Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXIV strona główna 

SESJA XXIV
 UCHWAŁA Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:04:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:06:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/182/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:07:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXIV/183/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:08:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/183/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:10:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/183/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:12:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/183/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:13:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/183/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:15:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:16:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:17:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:18:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:19:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIV/184/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:19:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIV/185/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:20:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIV/186/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:21:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIV/187/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:22:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/188/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015”.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:55:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/188/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:56:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:57:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/189/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:58:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/190/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:59:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XXIV/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-30 10:20:59, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku