Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA VI strona główna 

SESJA VI
 Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 11:01:21, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew - absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 11:05:46, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu i przekształcenia w Szkołe Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkól w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:16:04, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni i przekształcenia w Szkołe Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkól w Gończycach
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:18:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sobolew oraz określenia granic obwodów tych szkół
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:21:43, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:24:32, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - nieruchomości gruntowej
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:30:34 Informację zaktualizowano 2011-08-18 12:33:19, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:49:39, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr VI/45/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:56:38, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2011-2017
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:59:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr VI/46/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 13:20:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół Nr VI/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 15:15:04, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku