Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie

Zarządzenie nr 2/2017 dot zmian w składzie GKRPA
w Sobolewie
 
Zarzadzenie nr 2 .2017 w sprawie zmian w składzie komisji alkoholowej.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:53:50.
Skład członków GKRPA w Sobolewie
 
skład członków GKRPA w Sobolewie.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:55:07.
UCHWAŁA NR XXVI/185/2017 Z DNIA 30 MARCA 2017
 
Uchwała nr XXVI185.2017 RG SOBOLEW.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:02:38.
Gminny Program Profilkatyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 2017
 
Gminny Program profilaktyki i rozwiazywania pr.alkoh 2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:30:34.
Uchwała nr XXVI/186 2017
 
Uchwała nr XXVI 186.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:33:07.
Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii 2017
 
Gminny Progarm Przeciwdziałania narkomaii 2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:40:12.
Uchwała nr XXVIII/164/2010
 
Uchwała nr XXVIII 164 2010.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:42:52.
Uchwała XXXI 257
 
Uchwała nr XXXI 257.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:55:12.
Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 30.12.2016 w
sprawie ustalenia zasad i zakresu kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Sobolew

wzór upowaznienia

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w punkcie sprzedazy alkoholu

protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych

 
zarzadzenie nr 62.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:24:50.
Harmonogram planowanych kontroli
 
harmonogram planowanych kontroli.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 10:05:49.

Zobacz:
   Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych
   Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
   Regulamin GKRPA w Sobolewie
Data wprowadzenia: 2017-06-21 10:05:49
Opublikowane przez: Monika Szymańska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy Sobolew
ul. ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
Kierownik Jednostki
Andrzej Koszutski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 682-50-23
Fax: (+48 25) 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl