Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór kandydatów strona główna 

Nabór kandydatów
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na Dyrektora
Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w
Sobolewie

Ogłoszenie o konkursie

Klauzura informacyjna

oświadczenie

 Zarzadzenie 35.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 08:56:47, wprowadzający: Monika Szymańska
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Anielowie

Ogłoszenie o konkursie

Klauzura informacyjna

oświadczenie

 Zarzadzenie 34.2019.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 08:47:08 Informację zaktualizowano 2019-06-10 13:27:34, wprowadzający: Monika Szymańska
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu
Drugim

Ogłoszenie o konkursie

Klauzura informacyjna

oświadczenie

 zarzadzenie 33.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 08:37:23, wprowadzający: Monika Szymańska
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki
komunalnej 1 etat w Urzędzie Gminy Sobolew

Zarządzenie nr 29 / 2019 Wójta Gminy Sobolew z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Sobolew oraz powołania komisji konkursowej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Protokół z otwarcia kopert złożonych na konkurs

Protokół końcowy z wynikami naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-27 10:14:36 Informację zaktualizowano 2019-05-27 10:18:20, wprowadzający: Mariola Kępka
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze 1/2 etat w Urzędzie Gminy
w Sobolewie inspektora ds. geodezyjnych

Zarzadzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Sobolew z dnia 6 maja 2019r w sprawie wprowadzernia regulaminu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. geozdezyjnych w Urzedzie Gminy w Sobolewie oraz powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze w Urzedzie Gminy w Sobolewie 1/2 etat

Protokół z otwarcia kopert złożonych na konkurs

Protokół końcowy z wynikami naboru na stanowisko inspektora ds.geodezyjnych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 13:51:50 Informację zaktualizowano 2019-05-07 14:24:29, wprowadzający: Monika Szymańska
Wojt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania
funduszy zewnętrznych 1/2 etat w Urzędzie Gminy
w Sobolewie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze-treść ogłoszenia

Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnetrznych w Urzędzie Gminy w Sobolewie oraz powołania komisji konkursowej

Oświadczenia

Protokół z otwarcia kopert złożonych na konkurs

Protokół końcowy - wyniki konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 12:40:50 Informację zaktualizowano 2019-01-09 13:04:14, wprowadzający: Monika Szymańska
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Sobolewie
 ogłoszenie na stanowisko dyrektora PSP w Sobolewie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 13:38:13 Informację zaktualizowano 2018-05-15 13:40:19, wprowadzający: Mariola Kępka
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds.
finansów i sekretariatu

oświadczenie dot niekaralnosci

oświadczenie dot obywatelstwa

Informacja z I ETAPU naboru

Wyniki konkursu- INFORMACJA Z II Etapu

 nabór na wolne stanowisko urzednicze seretariat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 09:44:10, wprowadzający: Monika Szymańska
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds.
gospodarki odpadami i kasy

oświadczenie dot obywatelstwa

oświadczenie dot niekaralnosci

Informacja z I ETAPU

informacja z naboru z II ETAPU

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds gospodarki odpadami i kasy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 14:25:18, wprowadzający: Monika Szymańska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
referenta ds. świadczenia wychowawczego,
świadczeń rodzinnych
 informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 13:22:20, wprowadzający: Mariola Kępka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobolewie ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze: Referent ds. świadczenia
wychowawczego
 ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 12:41:21 Informację zaktualizowano 2017-12-11 12:47:23, wprowadzający: Mariola Kępka
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds
zamówień publicznych
 ds. zamówień pub.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-13 12:11:01, wprowadzający: Monika Szymańska
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds obrony
cywilnej, obronności zarządzania kryzysowego i
spraw woskowych
 ds oc.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-13 12:07:46, wprowadzający: Monika Szymańska
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej,
obronności, zarządzania kryzysowego i spraw
wojskowych

oswiadczenie - obywatelstwo

oswiadczenie o niekaralnosci

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze

 ds.obrony cywilnej, obronności, zarzadzania kryzysowego i spraw wojskowych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 13:43:04, wprowadzający: Monika Szymańska
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds.zamówień publicznych

