SESJA XXV

 Uchwała Nr XXV/176/2017 Rady Gminy w Sobolewie w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2017r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 13:40:30.
 Uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2017r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 13:43:31.
 Uchwała Nr XXV/178/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określania "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teranie Gminy Sobolew w 2017 roku"

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 13:47:33.
 Uchwała Nr XXV/179/2017. Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prywatne i inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:04:11.
 Uchwała Nr XXV/180/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:13:45.
 Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określanie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przekazania każdemu kryterium określonej liczby punktów

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:23:49.
 Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:27:27.
 Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej - na 10 lat - umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:31:48.
 Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawei wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:34:45.
 Stanowisko Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie dyspozycji zamiany działki Nr 276 wraz z budynkiem po starym przedszkolu stanowiącej własność Gminy Sobolew na działkę Nr 457/2 stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej św. Trójcy w Gończycach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:40:05.
 Protokół Nr XXV/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-04-05 10:14:02.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2017-04-05 10:14:02
Opublikowane przez: Mariola Kępka