SESJA XXVII

 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:29:15.
 Załączniki do uchwały Nr XXVII/213/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:30:55.
 UCHWAŁA NR XXVII/214/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:32:23.
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:33:23.
 PLANY FINANSOWE

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:35:47.
 UCHWAŁA Nr XXVII/215/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014 – 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:37:08.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:39:18.
 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:40:22.
 UCHWAŁA NR XXVII/216/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:41:08.
 UCHWAŁA NR XXVII/217/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:42:19.
 UCHWAŁA NR XXVII/218/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:42:59.
 UCHWAŁA NR XXVII/219/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:43:56.
 UCHWAŁA XXVII/220/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:06:24.
 Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVII/220/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:08:07.
 Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXVII/220/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:09:38.
 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:11:36.
 Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2013 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013 – 2015.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:12:26.
 Plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:19:03.
 Objaśnienia do załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXVII/220/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:20:25.
 Objaśnienia do Uchwały XXVII/220/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:21:32.
 Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:28:54.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:30:01.
 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:32:12.
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXVII/221/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 09:32:49.
 Protokół Nr XXVII/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-03-11 10:57:47.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2014-03-11 10:57:47
Opublikowane przez: Mariola Kępka