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie-obywatelstwo

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze

 ds.zamówień publicznych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 13:40:11, wprowadzający: Monika Szymańska
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Gończycach
 ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gończycach..pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-15 13:54:40 Informację zaktualizowano 2017-05-15 13:57:15, wprowadzający: Mariola Kępka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobolewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika
socjalnego
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
Data wprowadzenia informacji 2016-09-19 13:59:59, wprowadzający: Mariola Kępka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobolewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika
socjalnego
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-16 15:11:29 Informację zaktualizowano 2016-06-17 09:17:48, wprowadzający: Mariola Kępka
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego
 wyniki naboru na stanowisko starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-11 14:59:57 Informację zaktualizowano 2016-05-11 15:03:25, wprowadzający: Mariola Kępka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobolewie ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze: Starszy referent ds. świadczenia
wychowawczego
 ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego..pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-20 13:09:59 Informację zaktualizowano 2016-04-20 13:34:04, wprowadzający: Mariola Kępka
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokole.
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole
Data wprowadzenia informacji 2016-04-08 14:53:58, wprowadzający: Mariola Kępka
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokole.
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole
Data wprowadzenia informacji 2015-05-25 10:47:04, wprowadzający: Mariola Kępka
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sobolewie
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 11:19:58 Informację zaktualizowano 2015-04-02 11:21:17, wprowadzający: Mariola Kępka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta
rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Sobolewie
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 14:57:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE-asystent rodziny
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 14:57:13, wprowadzający: Mariola Kępka
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sobolewie
 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 15:32:39 Informację zaktualizowano 2014-10-22 15:34:18, wprowadzający: Mariola Kępka
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
  dot.stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 09:45:34 Informację zaktualizowano 2014-10-10 11:54:13, wprowadzający: Mariola Kępka
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sobolewie.
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 08:59:51, wprowadzający: Mariola Kępka
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Anielowie
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 12:23:52, wprowadzający: Mariola Kępka
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokole.
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 12:18:37 Informację zaktualizowano 2014-05-15 12:20:28, wprowadzający: Mariola Kępka
Informacja o wyniku naboru na stanowisko na insp
księgowości budżetowej


 informacja dot. wynikow naboru na st.ds. ksiegowosci budzetowej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-04 12:30:58, wprowadzający: Andrzej Koszutski
Informacja o wyniku naboru na stanowisko na insp
d/s samorządowych i kasy


 informacja dot. wynikow naboru na st.ds.samorzadowych i kasy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-04 11:58:36, wprowadzający: Andrzej Koszutski
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA


 dot.stanowiska ds.samorzadowych i kasy .pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-17 09:08:42, wprowadzający: Andrzej Koszutski
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA


 dot.stanowiska ds.ksiegowosci budzetowej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-17 09:06:57, wprowadzający: Andrzej Koszutski
Wójt Gminy poszukuje kandydatów na insp d/s
księgowości budżetowej


więcej w załączniku....

 stanowisko ds ksiegowosci budzetowej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 11:31:27 Informację zaktualizowano 2013-10-02 11:41:05, wprowadzający: Andrzej Koszutski
Wójt Gminy poszukuje kandydatów na insp d/s
samorządowych i kasy


więcej w załączniku....

 stanowisko ds samorzadowych ikas.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 11:28:33 Informację zaktualizowano 2013-10-02 11:39:39, wprowadzający: Andrzej Koszutski
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
INSPEKTORA D/S BUDOWNICTWA, PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 Informacja o wyniku naboru.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 11:19:32, wprowadzający: Andrzej Koszutski
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE
 Kandydaci.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 14:43:58, wprowadzający: Andrzej Koszutski
Wójt Gminy poszukuje kandydatów na insp d/s
budownictwa
 konkurs.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 15:44:37 Informację zaktualizowano 2012-08-03 15:46:37, wprowadzający: Andrzej Koszutski
wersja do druku