SESJA VIII

 UCHWAŁA NR VIII/35/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 08:36:42 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 08:45:22 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 08:49:57 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozwiązania Klubu Radnych „Wspólna Gmina”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 08:52:16 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA NR VIII/39/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 08:56:20 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 08:59:35 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA NR VIII/41/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:01:45 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA NR VIII/42/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:05:45 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:08:24 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 Rozstrzygnięcie nadzoru

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:10:37 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA Nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:15:06 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 Załącznik do uchwały nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:18:49 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 Załącznik do uchwały nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:21:29 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 Załącznik do uchwały nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:22:50 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:38:55.
 UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:25:40 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:31:09 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:34:24 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/47/2015 z dn. 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:38:09 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/47/2015 z dn. 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:53:37 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:55:02 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 UCHWAŁA Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:00:36 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 Zał. nr 1 do UCHWAŁY Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:34:53 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 Zał. nr 2 do UCHWAŁY Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:36:21 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:38:41 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:39:57 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:49:00 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 UCHWAŁA NR VIII/49/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na rok 2015”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:51:58 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 UCHWAŁA Nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa Sobolew I.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:57:09 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 Rozstrzygnięcie nadzoru

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 11:15:27 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym Rady Gminy w Sobolewie – umowy o pracę.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 11:16:59 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.
 Protokół Nr VIII/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-03 15:29:45 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:28:57.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2015-07-03 15:29:45
Opublikowane przez: Mariola Kępka