SESJA VIII

 UCHWAŁA Nr VIII/50/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2011 r. w sprawie realizacji przez Gminę – prawa pierwokupu nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr ew. 2373/7, położonej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:18:50.
 U C H W A Ł A Nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:20:20.
``
 Protokół VIII/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-06-05 09:47:55 | Data modyfikacji: 2012-06-05 09:49:10.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2012-06-05 09:47:55
Data modyfikacji: 2012-06-05 09:49:10
Opublikowane przez: Mariola Kępka