SESJA XXII

 UCHWAŁA NR XXII/153/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:05:24.
 UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:06:50.
 Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:08:38.
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/155/2016 z dn. 14 września 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:10:19.
 Zał.Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/155/2016 z dn. 14 września 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:11:04.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXII/155/2016 z dnia 14 września 2016 r .

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:12:07.
 UCHWAŁA NR XXII/156/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:13:23.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/156/2016 z dn. 14 września 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:14:06.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/156/2016 z dn. 14 września 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:15:11.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/156/2016 z dnia 14 września 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:16:01.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/156/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:18:19 | Data modyfikacji: 2016-10-05 11:19:39.
  Protokół Nr XXII/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-12-05 10:12:37 | Data modyfikacji: 2016-10-05 11:19:39.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2016-12-05 10:12:37
Opublikowane przez: Mariola Kępka