Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXVI strona główna 

SESJA XXVI
 UCHWAŁA NR XXVI/204/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 11:34:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załączniki do uchwały NR XXVI/204/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 11:38:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/205/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 11:41:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/206/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 11:43:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/207/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 11:49:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/208/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 11:51:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/209/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 12:00:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/210/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2014 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 12:09:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/211/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Trojanów przy realizacji zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 12:15:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/212/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 12:16:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXVI/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 12:21:38, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku