SESJA II

 Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2011 - 2017

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 09:49:16.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:11:35.
 Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:12:32.
 Objaśnienia do uchwały WPF 2011-2017.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:13:27.
 Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:17:44.
 Tabela nr 1 - planowane dochody budżetu na 2011 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:19:41.
 Tabela 2 - planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:20:39.
 Tabela nr 3 - przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:21:54.
 Tabela nr 4 - plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2011 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:25:23.
 tabela nr 5 - plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:27:07.
 zał.1 Limit wyd na plany inwest 2011.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:28:06.
 zał. 2 dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu przedmiotem należącym i nie należącym do sektora finans.publicznych.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:35:28.
 załącznik nr 3 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2011.xls

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:36:41.
 zał.4 Gminny Program.....alkoholowych.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:39:12.
 UZASADN. do Uchwały BUDŻETU GMINY NA 2011.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:40:14.
 Plany finansowe szkół i przedszkoli na 2011 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:41:25.
 UCHWAŁA II.10.2010 z 30.12.2010 r..doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:46:10.
 załącznik nr 1 Uchwała II.10.2010 z 30.12.2010 Limit wyd na plany inwest 2010.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:47:02.
 Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:52:16.
 Uchwała Nr II/12/2010 w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet sołtysom sołectw Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:53:49.
 Uchwała Nr II/13/2010 w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:56:24.
 Protokół II/2010

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:58:54.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:58:54
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec