13/4, 13/2, 13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 201, 200/4, 200/3, 200/1, 199, 198, 258, 723, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 666, 261, 262, 303, 304, 305, 265, 306, 307, 308, 309, 310, 270, 269, 268, 311, 312, 271, 272, 667, 313, 315/1, 316/1, 676, 331/1, 331/2, 332, 333, 280/2, 281/2, 281/5, 281/4, 282/2, 282/1, 283/1, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 338/2, 287, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 290/3, 290/1, 291/2, 291/1, 292, 658, 328/3, 328/4, 327/3, 327/2, 327/1, 326, 732, 325/1, 325/2, 324/1, 675, 380, 384/2, 705, obręb Sokół, Gmina Sobolew; działek o nr ewid. 353, obręb Kownacica, gmina Sobolew; działek o nr ewid. 3222, 3086/2, 3086/1, 3087, 3088/11, 3088/10, 3088/7, 3088/6, 3223, obręb Sobolew, gmina Sobolew; działki o nr ewid. 7/2, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:22:53.
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji z dnia 24 listopada 2016 r., znak: DLI.II.6620.18.2016.MW.11 uchylającej w części i utrzymującej w części decyzję z dnia 19 lutego 2016 r., znak: WI-III.747.4.3.2016.ES o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-28 15:40:08.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 774, 709/1, 705/2, 705/1, 703, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2016 z dnia 16.11.2016 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-17 08:20:30.
 Obwieszczenie o zmianie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 569, 571, 574, 576, 438, 437, 578, położonych w miejscowości Nowa Krępa, obręb Krępa, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-17 08:19:20.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-11-17 08:00:59.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:54:07.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 77/1, 77/2, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 142/2, 143, 144, 147, 149, 152/1, 154, 155, 686, 156, 157/1, 658, 695/1, 362/3, 362/4, 363, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-08 15:49:47.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 692, 142/2 142/1, 141, 140, 139, 138/2, 138/1, 137, 136/2, 136/1, 409,407, 406, 405/1, 404, 403, 363, 727, 694, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 345, 253/1, 251, 660, 249, 246, 247, 244, 242, 240, 63, 61/3, 61/2, 61/1, 60, 661, 61/1, 54, 53/2, 59/2, 231, 230/2, 230/1, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 41/2, 41/1, 40, 718, 39/2, 39/1, 38, 37, 36, 26/1, 26/3, 26/2, 15/3, 15/2, 15/1, 14, 13/5, 13/4, 13/2, 13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 201, 200/4, 200/3, 200/1, 199, 198, 197, 256, 255, 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 666, 261, 262, 303, 304, 305, 265, 306, 307, 308, 309, 310, 270, 269, 268, 311, 312, 271, 272, 667, 313, 317, 314/2, 319, 315/1, 316/1, 676, 331/1, 331/2, 332, 333, 280/2, 281/2, 281/5, 281/4, 282/2, 282/1, 283/1, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 338/2, 287, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 290/3, 290/1, 291/2, 291/1, 292, 294/1, 658, 328/3, 328/4, 327/3, 327/2, 327/1, 326, 732, 325/1, 325/2, 324/1, 675, 380, 384/2, 705, obręb Sokół, Gmina Sobolew; działek o nr ewid. 345, 344, 333, 496, 497/2, 332/4, 353, obręb Kownacica, gmina Sobolew; działek o nr ewid. 3222, 3086/2, 3086/1, 3087, 3088/11, 3088/10, 3088/7, 3088/6, 3223, obręb Sobolew, gmina Sobolew; działki o nr ewid. 7/2, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-08 15:48:09.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 262/1, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-08 15:46:38.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Projekt programu

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-11-04 13:33:41 | Data modyfikacji: 2016-11-04 13:39:10.
 Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegające na „Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-10-14 09:37:14.
 Obwieszczenie informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-10-14 09:34:19.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/20416, znak: BG.6733.4.2016 z dnia 28.07.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 355, 2456, 2403/9, 2407, 169, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-29 16:01:59.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 774, 709/1, 705/2, 705/1, 703, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-29 13:36:42.
 Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-29 12:28:14.
 Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-29 12:23:01.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 14 września 2016 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:52:41 | Data modyfikacji: 2016-09-28 08:53:31.
  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-III.7840.7.161.2015.MS z dnia 14 września 2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy – Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505.”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-23 11:52:56.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-III.7840.7.160.2015.MS z dnia 12 września 2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Stacja Sobolew odcinek 8 od km 79+505 do km 81+357”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-23 11:50:54.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długość ok. 13,012 km, z dnia 15 września 2016 r., znak: WI-S.7820.61.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:39:07 | Data modyfikacji: 2016-09-21 15:40:51.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 15:19:29.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 27 stycznia 2016 r., znak: WI-III.747.4.2.2015.ES

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-08-30 15:53:38.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 774, 707, 845, 707/1, obręb Sobolew oraz działek o nr ewid. 398/1, 399, 1283/1, 472, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2016 z dnia 24.08.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-08-24 15:20:48 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:22:25.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4 KV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2465, 2466, 2469/9, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2016 z dnia 24.08.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-08-24 15:20:08 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew” oraz o zebranych dowodach i materiałach.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-08-17 13:54:57.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 774, 707, 845, 707/1, obręb Sobolew, działek o nr ewid. 398/1, 399, 1283/1, 472, obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:56:29.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 2456, 2403/9, 2407, 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2016 z dnia 28.07.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:41:15.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 251, 988/2, 371/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 364, 362, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 341, obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2016 z dnia 28.07.2016 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:40:07.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-07-20 09:15:59.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-07-15 15:02:56.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4 KV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2465, 2466, 2469/9, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:59:19.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 2456, 2403/9, 2407, 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-29 15:30:06.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 569, 571, 582, 576, 574, 578, obręb Nowa Krępa, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-29 15:29:16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 251, 988/2, 371/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 364, 362, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 341, obręb Kobusy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:06:47.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu zasilania energią elektryczną budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1454/13, 1454/9, 1430/1, 743, 744, 747, 749/1, 749/2, 751/1, 751/2, 753/1, 1325, 752/1, 752/2, 754/4, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2016 z dnia 17.06.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:06:04.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2015, znak: BG.6733.12.2015 z dnia 11.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2195/2, 2197/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, 2206/3, 2216/3, 2217, 305, 296, 2456, 355, 368, 169, 217, 215, 390, 254, 255/2, 255/1, 112, 407, 515/1, 375/1, 342/23, 3249, 354, 342/34, 342/3, 2317/10, 2316, 2317/7, 2278/6, 2267/6, 2368, 2357, 2356, 2355/7, 2583, 2344/3, 2344/7, 2371/3, 2371/7, 2372, 2376, 2329/3, 2329/1, 2329/7, 2329/8, 2328, 2383, 2378, 2504/2, 2380, 2379/1, 2687, 2373/6, 2385, 341, 2450, 2483/3, 2483/17, 2477/9, 2483/16, 2477/8, 2373/14, 2373/15, 3223, 2223/1, 2261, 2338, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-03 15:43:36.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 17 maja 2016 r., znak: WI-III.747.4.19.2016.JK

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:57:07.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 10 maja 2016 r., znak: WI-III.747.4.15.2016.ES/JK

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:16:54.
 Zawiadomienie Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego nr RŚ.6341.24.2016.IG z dnia 5 maja 2016r. dla Polskiego Związku Wędkarskiego, okręgu w Siedlcach, ul. Wojskowa 6; 08-110 Siedlce na piętrzenie wód rzeki Okrzejki oraz pobór wód dla potrzeb kompleksu zbiorników w miejscowości Godzisz.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-05-10 14:07:23.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WI-III.747.11.2016.ES

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:46:57.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia kortów tenisowych wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2371/7 obręb Sobolew, Gmina Sobolew w, znak: BG.6733.2.2016 z dnia 25.04.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:38:01.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2015, znak: BG.6733.3.2015 z dnia 07.04.2015 r. dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-04-22 15:51:20.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 14/2014, znak: BG.6733.14.2014 z dnia 07.04.2015 r. dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-04-22 15:46:29.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu zasilania energią elektryczną istniejących budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1454/13, 1454/9, 1430/1, 743, 744, 747, 749/1, 749/2, 751/1, 751/2, 753/1, 1325, 752/1, 752/2, 754/4, obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-04-15 15:35:29.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, na wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręgu w Siedlcach, ul. Wojskowa 6, 08-110 Siedlce w spawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Okrzejki oraz pobór wód dla potrzeb kompleksu zbiorników wodnych w miejscowości Godzisz

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 09:50:33.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia kortów tenisowych wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid., 2371/7, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:32:52.
 Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Sobolewie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:18:53.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla budowy odcinków linii elektroenergetycznej 40 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:25:08.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2458/4, 2458/5, 2457/4, 2408/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.15.2015 z dnia 19.02.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:32:59.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 lutego 2016 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/27, 335/43, 342/44, 342/5, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34 obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:27:39.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 lutego 2016 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na przebudowie ul. Dębowej i ul. Leszczynowej w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 376/20, 410/16, 1223, 376/1, 377/10, 376/36, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:26:04.
 Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — na 2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:59:06.
KONKURSU
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:57:32.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla budowy odcinków linii elektroenergetycznej 40 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:10:08.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla budowy odcinków linii elektroenergetycznej 40 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:09:20.
 Stanowisko nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:29:30.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Stacja Sobolew – Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:50:56.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Stacja Sobolew odcinek 8 od km 79+505 do km 81+357

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-19 12:07:20.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy – Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:44:22.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 416, 368, 441, 495, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.18.2015 z dnia 13.01.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-13 12:31:11.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2458/4, 2458/5, 2457/4, 2408/2, 2408/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:18:15.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/27, 335/43, 342/44, 342/5, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34 obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:14:04.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Dębowej i ul. Leszczynowej w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 376/20, 410/16, 1223, 376/1, 377/10, 376/36, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:50:49.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13/2015, znak: BG.6733.13.2015 z dnia 09.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-07 16:01:43.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenie wodnoprawnego na likwidację i przebudowę urządzeń wodnych, przełożenie koryta rzeki Łukówki oraz na wykonanie przejścia kablami infrastruktury technicznej pod dnem rzeki w ramach projektu pt. „Modernizacja Linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283”.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:19:54.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 416, 368, 441, 495, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-25 09:43:34.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-12 11:47:17.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Projekt programu

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:42:19 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. złożonej z wieży stalowej kratowej o wysokości 50,5 m (bez uwzględnienia instalacji odgromowej), zasilania stacji, systemu antenowego, urządzeń sterujących, ogrodzenia stacji, zjazdu na drogę (dz. nr ewid. 774), drogi dojazdowej o szerokości 3,0 m oraz utwardzonego terenu stacji, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 753, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.17.2015 z dnia 05.11.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-05 15:28:04.
 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 22 października 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew, pow. garwolińskie, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:12:54.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej Orange Polska S.A., złożonej z wieży stalowej kratowej o wysokości h = 50,50 m (bez uwzględniania instalacji odgromowej), zasilania stacji, systemu antenowego i urządzeń sterujących, ogrodzenia stacji i zjazdu na drogę (dz. nr ewid. 774), drogi dojazdowej o szerokości 3 m i teren stacji utwardzonej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 753, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-23 12:04:22.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2195/2, 2197/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, 2206/3, 2216/3, 2217, 305, 296, 2456, 355, 368, 169, 217, 215, 390, 254, 255/2, 255/1, 112, 407, 515/1, 375/1, 342/23, 3249, 354, 342/34, 342/3, 2317/10, 2316, 2317/7, 2278/6, 2267/6, 2368, 2357, 2356, 2355/7, 2583, 2344/3, 2344/7, 2371/3, 2371/7, 2372, 2376, 2329/3, 2329/1, 2329/7, 2329/8, 2328, 2383, 2378, 2504/2, 2380, 2379/1, 2687, 2373/6, 2385, 341, 2450, 2483/3, 2483/17, 2477/9, 2483/16, 2477/8, 2373/14, 2373/15, 3223, 2223/1, 2261, 2338, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2015 z dnia 11.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:16:07.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 24, 112, 771/2, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2015 z dnia 09.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-09 15:39:12.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 569, 571, 602, 345, 342, 339, 336, 333, 330, 327, 324, 321/3, 318/3, 315, 312, 309, 306, 303, 299, 296, 293, 289, 285, 282, 279, 276/2, 272, 269, 266, 263, 605, 579, 222, 568, 212, 211, 587, obręb Nowa Krępa oraz części działki nr ewid. 701, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2015 z dnia 04.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:41:46.
 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów na terenie Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-27 14:52:49.
 Obwieszczenie w trybie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informujące o wydaniu decyzji znak RŚ 6220.4.2015 zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: RŚ 6220.7.2012 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “Sante”- zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16 i 3183/18 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-08-21 15:36:59.
 Obwieszczenie, zawiadamiające strony, że w dniu 21 sierpnia 2015 r. została wydana zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.4.2015) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “Sante”- zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16 i 3183/18 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-08-21 15:21:36.
 Obwieszczenie informujące, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2 w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew”, powiat garwoliński, woj. mazowieckie złożony został ANEKS- uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 08:52:54.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-23 13:25:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. zmienionej decyzją nr RŚ 6220.2.2014 z dnia 21 maja 2014r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-22 10:25:18.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2195/2, 2197/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, 2206/3, 2216/3, 2217, 305, 296, 2456, 355, 368, 169, 217, 215, 390, 254, 255/2, 255/1, 112, 407, 515/1, 375/1, 342/23, 3249, 354, 342/34, 342/3, 2317/10, 2316, 2317/7, 2278/6, 2267/6, 2368, 2357, 2356, 2355/7, 2583, 2344/3, 2344/7, 2371/3, 2371/7, 2372, 2376, 2329/3, 2329/1, 2329/7, 2329/8, 2328, 2383, 2378, 2504/2, 2380, 2379/1, 2687, 2373/6, 2385, 341, 2450, 2483/3, 2483/17, 2477/9, 2483/16, 2477/8, 2373/14, 2373/15, 3223, 2223/1, 2261, 2338, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:27:02.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 24, 112, 771/2, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-14 15:42:40.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 569, 571, 602, 345, 342, 339, 336, 333, 330, 327, 324, 321/3, 318/3, 315, 312, 309, 306, 303, 299, 296, 293, 289, 285, 282, 279, 276/2, 272, 269, 266, 263, 605, 579, 222, 568, 212, 211, 587, obręb Nowa Krępa, Gmina Sobolew oraz na terenie części działki o nr ewid. 701 obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:20:38.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 lipca 2015 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 112, 771/1, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:19:04.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie budynku publicznego przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3249, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2015 z dnia 03.07.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:35:59.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 825, 833, 640, obręb Grabniak, Gmina Sobolew oraz na terenie części działek o nr ewid. 985, 56, 988/2, 250, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2015 z dnia 03.07.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:35:17.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej wraz z dwoma słupami, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 452 obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew., znak: BG.6733.10.2015 z dnia 03.07.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:34:35.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Sante A. Kowalski Sp. J. ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej dnia 21.01.2013r. znak RŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zmienionej decyzją nr RŚ 6220.2.2014 z dnia 21 maja 2014r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - budowa zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 09:13:56.
 obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2 w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-06-25 10:59:01.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ośrodka dla osób starszych w Sobolewie – budynek projektowany oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa trzech budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.5.2015 z dnia 16.06.2015 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-16 15:46:12.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 825, 833, 640, obręb Grabniak, Gmina Sobolew oraz na terenie części działek o nr ewid. 985, 56, 988/2, 250, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:01:48.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej wraz z dwoma słupami, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 452 obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobole

