SESJA XXXIII

  UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:22:10.
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:23:07.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:24:19.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:27:45.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:28:42.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:30:22.
 Uchwała Nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:32:45.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/269/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:35:24.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/269/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:36:51.
 Uchwała Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:39:29.
 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:41:52.
 Uchwała Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. Remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:43:47.
 Protokół Nr XXXIII/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:44:54.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:44:54
Opublikowane przez: Mariola Kępka