SESJA XVIII

 UCHWAŁA NR XVIII/114/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:48:33 | Data modyfikacji: 2013-01-03 11:57:07.
 UCHWAŁA NR XVIII/115/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:49:59 | Data modyfikacji: 2013-01-03 11:59:07.
 UCHWAŁA NR XVIII/116/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:50:55 | Data modyfikacji: 2013-01-03 12:00:07.
 UCHWAŁA NR XVIII/117/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2013 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:51:59 | Data modyfikacji: 2013-01-03 12:01:22.
 UCHWAŁA NR XVIII/118/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:53:28 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/118/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:54:30 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/118/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:04:26 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/118/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:05:59 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2013 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:20:30 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:21:52 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/121/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:23:02 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:24:41 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:25:41 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:26:42 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:27:24 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/122/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew, na lata: 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:29:02 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/123/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na 2012 rok”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:30:01 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/123/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:31:04 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
  UCHWAŁA Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie realizacji przez Gminę – prawa pierwokupu nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:32:27 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 U C H W A Ł A Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:32:43 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/125/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:34:51 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:35:57 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:38:14 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Protokół Nr XVIII/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:52:11 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:52:11
Opublikowane przez: Mariola Kępka