Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXIX strona główna 

SESJA XXIX
  UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 14:13:16, wprowadzający: Mariola Kępka

Z załącznikami do uchwały nr  XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r – można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.sobolew.pl  w zakładce zagospodarowanie przestrzenne


http://www.bip.sobolew.pl/index.php?id=372     


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 14:15:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/235/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:34:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr XXIX/235/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:36:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/236/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:37:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/237/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:38:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/238/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:39:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXIX/239/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:40:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:41:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:42:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:44:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:45:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:47:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXIX/240//2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:49:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/240/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:38:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/240/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:42:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIX/240/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014 - 2022.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:44:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/241/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:47:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXIX/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-13 11:58:29, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku