bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXV strona główna 

SESJA XXV
 U C H W A Ł A Nr XXV/191/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:51:16.
 UCHWAŁA NR XXV/192/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:52:30.
 UCHWAŁA NR XXV/193/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:53:37.
 U C H W A Ł A Nr XXV/194/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:54:46.
 U C H W A Ł A Nr XXV/195/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:55:30.
 U C H W A Ł A Nr XXV/196/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:56:22.
 U C H W A Ł A Nr XXV/197/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:56:57.
 U C H W A Ł A Nr XXV/198/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:57:47.
 U C H W A Ł A Nr XXV/199/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:58:31.
 U C H W A Ł A Nr XXV/200/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:59:24.
 UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:05:59.
 UCHWAŁA XXV/202/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:07:05.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/202/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:11:38.
  Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/202/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:13:33 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXV/202/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:17:09 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Objaśnienia do Uchwały XXV/202/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:17:59 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Uchwała Nr XXV/203/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:20:02 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:22:21 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:23:21 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/203/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:24:31 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.
 Protokół nr XXV/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-12-03 08:45:45 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:14:51.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2013-12-03 08:45:45
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl