SESJA XXXII

 UCHWAŁA NR XXXII/258/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony – zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:33:47 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA NR XXXII/259/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:37:48 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA NR XXXII/260/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:40:02 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 Uchwała Nr XXXII/261/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:41:18 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 Uchwała Nr XXXII/262/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. Remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:43:12 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:46:02 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA NR XXXII/264/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:47:26 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 Uchwała Nr XXXII/265/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sobolewie – ul. Wiosenna, Wiejska, Wesoła, Targowa, Zaciszna, Działkowa, Leśna i Ogrodowa”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:48:45 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA XXXII/266/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:50:37 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:52:17 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:53:05 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
  Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:54:22 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:57:20 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:00:09 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Uchwała Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:02:32 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/267/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:05:59 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/267/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:07:52 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/267/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:08:50 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Protokół Nr XXXII/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:14:54 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:14:54
Opublikowane przez: Mariola Kępka