SESJA IV

 uchwała Nr IV 24 2011 z dnia 10 marca 2011 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-30 15:07:06.
 Załącznik do uchwały Nr IV/24/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-30 15:40:25 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:43:56.
 uchwała Nr IV 25 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - nieruchomości gruntowych.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-30 15:45:32 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:43:56.
 uchwała Nr IV 26 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew - darowizny nieruchomości.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-30 15:46:35 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:43:56.
 Uchwała Nr IV/27/2011 z dnia 10 marca 2011 r., w sprawie apelu do Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-30 15:48:16 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:43:56.
 uchwała Nr IV 28 2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2011.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-30 15:49:11 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:43:56.
 Załącznik do uchwały Nr IV/28/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-30 15:50:25 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:53:30.
 uchwała Nr IV 29 2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie uchwalena Gminnego Programu Przeciwdziałąnia Narkomanii dla Gminy Sobolew na rok 2011.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-30 15:54:40 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:53:30.
 Załącznik do uchwały Nr IV/29/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-30 15:56:22 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:57:22.
 Uchwała Nr IV/30/2011 z dnia 10 marca 2011 r., zmieniająca uchwałę Nr III/22/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na realizację – przez Gminę Sobolew – projektu pn.: “Warto zmieniać siebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-31 09:31:00 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:57:22.
 Uchwała Nr IV/31/2011 z dnia 10 marca 2011 r., uchylająca uchwałę Nr III/21/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 stycznia 2011 r., w sprawie oddania w użyczenie – na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu Drugim – zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-31 09:35:02 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:57:22.
 Uchwała Nr IV/32/2011 z dnia 10 marca 2011 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-31 09:37:21 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:57:22.
 tab nr 2 pl.przych. rozch. (kredyty i pożyczki) 2011+.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-31 09:38:09 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:57:22.
 załącznik1 Limit wyd na plany inwest 2011.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-03-31 09:41:44 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:57:22.
 Protokół Nr IV/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-05-06 11:18:54 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:57:22.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2011-05-06 11:18:54
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec