SESJA XXVI

 UCHWAŁA NR XXVI/204/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 11:34:31.
 Załączniki do uchwały NR XXVI/204/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 11:38:42.
 UCHWAŁA NR XXVI/205/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 11:41:34.
 UCHWAŁA NR XXVI/206/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 11:43:09.
 UCHWAŁA NR XXVI/207/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 11:49:28.
 UCHWAŁA NR XXVI/208/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 11:51:14.
 UCHWAŁA NR XXVI/209/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:00:44.
 UCHWAŁA NR XXVI/210/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2014 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:09:07.
 UCHWAŁA NR XXVI/211/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Trojanów przy realizacji zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:15:31.
 UCHWAŁA NR XXVI/212/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:16:15.
 Protokół Nr XXVI/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:21:38.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:21:38
Opublikowane przez: Mariola Kępka