SESJA XXX

 UCHWAŁA NR XXX/242/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:11:16.
 UCHWAŁA NR XXX/243/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:12:44.
 UCHWAŁA NR XXX/244/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na rok 2014”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:13:59.
 UCHWAŁA NR XXX/245/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:14:50.
 UCHWAŁA NR XXX/246/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew, w czasie przekraczającym wymiar zajęć.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:15:38.
 UCHWAŁA NR XXX/247/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:16:35.
 UCHWAŁA NR XXX/248/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:17:41.
 UCHWAŁA NR XXX/249/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:23:18.
 UCHWAŁA XXX/250/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:24:28.
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:26:08.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:30:52.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:31:57.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:33:00.
 Objaśnienia do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:34:09.
 Uchwała Nr XXX/251/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:34:57.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/251/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:36:42.
  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/251/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:37:42.
 Objaśnienia do uchwały Nr XXX/251/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:38:37.
 Protokół nr XXX/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-09-18 16:11:48.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2014-09-18 16:11:48
Opublikowane przez: Mariola Kępka