SESJA XXV

 U C H W A Ł A Nr XXV/191/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:51:16.
 UCHWAŁA NR XXV/192/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:52:30.
 UCHWAŁA NR XXV/193/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:53:37.
 U C H W A Ł A Nr XXV/194/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:54:46.
 U C H W A Ł A Nr XXV/195/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:55:30.
 U C H W A Ł A Nr XXV/196/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:56:22.
 U C H W A Ł A Nr XXV/197/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:56:57.
 U C H W A Ł A Nr XXV/198/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:57:47.
 U C H W A Ł A Nr XXV/199/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:58:31.
 U C H W A Ł A Nr XXV/200/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:59:24.
 UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:05:59.
 UCHWAŁA XXV/202/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:07:05.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/202/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:11:38.
  Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/202/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:13:33 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXV/202/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:17:09 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Objaśnienia do Uchwały XXV/202/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:17:59 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Uchwała Nr XXV/203/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:20:02 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:22:21 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:23:21 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/203/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:24:31 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Protokół nr XXV/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-12-03 08:45:45 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2013-12-03 08:45:45
Opublikowane przez: Mariola Kępka