SESJA XXVI

 UCHWAŁA NR XXVI/185/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:12:20 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:14:03.
 UCHWAŁA NR XXVI/186/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:16:48 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:15:35.
 UCHWAŁA NR XXVI/187/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:38:55 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:16:32.
 UCHWAŁA NR XXVI/188/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2017.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:40:54 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:16:32.
 UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:45:02 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:24:06.
 UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:00:48 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:24:06.
  Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:05:20 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:19:18.
 UCHWAŁA NR XXVI/192/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:07:09 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:20:54.
 Protokół Nr XXVI/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-19 10:16:48 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:20:54.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2017-05-19 10:16:48
Opublikowane przez: Mariola Kępka