SESJA XVII

 Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:07:45.
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/110/2016 z dn.7 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:11:07.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/110/2016 z dn. 7 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:11:50.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/110/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r .

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:13:36.
 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:16:33.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/111/2016 z dn. 7 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:17:35.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/111/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:18:20.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/111/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:19:20.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr XVII/111/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:20:56.
 Protokół Nr XVII/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:24:11.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:24:11
Opublikowane przez: Mariola Kępka