Zarządzenie nr 2/2017 dot zmian w składzie GKRPA
w Sobolewie
 Zarzadzenie nr 2 .2017 w sprawie zmian w składzie komisji alkoholowej.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:53:50.
Skład członków GKRPA w Sobolewie
 skład członków GKRPA w Sobolewie.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:55:07.
UCHWAŁA NR XXVI/185/2017 Z DNIA 30 MARCA 2017
 Uchwała nr XXVI185.2017 RG SOBOLEW.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:02:38.
Gminny Program Profilkatyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 2017
 Gminny Program profilaktyki i rozwiazywania pr.alkoh 2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:30:34.
Uchwała nr XXVI/186 2017
 Uchwała nr XXVI 186.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:33:07.
Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii 2017
 Gminny Progarm Przeciwdziałania narkomaii 2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:40:12.
Uchwała nr XXVIII/164/2010
 Uchwała nr XXVIII 164 2010.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:42:52.
Uchwała XXXI 257
 Uchwała nr XXXI 257.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:55:12.
Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 30.12.2016 w
sprawie ustalenia zasad i zakresu kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Sobolew

wzór upowaznienia

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w punkcie sprzedazy alkoholu

protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych

 zarzadzenie nr 62.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:24:50.
Harmonogram planowanych kontroli
 harmonogram planowanych kontroli.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 10:05:49.
Harmonogram kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w Gminie Sobolew 2018
 harmonogram kontroli.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:30:21.
Harmonogram planowanych kontroli punktów
sprzedazy napojów alkoholowych w 2020 r
 Harmonogram kontroli 2020r..pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 11:42:51.
Harmonogram planowanych kontroli punktów
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Sobolew w 2022r.
 Harmonogram kontroli na 2022r..pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2022-01-18 10:01:33 | Data modyfikacji: 2022-01-18 10:03:32.
Harmonogram planowanych kontroli punktów
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Sobolew w roku 2023
 Harmonogram 2023 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2022-12-30 10:51:39 | Data modyfikacji: 2022-12-30 10:53:38.
Harmonogram planowanych kontroli punktów
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
Sobolew w 2024 r.
 Harmonogram kotroli w 2024r..pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2024-01-12 15:16:09.

Zobacz:
   Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych
   Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
   Regulamin GKRPA w Sobolewie
Data wprowadzenia: 2024-01-12 15:16:09
Opublikowane przez: Monika Szymańska