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:00:29.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 8 czerwca 2015 r. znak RŚ 7624/23/10, w którym umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,0MW na działce o nr ewid. 20 położonej w miejscowości Sokół, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-09 11:43:47.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku publicznego przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3249, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-05 13:09:11.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budynek projektowany oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa trzech budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-27 10:27:52.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej wraz z dwoma słupami, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 452 obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:42:49.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia DN63, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 325/27, 325/24, 325/16, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.2.2015 z dnia 30.04.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:43:04.
Analiza gospodarki odpadami 2014 r.
 Analiza gospodarki odpadami 2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-30 11:04:19.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 825, 833, 640, obręb Grabniak, Gmina Sobolew oraz na terenie działek o nr ewid. 985, 56, 988/2, 250, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:40:23.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3249, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:39:30.
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowa ośrodka dla osób starszy w Sobolewie – budynek projektowany oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa trzech budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:36:51.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 355, 325/27, 325/24, 325/16, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-10 08:45:19.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1 obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2015 z dnia 07.04.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-07 12:47:00.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.14.2014 z dnia 07.04.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-07 12:45:42.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 112, 771/1, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:15:02.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2435/3, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2015 z dnia 19.01.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-19 15:50:50.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 marca 2015 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-19 15:50:15.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1 obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:23:32.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:21:34.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ośrodka dla osób starszy w Sobolewie – budynek projektowany oraz adaptacja 3 budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-05 15:26:11.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2435/3, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:17:32.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
 Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Sobolewie w dniu 23 lutego 2015 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2015 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-16 15:14:29.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:29:57.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1 obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:19:07.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 lutego 2015 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609 obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:17:47.
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:16:46.
 Harmonogram zebrań sołeckich dotyczących wyborów sołtysów w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-29 08:46:25.
 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2015 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:04:50.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2449, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2014 z dnia 13.01.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-01-13 14:47:57.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 822/2, 437, obręb Grabniak, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2014 z dnia 13.01.2015 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-01-13 14:47:06.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:11:42.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2449, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:10:31.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609 obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:09:36.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 822/2, 437, obręb Grabniak, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:08:20.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 268, 269, 270, 309, 310, 311, 271, 272, 278, 279, 669, 280/1, 280/2, 281/2, 281/4, 282/2, 283/1, 283/2, 284/2, 285/1, 285/2, 286, 287, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 282/1, 313, 315/2, 314/2, 317, 319, 265, 666, obręb Sokół, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.10.2014 z dnia 19.12.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:07:50.
 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-17 14:48:53.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/ć Ø 63 PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2449, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-28 14:06:49.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609 obręb Gończyce, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-28 14:04:55.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 268, 269, 270, 309, 310, 311, 271, 272, 278, 279, 669, 280/1, 280/2, 281/2, 281/4, 281/5, 282/2, 283/1, 283/2, 284/2, 285/1, 285/2, 286, 287, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 282/1, 313, 315/2, 314/2, 317, 319, 265, 666 obręb Sokół, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-24 10:44:17.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 822/2, 437, obręb Grabniak, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-07 14:05:58.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4 listopada 2014 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2195/1, 2195/2, 2192, 2188-dr, 2186/1, 2189, 3004, 3005/2, 3006/2, 3009/3, 3009/4, 3008/2, 3011, 3014, 3017, 3020, 3025/1, 3025/2, 3028/1, 3028/3, 3031/1, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/1, 3040, 3041, 3042, 3034, 3043, 3044, 3045, 3046/3, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3048/4, 3048/2, 3048/3, 3050/2, 3219-dr, 3246/5, 3056, 3057, 3058, 3059/9, 3059/14, 3059/15, 3059/11, 3059/5, 3059/3, 3060, 3061/1, 3061/4, 3062/1, 3062/2, 3063, 3064/1, 3064/2, 3065/1, 3065/3, 3065/4, 3066/1, 3066/2, 3066/3, 3067/6, 3067/3, 3068/9, 3068/5, 3069, 3070/1, 3071, 3072/1, 3072/2, 3073/2, 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-07 14:03:03.
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastruktur w miejscowości Sokół, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-10-23 15:23:19.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 października 2014r. znak: RŚ 6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-10-13 15:16:19.
 Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 października 2014r. Nr RŚ 6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-10-13 15:15:23.
 OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-10-01 14:44:54.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 268, 269, 270, 309, 310, 311, 271, 272, 278, 279, 669, 280/1, 280/2, 281/2, 281/4, 281/5, 282/2, 283/1, 283/2, 284/2, 285/1, 285/2, 286, 287, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1 obręb Sokół, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:24:45.
 Obwieszczenie wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:14:31.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kopalin ze złoża Godzisz w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie” w obrębie działek o numerach ewid. 504/1, 504/2, 504/3, 505 i 506.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:42:15.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2195/1, 2195/2, 2192, 2188-dr, 2186/1, 2189, 3004, 3005/2, 3006/2, 3009/3, 3009/4, 3008/2, 3011, 3014, 3017, 3020, 3025/1, 3025/2, 3028/1, 3028/3, 3031/1, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/1, 3040, 3041, 3042, 3034, 3043, 3044, 3045, 3046/3, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3048/4, 3048/2, 3048/3, 3050/2, 3219-dr, 3246/5, 3056, 3057, 3058, 3059/9, 3059/14, 3059/15, 3059/11, 3059/5, 3059/3, 3060, 3061/1, 3061/4, 3062/1, 3062/2, 3063, 3064/1, 3064/2, 3065/1, 3065/3, 3065/4, 3066/1, 3066/2, 3066/3, 3067/6, 3067/3, 3068/9, 3068/5, 3069, 3070/1, 3071, 3072/1, 3072/2, 3073/2, 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-08-26 15:05:30.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Chotynia, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 145, 146, 147/4, 147/9, 147/8, 148, 150, 152/4, 152/6, obręb Chotynia, Gmina Sobolewolew, znak: BG.6733.8.2014 z dnia 21.08.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-08-22 15:02:13.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-08-13 11:55:25.
 obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ.6220.2.2011 z dnia 30-08-2011r. dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce i Sokół oraz w obrębie miejscowości Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sobolew, Kaleń Pierwszy, Kownacica, gmina Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-08-13 11:53:24.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Chotynia, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 145, 146, 147/4, 147/9, 147/8, 148, 150, 152/4, 152/6, obręb Chotynia, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-07-22 10:41:09.
 Obwieszczenie informujące o wyznaczeniu granic obszaru i terenu górniczego GODZISZ

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2014-06-09 10:12:52.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2014 z dnia 05.06.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-06-05 15:57:33.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2014 z dnia 05.06.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-06-05 15:56:44.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr RŚ 6220.2.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce, Sokół, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Kaleń Pierwszy, Kownacica, Sobolew gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-05-29 14:54:38.
 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach Nr RŚ.6220.2.12014 z dnia 21.05.2014 r. w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-21 15:52:38.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach Nr RŚ.6220.2.12014 z dnia 21.05.2014 r. w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-21 15:52:05.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, złącza kablowe wraz z niezbędną infrastrukturą , zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 145, 146, 147/4, 147/9, 147/8, 148, 150, 152/4, 152/6, obręb Chotynia, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:10:08.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:09:04.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:07:36.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2408/29, 2408/32, 2408/40, 2408/10, 2408/18, 2408/3, 2408/5, 2409/10, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2014 z dnia 28.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-29 15:16:39.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2316, 376/36, 377/10, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2014 z dnia 28.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:56:02.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz informujące o zebranych materiałach i dowodach

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2014-04-16 14:12:56.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, obręb Gończyce, gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2014 z dnia 07.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:37:01.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:36:03.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:34:38.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 268, obręb Przyłęk, gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2013 z dnia 04.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:33:14.
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-03-19 14:41:02.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Sante A. Kowalski Sp. J. ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej dnia 21.01.2013r. znak RŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-03-07 10:02:18.
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:56:16.
 Obwieszczenie informujące, że została wydana decyzja administracyjna przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Nr SKO.4000-1023/2013 utrzymująca w mocy decyzję środowiskową Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 12 czerwca 2013r. dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-10-25 14:19:02.
 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o fakcie zebrania materiału dowodowego w sprawie odwołania od decyzji określającej o środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew-Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:02:05.
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 września 2013 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego Nr RŚ 6341.83.2013 z dnia 3 września 2013 r. dla Gminy Sobolew na piętrzenie jazem żelbetowym i pobór wód rzeki Promnik w km 24+520 dla potrzeb zbiornika wodnego o powierzchni 1,1 ha w miejscowości Gończyce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-09-10 08:52:33.
 Obwieszczenie informujące, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z prośbą o uzupełnienie materiału dowodowego związanego z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 1-06-2013r o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 09:37:57.
 Zawiadomienie, że do Urzędu Gminy Sobolew wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Sobolew Nr RŚ.6220.4.2012 z dnia 12.06.2012 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie” dla Inwestora - Siłownie Wiatrowe S.A. , w imieniu którego działa Pełnomocnik-Pan Grzegorz Roman Bujak, AgroTrade – Biurowiec Versal, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:19:16.
 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-06-19 13:26:29.
 Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-06-19 13:25:25.
 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr RŚ.6540.4.2013 z dnia 4-06-2013 r. w którym pozytywnie zaopiniowano przedłożony “Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S 17 Garwolin - Kurów, odcinek Garwolin – granica województw mazowieckiego i lubelskiego “

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-06-04 09:59:23.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 2 maja 2013 r. znak RŚ 6540.3.2013, w którym pozytywnie zaopiniowano przedłożony “Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S 17 Garwolin - Kurów, odcinek Garwolin – granica województw mazowieckiego i lubelskiego “

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-05-06 15:19:04.
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce”, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-05-06 08:55:13.
 W dniu 25 października 2012 r. Rada Gminy w Sobolewie podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie z art. 420 § 1 KODEKSU WYBORCZEGO – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) na ustalony podział Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, objęty niniejszą uchwałą, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Podział na okręgi w załączniku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2012-10-31 09:05:33.
 Ogloszenie na konkurs Gonczyce.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2012-05-29 12:18:50.
 Porządek obrad sesji, która odbędzie się 3 sierpnia 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-28 08:22:43.
 Porządek obrad sesji, która odbędzie się 30 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-06-27 10:45:56.

Zobacz:
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Data wprowadzenia: 2011-06-27 10:45:56
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec