SESJA IX

 Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:54:35.
 Załącznik do Uchwały Nr IX/52/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:55:54.
 U C H W A Ł A Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:58:11.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:03:12.
 Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Sobolew z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2011 – 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:04:56.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:06:06.
 Wykaz przedsięwzięć

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:07:24.
 Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej – na 5 lat – umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:08:58.
 Protokół IX/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-06-05 09:53:17.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2012-06-05 09:53:17
Opublikowane przez: Mariola Kępka