SESJA XXIII

 UCHWAŁA Nr XXIII/167/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 11:47:49 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:46:45.
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/167/2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 11:53:08 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:46:45.
 UCHWAŁA NR XXIII/168/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 11:54:31 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:46:45.
 UCHWAŁA NR XXIII/169/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 11:57:03 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:46:45.
 UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:01:55 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:46:45.
 UCHWAŁA NR XXIII/171/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sobolew na rok 2013”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:03:14 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:48:12.
 UCHWAŁA Nr XXIII/172/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:04:28 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:51:38.
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/172/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:05:28 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:52:46.
 UCHWAŁA Nr XXIII/173/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:06:43 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:54:46.
 UCHWAŁA Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobolew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:07:33 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:56:23.
 UCHWAŁA XXIII/175/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:08:42 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:58:19.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/175/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:35:11 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:58:19.
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/175/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:37:07 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:58:19.
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/175/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:38:46 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:58:19.
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/175/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:39:46 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:58:19.
 Objaśnienia do uchwały Nr XXIII/175/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:41:10 | Data modyfikacji: 2013-07-15 10:58:19.
 Uchwała Nr XXIII/176/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:43:03 | Data modyfikacji: 2013-07-15 11:00:50.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:49:35 | Data modyfikacji: 2013-07-15 11:00:50.
 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:50:28 | Data modyfikacji: 2013-07-15 11:00:50.
 Objaśnienia do uchwały Nr XXIII/176/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:51:24 | Data modyfikacji: 2013-07-15 11:00:50.
 UCHWAŁA Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-06-14 08:39:14 | Data modyfikacji: 2013-07-15 11:03:16.
 UCHWAŁA Nr XXIII/178/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-06-14 08:42:41 | Data modyfikacji: 2013-07-15 11:06:31.
 UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-06-14 08:45:59 | Data modyfikacji: 2013-07-15 11:06:31.
 Protokół nr XXIII/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-06-07 10:20:55 | Data modyfikacji: 2013-06-14 08:40:47.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2013-06-07 10:20:55
Data modyfikacji: 2013-06-14 08:40:47
Opublikowane przez: Mariola Kępka