SESJA XI

 Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 09:36:26.
 Zał. nr 1 do uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 09:39:41.
 Zał. nr 2 do uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 09:40:58.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 09:43:59.
 UCHWAŁA Nr XI/64/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 09:56:34.
 Zał. nr 1 do uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 09:58:23.
 Zał. nr 2 do uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 09:59:40.
 Zał. nr 3 do uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:00:46.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:02:34.
  UCHWAŁA Nr XI/65/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie stanowiska dotyczącego przyśpieszenia modernizacji drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:05:16.
 Protokół Nr XI/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-29 11:57:37 | Data modyfikacji: 2016-01-29 11:58:40.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2016-01-29 11:57:37
Data modyfikacji: 2016-01-29 11:58:40
Opublikowane przez: Mariola Kępka