SESJA XII

 Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015 – 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:34:20.
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/66/2015 z dn. 3 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:35:53.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/66/2015 z dn. 3 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:37:10.
  UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/66/2015 z dn. 3 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:39:41.
 UCHWAŁA NR XII/67/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:54:16.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dn. 3 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 20:59:35.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dn. 3 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:00:36.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dnia 3 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:01:33.
 Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dnia 3 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:03:06.
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dnia 3 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 21:40:10.
 Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:47:21.
  Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:51:02.
 Protokół Nr XII/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:22:36 | Data modyfikacji: 2016-01-15 10:19:09.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:22:36
Data modyfikacji: 2016-01-15 10:19:09
Opublikowane przez: Mariola Kępka