SESJA VI

 Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 11:01:21.
 Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew - absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 11:05:46.
 Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu i przekształcenia w Szkołe Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkól w Sobolewie

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:16:04.
 Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni i przekształcenia w Szkołe Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkól w Gończycach

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:18:57.
 Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sobolew oraz określenia granic obwodów tych szkół

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:21:43.
 Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:24:32.
 Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:30:34 | Data modyfikacji: 2011-08-18 12:33:19.
 Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:49:39 | Data modyfikacji: 2011-08-18 12:33:19.
 Załącznik do uchwały Nr VI/45/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:56:38 | Data modyfikacji: 2011-08-18 12:33:19.
 Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2011-2017

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:59:22 | Data modyfikacji: 2011-08-18 12:33:19.
 Załącznik do uchwały Nr VI/46/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 13:20:09 | Data modyfikacji: 2011-08-18 12:33:19.
 Protokół Nr VI/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-08-18 15:15:04 | Data modyfikacji: 2011-08-18 12:33:19.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2011-08-18 15:15:04
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec