SESJA XIII

 UCHWAŁA Nr XIII/81/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Gończycach, gm. Sobolew – do Zespołu Szkół w Gończycach, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:12:55.
 UCHWAŁA NR XIII/82/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:15:39.
 UCHWAŁA Nr XIII/83/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:19:05.
 CHWAŁA Nr XIII/84/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację – przez Gminę Sobolew – projektu pn.: “Szansa na zmianę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:20:47.
 UCHWAŁA Nr XIII/85/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącej Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:28:36.
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:30:53.
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:32:05.
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:32:53.
 UCHWAŁA Nr XIII/86/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:34:31.
 U C H W A Ł A Nr XIII/87/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:43:44.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/87/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:46:56.
 Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:48:24.
 Uchwała Nr XIII/88/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:50:34.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:53:09.
 Wykaz przedsięwzięć

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:55:48.
 Wykaz przedsięwzięć

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:56:45.
 Wykaz przedsięwzięć

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:57:32.
 Zbiorczo przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:58:32.
 UCHWAŁA Nr XIII/89/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-22 13:01:41.
 Protokół Nr XIII/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:03:12.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:03:12
Opublikowane przez: Mariola Kępka