SESJA VII

 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 lutego 2015 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-25 11:56:56.
 UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-25 12:00:22.
 UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-25 12:02:26.
 Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-25 13:36:15.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/33/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:26:16.
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/33/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:27:07.
 Uzasadnienie do uchwały Nr VII/33/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:28:12.
 UCHWAŁA Nr VII/34/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:29:18.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/34/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:38:05.
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/34/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:39:35.
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/34/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:41:37.
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/34/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:42:45.
  Uzasadnienie do uchwały Nr VII/34/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:43:41.
 Protokół Nr VII/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:44:51.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:44:51
Opublikowane przez: Mariola Kępka