SESJA XVII

 UCHWAŁA NR XVII/108/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 10:44:52.
 UCHWAŁA Nr XVII/109/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze kupna- niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 10:50:20.
  UCHWAŁA Nr XVII /110/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 10:52:48.
 Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 10:54:26.
 U C H W A Ł A Nr XVII/112/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:02:04.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/112/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:07:31.
 Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:09:07.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:11:19.
 Zbiorczo przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:13:00.
 Wykaz przedsięwzięć

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:14:34.
 Wykaz przedsięwzięć

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:15:09.
 Wykaz przedsięwzięć

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:16:01.
 Protokół Nr XVII/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:32:06.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:32:06
Opublikowane przez: Mariola Kępka