SESJA XXXII

 Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/214/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:09:11.
 Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/215/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:12:04.
 Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:13:43 | Data modyfikacji: 2017-11-23 09:19:42.
 Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:19:08 | Data modyfikacji: 2017-11-23 09:21:11.
 Protokół Nr XXXII/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:22:59 | Data modyfikacji: 2017-11-23 09:21:11.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:22:59
Opublikowane przez: Mariola Kępka