SESJA X

 UCHWAŁA NR X/52/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:10:41.
 Załączniki do uchwały NR X/52/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:12:02.
 UCHWAŁA NR X/53/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:13:04.
 UCHWAŁA NR X/54/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:13:56.
 UCHWAŁA NR X/55/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:15:07.
 Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:20:34.
 UCHWAŁA NR X/57/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:22:34.
 UCHWAŁA NR X/58/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:23:55.
 Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:26:16.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/59/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:28:43.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/59/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:29:59.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/59/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:31:54.
 UCHWAŁA Nr X/60/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:34:03.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:35:20.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:36:41.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:40:39.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr X/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:42:27.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:43:35.
 UCHWAŁA NR X/61/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:44:25.
 UCHWAŁA NR X/62/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:45:23.
 Protokół Nr X/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-09-03 09:36:34.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2015-09-03 09:36:34
Opublikowane przez: Mariola Kępka