SESJA XXXI

 Uchwała Nr XXXI/252/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:11:26.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/252/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:15:35.
 INFORMACJA do Uchwały Nr XXXI/252/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lipca 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:16:42.
 Uchwała Nr XXXI/253/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:17:47.
 Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2014 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014 – 2016.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:18:48.
 Uchwała Nr XXXI/254/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:19:25.
 Uchwała Nr XXXI/255/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:20:05.
 UCHWAŁA NR XXXI/256/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:20:46.
 UCHWAŁA NR XXXI/257/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:24:50.
 Protokół nr XXXI/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-09-18 16:13:21.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2014-09-18 16:13:21
Opublikowane przez: Mariola Kępka