SESJA XXXIV

 UCHWAŁA NR XXXIV/240/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:00:27.
 UCHWAŁA NR XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:03:14 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:07:40.
 Uchwała Nr XXXIV/242/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:05:29 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:09:27.
 UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:14:33 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:09:27.
 Uchwała nr XXXIV/244/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:17:49 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:22:30.
 UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:30:49 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:22:30.
 Protokół Nr XXXIV/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-03-13 15:10:50 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:22:30.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2018-03-13 15:10:50
Opublikowane przez: Mariola Kępka