SESJA XXIV

 UCHWAŁA Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:04:46.
 UCHWAŁA Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:06:09.
 UCHWAŁA Nr XXIV/182/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:07:12.
 UCHWAŁA XXIV/183/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:08:27.
 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/183/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:10:54.
 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/183/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:12:01.
 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/183/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:13:08.
 załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/183/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:15:11.
 Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:16:12.
 Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:17:30.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:18:29.
 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:19:12.
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIV/184/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:19:46.
 UCHWAŁA NR XXIV/185/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:20:46.
 UCHWAŁA NR XXIV/186/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:21:30.
 UCHWAŁA NR XXIV/187/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:22:13.
 UCHWAŁA Nr XXIV/188/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:55:01.
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/188/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:56:00.
 UCHWAŁA Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:57:06.
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/189/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:58:29.
 UCHWAŁA Nr XXIV/190/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:59:32.
 Protokół nr XXIV/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-09-30 10:20:59.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2013-09-30 10:20:59
Opublikowane przez: Mariola Kępka