Rada

Karol Marcinkowski - Przewodniczący Rady Gminy Sokół
Maria Hanna Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sobolew
Danuta Maria Błachnio- Radna Rady Gminy Sobolew
Paweł Cyrta - Radny Rady Gminy Sobolew
Jan Krupa - Radny Rady Gminy Sobolew
Marian Lipiec - Radny Rady Gminy Sobolew
Hanna Matyska - Radna Rady Gminy Sobolew
Roman Ochnio - Radny Rady Gminy Trzcianka
Mirosław Owczarczyk - Radny Rady Gminy Chotynia
Henryk Julian Pukaluk - Radny Rady Gminy Gończyce
Anna Sowa - Radna Rady Gminy Kaleń Drugi
Piotr Szewczyk - Radny Rady Gminy Gończyce
Mirosław Śliz - Radny Rady Gminy Godzisz
Rafał Talarek - Radny Rady Gminy Kownacica
Leszek Dariusz Urawski - Radny Rady Gminy Sobolew

 

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2007-07-18 09:46:21 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:10:37.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - ROZPOCZĘCIE KADENCJI
 Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:07:19 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:10:37.
 Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 12:45:26 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:10:37.
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 12:48:47 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:10:37.
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 12:51:03 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:10:37.
 Oswiadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 12:53:28 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:10:37.
``
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 12:54:22 | Data modyfikacji: 2011-03-08 12:55:39.
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 12:56:55 | Data modyfikacji: 2011-03-08 12:55:39.
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 12:57:48 | Data modyfikacji: 2011-03-08 12:55:39.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 12:58:44 | Data modyfikacji: 2011-03-08 12:55:39.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szczęcha

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 12:59:52 | Data modyfikacji: 2011-03-08 12:55:39.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 13:00:54 | Data modyfikacji: 2011-03-08 12:55:39.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 13:03:10 | Data modyfikacji: 2011-03-08 12:55:39.
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-08 13:04:09 | Data modyfikacji: 2011-03-08 12:55:39.
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-17 15:46:07 | Data modyfikacji: 2011-03-08 12:55:39.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2010 ROK
 Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:18:27 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:27:10.
 Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:21:26 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:23:36 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:32:11 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:33:18 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:34:27 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:35:41 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:36:45 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:37:35 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:38:51 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szczęcha

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:39:45 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:40:36 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:42:45 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-11 12:43:54 | Data modyfikacji: 2011-07-11 12:28:43.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 ROK
 Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:07:40 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
 Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:16:31 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
  Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:38:05 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:21:17 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
  Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:22:17 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:23:14 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:24:03 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
  Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:25:11 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:25:49 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:26:33 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szczęcha

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:27:24 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
  Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:28:08 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:14:45.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:28:50 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:42:51.
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:29:31 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 ROK
  Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:07:45 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
  Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:08:45 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:10:09 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
  Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:11:14 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:13:20 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:14:21 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:15:14 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
  Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:16:00 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:16:51 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:17:52 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szczęcha

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:18:38 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
  Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:19:35 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
  Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:20:25 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:21:13 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:43:47.
  Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-03-11 12:19:23 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:16:56 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:18:24 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:19:47 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:21:12 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:22:21 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:23:19 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:24:09 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:25:13 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:26:13 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:27:45 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:29:40 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:30:53 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:31:58 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:32:57 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNY KONIEC KADENCJI
2010- 2014
 Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 09:34:32 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
  Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:01:56 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:02:51 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:03:45 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:04:44 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:05:57 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:06:54 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:08:10 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:14:12 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:16:12 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:17:17 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:18:25 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:19:41 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:21:53 | Data modyfikacji: 2014-03-11 12:21:02.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - ROZPOCZĘCIE KADENCJI
2014-2018
 Oświadczenie majątkowe radnej Danuty Błachnio

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:35:19 | Data modyfikacji: 2015-01-29 21:18:55.
 Oświadczenie majątkowe radnego Pawła Cyrty

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:38:05 | Data modyfikacji: 2015-01-29 21:11:45.
 Oświadczenie majątkowe radnej Justyny Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:40:14 | Data modyfikacji: 2015-01-29 21:34:27.
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:44:39 | Data modyfikacji: 2015-01-29 21:47:10.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:46:36 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:02:31.
 Oświadczenie majątkowe radnej Hanny Matyski

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:49:06 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:05:52.
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:50:46 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:07:46.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Owczarczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:53:09 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:08:54.
 Oświadczenie majątkowe radnego Henryka Pukaluka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:54:58 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:10:04.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:56:37 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:19:00.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:58:07 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:29:53.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:59:22 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:35:28.
 Oświadczenie majątkowe radnego Rafała Talarka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:00:43 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:37:08.
 Oświadczenie majątkowe radnego Leszka Urawskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:02:17 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2014 ROK
 Oświadczenie majątkowe radnej Danuty Błachnio

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:33:07 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Pawła Cyrty

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:35:34 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnej Justyny Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:41:52 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
  Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:43:27 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:44:55 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnej Hanny Matyski

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:46:06 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Owczarczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:47:01 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
  Oświadczenie majątkowe radnego Henryka Pukaluka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:48:12 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:49:03 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:50:18 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:51:10 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Rafała Talarka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:52:15 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
  Oświadczenie majątkowe radnego Leszka Urawskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:53:00 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia-początek kadencji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:48:22 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:48:22
Opublikowane przez: Mariola Kępka