Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXVII strona główna 

SESJA XXVII
 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:29:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załączniki do uchwały Nr XXVII/213/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:30:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVII/214/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:32:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:33:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 PLANY FINANSOWE
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:35:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXVII/215/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014 – 2022.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:37:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:39:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:40:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVII/216/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:41:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVII/217/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:42:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVII/218/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:42:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVII/219/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 15:43:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXVII/220/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:06:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVII/220/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:08:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXVII/220/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:09:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:11:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2013 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013 – 2015.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:12:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:19:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXVII/220/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:20:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały XXVII/220/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:21:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:28:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:30:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:32:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXVII/221/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:32:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXVII/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 10:57:47, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku