SESJA XXIII

 UCHWAŁA NR XXIII/157/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:46:07.
 UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:47:38.
 UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:59:41.
 UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:13:02.
 UCHWAŁA NR XXIII/161/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:20:46.
 UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:38:04.
 UCHWAŁA NR XXIII/163/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:54:03.
 UCHWAŁA NR XXIII/164/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2017 r.”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:38:27.
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/164/2016_1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:44:16.
 UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:45:46.
 UCHWAŁA NR XXIII/166/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu, pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Sobolew, na lata: 2016– 2022”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:49:13 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 UCHWAŁA NR XXIII/167/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:59:58 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/167/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:01:54 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 Zał.Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/167/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:05:21 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy Sobolew z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016 – 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:08:36 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 UCHWAŁA NR XXIII/168/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016, w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:28:28 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:30:23 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:31:26 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:32:52 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:37:41 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.
 Protokół Nr XXIII/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:35:36 | Data modyfikacji: 2017-06-08 10:52:17.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:35:36
Opublikowane przez: Mariola Kępka